Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1716506 [url] => /a/10001/202003/f40e1bb8c35a163ecf9640dd255699bb.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585059935 [sort] => 0 [title] => 福建援宜支援队凯旋!其中有我的“上好佳”! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/151020.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 守护 [2] => 爱人 [3] => 福州 [4] => 广播 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50039 [2] => 30311 [3] => 76923 [4] => 763 [5] => 840 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,232,9,1704,1706, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1716506 [url] => /a/10001/202003/f40e1bb8c35a163ecf9640dd255699bb.gif ) ) [id] => 151020 [tran_published] => 03-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 640 [virtual_pv] => 416 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 18 [digg] => 0 [all_pv] => 640 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 守护 [2] => 爱人 [3] => 福州 [4] => 广播 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1699994 [url] => /a/10001/202003/0aa1a9b12f9355de62ef35a67bad5dc8.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1584254584 [sort] => 0 [title] => 福州一平行进口新车检出9项问题,车主退车被拒 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/149814.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1699994 [url] => /a/10001/202003/0aa1a9b12f9355de62ef35a67bad5dc8.jpeg ) ) [id] => 149814 [tran_published] => 03-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 541 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 541 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1653978 [url] => /a/10001/202002/e8e30357a1ba26a7a0932ebbb7d5cf95.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582184440 [sort] => 0 [title] => 最美逆行人:让我记住你的样子! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/146956.html [tags] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 疫情 [2] => 福州 [3] => 人员 [4] => 逆行 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1261 [1] => 3300 [2] => 21826 [3] => 763 [4] => 15881 [5] => 2070 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1653978 [url] => /a/10001/202002/e8e30357a1ba26a7a0932ebbb7d5cf95.jpeg ) ) [id] => 146956 [tran_published] => 02-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 6026 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 305 [digg] => 0 [all_pv] => 6026 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州市 [1] => 疫情 [2] => 福州 [3] => 人员 [4] => 逆行 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1634590 [url] => /a/10001/202002/ff7002335dcd1ff0d11c8deed072f3ad.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1581334519 [sort] => 0 [title] => 近七万名小学生同时在线,福州这里的“空中课堂”开课啦! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/145654.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,214,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1634590 [url] => /a/10001/202002/ff7002335dcd1ff0d11c8deed072f3ad.png ) ) [id] => 145654 [tran_published] => 02-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 779 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 779 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1613934 [url] => /a/10001/202001/2e36f1509fb5a1c071fe7340d0638d77.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580193596 [sort] => 0 [title] => 暖心!武汉籍滞留福州旅客找到“家” [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/144224.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1613934 [url] => /a/10001/202001/2e36f1509fb5a1c071fe7340d0638d77.png ) ) [id] => 144224 [tran_published] => 01-28 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 531 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 531 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1608028 [url] => /a/10001/202001/42507da541da61b0c4c15a18f6a2a01b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580108224 [sort] => 0 [title] => 疫情当前,一支“白衣战队”集结出征,它的名字叫“福建”! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/143804.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222,1704,1706,1710, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1608028 [url] => /a/10001/202001/42507da541da61b0c4c15a18f6a2a01b.png ) ) [id] => 143804 [tran_published] => 01-27 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 602 [virtual_pv] => 479 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 602 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1606642 [url] => /a/10001/202001/ff2a21eb3324f8b23ef83d6e20b5a2eb.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1580049190 [sort] => 0 [title] => ​紧急辟谣!不要再抢购大米了!福州货源充足渠道畅通! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/143740.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1606642 [url] => /a/10001/202001/ff2a21eb3324f8b23ef83d6e20b5a2eb.jpeg ) ) [id] => 143740 [tran_published] => 01-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 595 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 595 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1601190 [url] => /a/10001/202001/a195c346c8614b22eaf95944df0451d8.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579833822 [sort] => 0 [title] => Vlog丨驻村“第一书记”带你感受畲乡年味 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/143424.html [tags] => Array ( [0] => 畲族 [1] => 驻村 [2] => 南洋 [3] => 村里 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 10327 [2] => 16310 [3] => 26103 [4] => 16312 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,224,228,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1601190 [url] => /a/10001/202001/a195c346c8614b22eaf95944df0451d8.png ) ) [id] => 143424 [tran_published] => 01-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 498 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 8 [digg] => 0 [all_pv] => 498 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 畲族 [1] => 驻村 [2] => 南洋 [3] => 村里 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1601148 [url] => /a/10001/202001/e3d620c125459d710d349340d8588e37.png ) [description] => 福州市罗源县白塔乡东北部,有一个叫南洋村的畲族少数民族村,这个村寨虽然深藏大山之中,名气却不小 [recommend] => 1 [published] => 1579829780 [sort] => 0 [title] => Vlog丨驻村“第一书记”带你感受畲乡年味 [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/143414.html [tags] => Array ( [0] => 畲族 [1] => 驻村 [2] => 南洋 [3] => 村里 [4] => 罗源县 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 10327 [1] => 16310 [2] => 26103 [3] => 16312 [4] => 853 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1601148 [url] => /a/10001/202001/e3d620c125459d710d349340d8588e37.png ) ) [id] => 143414 [tran_published] => 01-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 411 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 411 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 畲族 [1] => 驻村 [2] => 南洋 [3] => 村里 [4] => 罗源县 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Vlog丨驻村“第一书记”带你感受畲乡年味

