Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489923 [url] => /a/10001/201912/e6abb6088bf697db755f8d005458a390.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576063119 [sort] => 0 [title] => 【2019.12.11】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/135240.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489923 [url] => /a/10001/201912/e6abb6088bf697db755f8d005458a390.JPG ) ) [id] => 135240 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 470 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 470 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489965 [url] => /a/10001/201912/de05762ef66459b3faa4240906b61f8a.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576063115 [sort] => 0 [title] => 八闽美食嘉年华明天启幕 带您畅享“舌尖上的福建” [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/135237.html [tags] => Array ( [0] => 美食街 [1] => 八闽 [2] => 新闻 [3] => 从市 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 20467 [2] => 10018 [3] => 2615 [4] => 92766 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489965 [url] => /a/10001/201912/de05762ef66459b3faa4240906b61f8a.JPG ) ) [id] => 135237 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 444 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 444 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 美食街 [1] => 八闽 [2] => 新闻 [3] => 从市 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489959 [url] => /a/10001/201912/562d8ea7f953ce734fdc798e1e0e9ad3.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576063110 [sort] => 0 [title] => 市纪委监委公布第三批专项整治成果 聚焦民生领域侵害群众利益问题 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/135234.html [tags] => Array ( [0] => 监委 [1] => 整治 [2] => 群众利益 [3] => 纪委 [4] => 第三批 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 18657 [2] => 704 [3] => 137403 [4] => 8286 [5] => 136020 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489959 [url] => /a/10001/201912/562d8ea7f953ce734fdc798e1e0e9ad3.JPG ) ) [id] => 135234 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 438 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 438 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 监委 [1] => 整治 [2] => 群众利益 [3] => 纪委 [4] => 第三批 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489950 [url] => /a/10001/201912/449917cb5b5710938dbaf873eee3cb4f.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576063106 [sort] => 0 [title] => 市委宣讲团赴各地宣讲党的十九届四中全会精神 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/135231.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,1452,1458,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489950 [url] => /a/10001/201912/449917cb5b5710938dbaf873eee3cb4f.JPG ) ) [id] => 135231 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 422 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 422 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489956 [url] => /a/10001/201912/bb3dde2b1f47e209539cea76b8a744fa.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576063103 [sort] => 0 [title] => 福州召开“全国行政审批制度改革示范市”创建活动 实地评估迎检工作动员部署会 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/135228.html [tags] => Array ( [0] => 示范 [1] => 实地 [2] => 创建活动 [3] => 迎检 [4] => 评估 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 74 [1] => 127971 [2] => 130707 [3] => 37415 [4] => 39023 [5] => 21983 ) [appid] => 1 [catids] => ,8,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489956 [url] => /a/10001/201912/bb3dde2b1f47e209539cea76b8a744fa.JPG ) ) [id] => 135228 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 388 [virtual_pv] => 382 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 388 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 示范 [1] => 实地 [2] => 创建活动 [3] => 迎检 [4] => 评估 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489953 [url] => /a/10001/201912/597bd98c36a270d99a27628a7fa1532e.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576063098 [sort] => 0 [title] => 市领导赴大学新校区调研 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/135225.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,11,17,8,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489953 [url] => /a/10001/201912/597bd98c36a270d99a27628a7fa1532e.JPG ) ) [id] => 135225 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 463 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 463 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489938 [url] => /a/10001/201912/8a24142dec6f6cc0dad85a3521c056d8.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576063095 [sort] => 0 [title] => 中外嘉宾共话巴斯文化 和平文化 世界共享 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/135222.html [tags] => Array ( [0] => 巴斯 [1] => 文化 [2] => 中外 [3] => 文化论坛 [4] => 共聚一堂 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 4336 [2] => 1187 [3] => 46916 [4] => 77904 [5] => 137703 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489938 [url] => /a/10001/201912/8a24142dec6f6cc0dad85a3521c056d8.JPG ) ) [id] => 135222 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 491 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 491 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 巴斯 [1] => 文化 [2] => 中外 [3] => 文化论坛 [4] => 共聚一堂 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489935 [url] => /a/10001/201912/b3e3663f29d2bd42f19dfbb263c75f99.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576063092 [sort] => 0 [title] => 2019年巴斯文化论坛在福州举办 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/135219.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489935 [url] => /a/10001/201912/b3e3663f29d2bd42f19dfbb263c75f99.JPG ) ) [id] => 135219 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 425 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 425 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489926 [url] => /a/10001/201912/a5214752880a5feadc81b0d1aef63371.