Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1654026 [url] => /a/10001/202002/094d9fe64465108b5aa6669173687f68.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582188381 [sort] => 0 [title] => 《文化生活报》报纸印刷项目服务询价采购公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/146964.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 文件 [3] => 30 [4] => 2020 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 18830 [4] => 49860 [5] => 52622 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1654026 [url] => /a/10001/202002/094d9fe64465108b5aa6669173687f68.jpg ) ) [id] => 146964 [tran_published] => 02-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 文件 [3] => 30 [4] => 2020 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1595534 [url] => /a/10001/202001/a132525dac4d92babe1003afdad51c81.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579601234 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台 FM89.3音乐广播、FM87.6交通之声、FM90.1左海之声 2020年房地产行业广告独家代理项目 公开竞价采购结果公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/143086.html [tags] => Array ( [0] => 2020 [1] => 广播 [2] => 采购 [3] => 21 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 52622 [2] => 840 [3] => 13248 [4] => 22320 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1595534 [url] => /a/10001/202001/a132525dac4d92babe1003afdad51c81.jpeg ) ) [id] => 143086 [tran_published] => 01-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 552 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 552 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 2020 [1] => 广播 [2] => 采购 [3] => 21 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1593508 [url] => /a/10001/202001/2bb2dd1c8b0271e7e427b01ad3d06525.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579506536 [sort] => 0 [title] => “国家飞碟射击队东京奥运会国内选拔赛第二场(莆田)”电视直播专业视频制作设备租赁 应急询价采购中选公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/142918.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 广电 [2] => 采购 [3] => 传媒 [4] => 有限公司 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 18684 [3] => 13248 [4] => 3240 [5] => 16944 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1593508 [url] => /a/10001/202001/2bb2dd1c8b0271e7e427b01ad3d06525.jpeg ) ) [id] => 142918 [tran_published] => 01-20 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 453 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 453 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 广电 [2] => 采购 [3] => 传媒 [4] => 有限公司 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1592062 [url] => /a/10001/202001/294db2763841c499f22bff29fc52dbf4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579424288 [sort] => 0 [title] => 幼儿园小主播年终汇报演出活动策划、执行等相关服务询价采购结果公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/142792.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 2020 [2] => 福州 [3] => 逗逗 [4] => 创意 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 52622 [3] => 763 [4] => 53652 [5] => 9486 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1592062 [url] => /a/10001/202001/294db2763841c499f22bff29fc52dbf4.jpeg ) ) [id] => 142792 [tran_published] => 01-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 460 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 460 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 2020 [2] => 福州 [3] => 逗逗 [4] => 创意 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1589130 [url] => /a/10001/202001/5dd2fa756c9e6392cc7179720fdf6972.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579257197 [sort] => 0 [title] => 2020海峡两岸民俗文化节相关服务项目询价公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/142608.html [tags] => Array ( [0] => 报价 [1] => 福州 [2] => 2020 [3] => 法务部 [4] => 文件 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2772 [1] => 3641 [2] => 763 [3] => 52622 [4] => 67860 [5] => 18830 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1589130 [url] => /a/10001/202001/5dd2fa756c9e6392cc7179720fdf6972.jpeg ) ) [id] => 142608 [tran_published] => 01-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 479 [virtual_pv] => 420 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 479 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 报价 [1] => 福州 [2] => 2020 [3] => 法务部 [4] => 文件 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1588806 [url] => /a/10001/202001/09d8dfc5c0cb3e5056f2f73dd21da42c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579249040 [sort] => 0 [title] => 公开竞价公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/142578.html [tags] => Array ( [0] => 2020 [1] => 福州 [2] => 广播 [3] => 竞价 [4] => 电视台 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 52622 [2] => 763 [3] => 840 [4] => 24155 [5] => 51077 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1588806 [url] => /a/10001/202001/09d8dfc5c0cb3e5056f2f73dd21da42c.jpeg ) ) [id] => 142578 [tran_published] => 01-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 501 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 501 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 2020 [1] => 福州 [2] => 广播 [3] => 竞价 [4] => 电视台 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 公开竞价公告

  公开竞价公告

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1580070 [url] => /a/10001/202001/46bd27bee80ec39e800cb555565f2654.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1578906871 [sort] => 0 [title] => 幼儿园小主播年终汇报演出活动策划、执行等 相关服务询价采购公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/141992.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 询价 [3] => 文件 [4] => 30 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 13 [4] => 18830 [5] => 49860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1580070 [url] => /a/10001/202001/46bd27bee80ec39e800cb555565f2654.jpeg ) ) [id] => 141992 [tran_published] => 01-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 496 [virtual_pv] => 442 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 496 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 询价 [3] => 文件 [4] => 30 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1558554 [url] => /a/10001/202001/c3671e9f539c36ebdc1e38ff9b2161c8.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1578037901 [sort] => 0 [title] => 福州市疾控中心防艾宣讲员讲解大赛舞美搭建服务 询价采购结果公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/140175.