  福州市罗源县白塔乡东北部,有一个叫南洋村的畲族少数民族村,这个村寨虽然深藏大山之中,名气却不小

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1598502 [url] => /a/10001/202001/8fc78f2aa02caf0a4409f36eecf8d9ab.png ) [description] => 福州广播电视台,恭祝全市人民新春快乐! [recommend] => 0 [published] => 1579686249 [sort] => 0 [title] => ​过年啦!福州广播电视台恭祝全市人民新春快乐! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/143246.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 福州 [2] => 广播 [3] => 电视台 [4] => 新春快乐 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50039 [2] => 763 [3] => 840 [4] => 51077 [5] => 34592 ) [appid] => 1 [catids] => ,222,9,214,228,224, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1598502 [url] => /a/10001/202001/8fc78f2aa02caf0a4409f36eecf8d9ab.png ) ) [id] => 143246 [tran_published] => 01-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1309 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 87 [digg] => 0 [all_pv] => 1309 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 福州 [2] => 广播 [3] => 电视台 [4] => 新春快乐 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • ​过年啦!福州广播电视台恭祝全市人民新春快乐!

  福州广播电视台,恭祝全市人民新春快乐!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1598182 [url] => /a/10001/202001/81d48a5befa7e2025f8f680a17a79116.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579675444 [sort] => 0 [title] => 新春好去处!永泰县永阳古城“新妆”开街啦! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/143214.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( ) [appid] => 1 [catids] => ,222,214,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1598182 [url] => /a/10001/202001/81d48a5befa7e2025f8f680a17a79116.png ) ) [id] => 143214 [tran_published] => 01-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 473 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 473 [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1597242 [url] => /a/10001/202001/7e91f9a8d4dca77bcc2199ef6662c1a8.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579655377 [sort] => 0 [title] => 沾福气 过福年,闽侯“喜街”走起! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/143146.html [tags] => Array ( [0] => 喜娘 [1] => 闽剧 [2] => 打卡 [3] => 汉服 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 12571 [1] => 7612 [2] => 6609 [3] => 10192 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214,1676,1678, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1597242 [url] => /a/10001/202001/7e91f9a8d4dca77bcc2199ef6662c1a8.png ) ) [id] => 143146 [tran_published] => 01-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 538 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 538 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 喜娘 [1] => 闽剧 [2] => 打卡 [3] => 汉服 ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1597234 [url] => /a/10001/202001/979b3908477b66a759e5e6caec8351ab.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579654962 [sort] => 0 [title] => 惊险!面包车高速上轮胎"飞"了 整车人都"懵圈" [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/143142.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( ) [appid] => 1 [catids] => ,9,222,214, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1597234 [url] => /a/10001/202001/979b3908477b66a759e5e6caec8351ab.png ) ) [id] => 143142 [tran_published] => 01-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 485 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 485 [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1596260 [url] => /a/10001/202001/171cae8515490534d8a1d320b7b28f43.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579610219 [sort] => 0 [title] => “好嗨森”!福州马尾船政特色历史文化街区开街啦! [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/143132.html [tags] => Array ( [0] => 船政 [1] => 马尾 [2] => 责编 [3] => 文化 [4] => 特色美食 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2436 [1] => 3300 [2] => 741 [3] => 50039 [4] => 1187 [5] => 72369 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222,753,759, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1596260 [url] => /a/10001/202001/171cae8515490534d8a1d320b7b28f43.jpeg ) ) [id] => 143132 [tran_published] => 01-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 536 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 536 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 船政 [1] => 马尾 [2] => 责编 [3] => 文化 [4] => 特色美食 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1590638 [url] => /a/10001/202001/bf848c347d0d3cb3c5700b4a07459c66.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579340740 [sort] => 0 [title] => 小年到!一起到800米的云端之上“淘”年味儿~ [url] => http://www.zohi.tv/axw110/p/142700.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 福州 [2] => 寻找 [3] => 年味 [4] => 800 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50039 [2] => 763 [3] => 36002 [4] => 33973 [5] => 71232 ) [appid] => 1 [catids] => ,214,9,222,1676,1678, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1590638 [url] => /a/10001/202001/bf848c347d0d3cb3c5700b4a07459c66.jpeg ) ) [id] => 142700 [tran_published] => 01-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 523 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 14 [digg] => 0 [all_pv] => 523 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 福州 [2] => 寻找 [3] => 年味 [4] => 800 ) ) [author] => Array ( ) ) 1