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576063088 [sort] => 0 [title] => 福州日报今天发表评论员文章《不断提升有福之州治理现代化水平》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/135216.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489926 [url] => /a/10001/201912/a5214752880a5feadc81b0d1aef63371.JPG ) ) [id] => 135216 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 415 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 415 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489932 [url] => /a/10001/201912/04b9f77453235900945852d29d593ec8.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576063085 [sort] => 0 [title] => 王宁尤猛军与我市道德模范代表座谈交流 王宁强调 大力弘扬道德风尚 加快建设幸福之城 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/135213.html [tags] => Array ( [0] => 模范 [1] => 道德 [2] => 第六届 [3] => 福州市 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 20644 [2] => 16392 [3] => 91848 [4] => 1261 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,10,11,8,17,15,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489932 [url] => /a/10001/201912/04b9f77453235900945852d29d593ec8.JPG ) ) [id] => 135213 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 422 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 422 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 模范 [1] => 道德 [2] => 第六届 [3] => 福州市 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489968 [url] => /a/10001/201912/da20d2e33871d697c2ab6472bf783fc0.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576063081 [sort] => 0 [title] => 学习时报刊发采访实录 《“习书记让我明白了什么是初心”(下)——习近平在福州(一)》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/135210.html [tags] => Array ( [0] => 初心 [1] => 福州 [2] => 习近平 [3] => 刊发 [4] => 实录 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 13506 [2] => 763 [3] => 819 [4] => 5236 [5] => 139218 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489968 [url] => /a/10001/201912/da20d2e33871d697c2ab6472bf783fc0.JPG ) ) [id] => 135210 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 418 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 418 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 初心 [1] => 福州 [2] => 习近平 [3] => 刊发 [4] => 实录 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1487214 [url] => /a/10001/201912/8949b79840579aae336dcd72c6813667.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575976426 [sort] => 0 [title] => 【2019.12.10】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/134976.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1487214 [url] => /a/10001/201912/8949b79840579aae336dcd72c6813667.JPG ) ) [id] => 134976 [tran_published] => 12-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 466 [virtual_pv] => 424 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 466 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1487223 [url] => /a/10001/201912/9deb055290f2d513937efe39e92a6110.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575976418 [sort] => 0 [title] => 《习近平在福州》采访实录在我市干部群众中引发热烈反响 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/134973.html [tags] => Array ( [0] => 习近平 [1] => 福州 [2] => 蓝图 [3] => 一任 [4] => 总书记 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 819 [1] => 2669 [2] => 763 [3] => 139296 [4] => 139299 [5] => 83 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1602,1611,1614, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1487223 [url] => /a/10001/201912/9deb055290f2d513937efe39e92a6110.JPG ) ) [id] => 134973 [tran_published] => 12-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 586 [virtual_pv] => 452 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 586 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 习近平 [1] => 福州 [2] => 蓝图 [3] => 一任 [4] => 总书记 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1487199 [url] => /a/10001/201912/1f4aaeea60ecf7b59ee719df37ed3afc.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575976412 [sort] => 0 [title] => 市委组织部、市委主题教育领导小组办公室印发《关于在全市认真组织学习<习近平在福州>采访实录的通知》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/134970.html [tags] => Array ( [0] => 习近平 [1] => 福州 [2] => 主题 [3] => 实录 [4] => 教育 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 819 [1] => 2669 [2] => 763 [3] => 9070 [4] => 139218 [5] => 1101 ) [appid] => 1 [catids] => ,1131,1146,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1487199 [url] => /a/10001/201912/1f4aaeea60ecf7b59ee719df37ed3afc.JPG ) ) [id] => 134970 [tran_published] => 12-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 476 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 476 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 习近平 [1] => 福州 [2] => 主题 [3] => 实录 [4] => 教育 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1487202 [url] => /a/10001/201912/2651f2afdb11c92794692537ebab2250.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575976404 [sort] => 0 [title] => 市委办公厅印发关于认真学习学习时报《习近平在福州》采访实录的通知 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/134967.html [tags] => Array ( [0] => 习近平 [1] => 福州 [2] => 学习 [3] => 实录 [4] => 时报 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 819 [1] => 2669 [2] => 763 [3] => 887 [4] => 139218 [5] => 56079 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1602,1611, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1487202 [url] => /a/10001/201912/2651f2afdb11c92794692537ebab2250.JPG ) ) [id] => 134967 [tran_published] => 12-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 473 [virtual_pv] => 451 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 473 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 习近平 [1] => 福州 [2] => 学习 [3] => 实录 [4] => 时报 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1