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 福州 [2] => 2020 [3] => 文化传媒 [4] => 福州市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 763 [3] => 52622 [4] => 61614 [5] => 1261 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1558554 [url] => /a/10001/202001/c3671e9f539c36ebdc1e38ff9b2161c8.jpeg ) ) [id] => 140175 [tran_published] => 01-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 454 [virtual_pv] => 424 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 454 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 福州 [2] => 2020 [3] => 文化传媒 [4] => 福州市 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1558554 [url] => /a/10001/202001/c3671e9f539c36ebdc1e38ff9b2161c8.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1578020673 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台“华人头条”APP开设界面专区技术服务项目单一来源采购结果公示 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/140076.html [tags] => Array ( [0] => 2020 [1] => 元月 [2] => 采购 [3] => 联系方式 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 52622 [2] => 142314 [3] => 13248 [4] => 72864 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1558554 [url] => /a/10001/202001/c3671e9f539c36ebdc1e38ff9b2161c8.jpeg ) ) [id] => 140076 [tran_published] => 01-03 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 422 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 422 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 2020 [1] => 元月 [2] => 采购 [3] => 联系方式 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1549233 [url] => /a/10001/201912/90a9c0feb272d865cd15471373c3c76d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1577779261 [sort] => 0 [title] => 《奋战一线 激情闽侯》电视宣讲比赛决赛选手出场10条短片及演讲背景VCR部分相关服务 应急询价采购中选公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/139368.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 广电 [2] => 采购 [3] => 传媒 [4] => 有限公司 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 18684 [3] => 13248 [4] => 3240 [5] => 16944 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1549233 [url] => /a/10001/201912/90a9c0feb272d865cd15471373c3c76d.jpeg ) ) [id] => 139368 [tran_published] => 2019-12-31 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 478 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 478 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 广电 [2] => 采购 [3] => 传媒 [4] => 有限公司 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1549233 [url] => /a/10001/201912/90a9c0feb272d865cd15471373c3c76d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1577779207 [sort] => 0 [title] => “福建省宏达信通信服务有限公司宣传视频”、 “福州文化遗产宣传片”拍摄制作相关服务采购 竞争性磋商中选公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/139365.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 2019 [2] => 12 [3] => 采购 [4] => 有限公司 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 54057 [3] => 50734 [4] => 13248 [5] => 16944 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1549233 [url] => /a/10001/201912/90a9c0feb272d865cd15471373c3c76d.jpeg ) ) [id] => 139365 [tran_published] => 2019-12-31 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 489 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 489 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 2019 [2] => 12 [3] => 采购 [4] => 有限公司 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1549233 [url] => /a/10001/201912/90a9c0feb272d865cd15471373c3c76d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1577779143 [sort] => 0 [title] => 福州新区开发投资集团有限公司宣传片制作服务 竞争性磋商中选公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/139362.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 12 [2] => 2019 [3] => 采购 [4] => 电广传媒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 50734 [3] => 54057 [4] => 13248 [5] => 52583 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1549233 [url] => /a/10001/201912/90a9c0feb272d865cd15471373c3c76d.jpeg ) ) [id] => 139362 [tran_published] => 2019-12-31 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 439 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 439 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 12 [2] => 2019 [3] => 采购 [4] => 电广传媒 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1549233 [url] => /a/10001/201912/90a9c0feb272d865cd15471373c3c76d.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1577779067 [sort] => 0 [title] => 2020世界福州十邑春晚晚会相关服务 询价采购结果公告 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/139359.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 中标 [2] => 采购 [3] => 有限公司 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 83589 [3] => 13248 [4] => 16944 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1549233 [url] => /a/10001/201912/90a9c0feb272d865cd15471373c3c76d.jpeg ) ) [id] => 139359 [tran_published] => 2019-12-31 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 463 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 463 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 中标 [2] => 采购 [3] => 有限公司 [4] => 2019 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1544673 [url] => /a/10001/201912/1052b5b2389bad7efe852475c7263d43.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1577693469 [sort] => 0 [title] => 福州广播电视台办公网络系统交换机更新采购服务项目 询价结果公示 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/139050.html [tags] => Array ( [0] => 询价 [1] => 30 [2] => 2019 [3] => 12 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 13 [1] => 3641 [2] => 49860 [3] => 54057 [4] => 50734 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1544673 [url] => /a/10001/201912/1052b5b2389bad7efe852475c7263d43.jpeg ) ) [id] => 139050 [tran_published] => 2019-12-30 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 465 [virtual_pv] => 420 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 465 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 询价 [1] => 30 [2] => 2019 [3] => 12 [4] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1534278 [url] => /a/10001/201912/8ce1db7f2e664436882472c2ea922e35.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1577352702 [sort] => 0 [title] => 福州市疾控中心防艾宣讲员讲解大赛舞美搭建服务询价采购 [url] => http://www.zohi.tv/fzgd/p/138336.html [tags] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 询价 [3] => 文件 [4] => 30 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 13248 [2] => 2772 [3] => 13 [4] => 18830 [5] => 49860 ) [appid] => 1 [catids] => ,181, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1534278 [url] => /a/10001/201912/8ce1db7f2e664436882472c2ea922e35.jpeg ) ) [id] => 138336 [tran_published] => 2019-12-26 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 487 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 487 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 采购 [1] => 报价 [2] => 询价 [3] => 文件 [4] => 30 ) ) [author] => Array ( ) ) 1