Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663392 [url] => /a/thumb/10001/202002/af11c89424c2d914818732161d6737bc.jpg@w956_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582542730 [sort] => 0 [title] => 今天我市3名新冠肺炎确诊患者治愈出院 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/147554.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663392 [url] => /a/thumb/10001/202002/af11c89424c2d914818732161d6737bc.jpg@w956_h537.jpg ) ) [id] => 147554 [tran_published] => 57分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 460 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 460 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663390 [url] => /a/thumb/10001/202002/c0db2fab7e9ba6b5876eddd85d56512c.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582542720 [sort] => 0 [title] => 爱心捐赠送支援 众志成城抗疫情 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/147552.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663390 [url] => /a/thumb/10001/202002/c0db2fab7e9ba6b5876eddd85d56512c.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 147552 [tran_published] => 57分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 469 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 469 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663394 [url] => /a/thumb/10001/202002/e64a5c401083a86381f3e22f8b1ef2d7.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582542711 [sort] => 0 [title] => 张付臣:防疫一线显本色 立足岗位勇担当 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/147550.html [tags] => Array ( [0] => 环卫 [1] => 疫情 [2] => 卫生 [3] => 责编 [4] => 旗飘扬 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 12679 [2] => 21826 [3] => 1509 [4] => 50039 [5] => 146686 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663394 [url] => /a/thumb/10001/202002/e64a5c401083a86381f3e22f8b1ef2d7.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 147550 [tran_published] => 57分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 438 [virtual_pv] => 436 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 438 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 环卫 [1] => 疫情 [2] => 卫生 [3] => 责编 [4] => 旗飘扬 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663388 [url] => /a/thumb/10001/202002/2746308ef695a4083d8058bdcbdef673.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582542701 [sort] => 0 [title] => 我市力争3月底前完成全年5.6万亩造林任务 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/147548.html [tags] => Array ( [0] => 造林 [1] => 绿化 [2] => 防控 [3] => 疫情 [4] => 一手 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 37171 [2] => 1227 [3] => 15387 [4] => 21826 [5] => 129909 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663388 [url] => /a/thumb/10001/202002/2746308ef695a4083d8058bdcbdef673.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 147548 [tran_published] => 57分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 475 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 475 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 造林 [1] => 绿化 [2] => 防控 [3] => 疫情 [4] => 一手 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663380 [url] => /a/thumb/10001/202002/662718e20924639d4c9b1f037df8a18a.jpg@w956_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582542692 [sort] => 0 [title] => 我市推出10项举措 为建筑业企业复工复产“开路” [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/147546.html [tags] => Array ( [0] => 复工 [1] => 责编 [2] => 新冠 [3] => 10 [4] => 复产 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 89922 [2] => 50039 [3] => 144426 [4] => 50289 [5] => 145620 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663380 [url] => /a/thumb/10001/202002/662718e20924639d4c9b1f037df8a18a.jpg@w956_h537.jpg ) ) [id] => 147546 [tran_published] => 57分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 457 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 457 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 复工 [1] => 责编 [2] => 新冠 [3] => 10 [4] => 复产 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663386 [url] => /a/thumb/10001/202002/61d7d5ad8839cb0b73021c95b9d88291.jpg@w949_h534.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582542681 [sort] => 0 [title] => 福建省新冠肺炎疫情联防联控工作第十场新闻发布会举行 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/147544.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663386 [url] => /a/thumb/10001/202002/61d7d5ad8839cb0b73021c95b9d88291.jpg@w949_h534.jpg ) ) [id] => 147544 [tran_published] => 57分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 409 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 409 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663396 [url] => /a/thumb/10001/202002/a0caa7b5e4367a8bcc3205a2de3fea5f.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582542671 [sort] => 0 [title] => 防疫生产“两手抓 两不误” [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/147542.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663396 [url] => /a/thumb/10001/202002/a0caa7b5e4367a8bcc3205a2de3fea5f.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 147542 [tran_published] => 58分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 413 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 413 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663384 [url] => /a/thumb/10001/202002/79e518eace7a3f314f68e284c76ff11b.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582542661 [sort] => 0 [title] => 【2020.2.24】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/147540.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663384 [url] => /a/thumb/10001/202002/79e518eace7a3f314f68e284c76ff11b.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 147540 [tran_published] => 58分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 392 [virtual_pv] => 385 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 392 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1661608 [url] => /a/thumb/10001/202002/9295ef6b8aa4108ca2807307219b4652.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582456903 [sort] => 0 [title] => 连江首批外省务工人员返岗专车顺利抵达 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/147434.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1661608 [url] => /a/thumb/10001/202002/9295ef6b8aa4108ca2807307219b4652.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 147434 [tran_published] => 02-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 443 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 443 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1661612 [url] => /a/thumb/10001/202002/1be186f81ee9dcbe7444967910b35709.jpg@w958_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582456887 [sort] => 0 [title] => 鼓楼:强化措施 提升服务 助力企业复工复产 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/147432.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1661612 [url] => /a/thumb/10001/202002/1be186f81ee9dcbe7444967910b35709.jpg@w958_h538.jpg ) ) [id] => 147432 [tran_published] => 02-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1586 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 106 [digg] => 0 [all_pv] => 1586 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1661620 [url] => /a/thumb/10001/202002/ffc678306b92cd94fbc2c8311c681106.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582456876 [sort] => 0 [title] => 防疫战场 党旗飘扬 李招群:守好城市供水排水生命线 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/147430.html [tags] => Array ( [0] => 防疫 [1] => 责编 [2] => 指挥 [3] => 李招群 [4] => 守好 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 144482 [2] => 50039 [3] => 1146 [4] => 146630 [5] => 146632 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1661620 [url] => /a/thumb/10001/202002/ffc678306b92cd94fbc2c8311c681106.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 147430 [tran_published] => 02-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 390 [virtual_pv] => 378 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 390 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 防疫 [1] => 责编 [2] => 指挥 [3] => 李招群 [4] => 守好 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1661616 [url] => /a/thumb/10001/202002/27a6d2b67e58816fa43c785896df5ebc.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582456863 [sort] => 0 [title] => 众志成城 合力抗疫 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/147428.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1661616 [url] => /a/thumb/10001/202002/27a6d2b67e58816fa43c785896df5ebc.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 147428 [tran_published] => 02-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 494 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 494 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1661606 [url] => /a/thumb/10001/202002/cbf3c348d4ab2c0cce02ee4549eca533.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582456850 [sort] => 0 [title] => 我市各级文明单位协力战疫情 立足岗位作贡献 防疫前线勇担当 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/147426.html [tags] => Array ( [0] => 文明单位 [1] => 疫情 [2] => 担当 [3] => 立足本职 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 8814 [2] => 21826 [3] => 932 [4] => 102102 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1661606 [url] => /a/thumb/10001/202002/cbf3c348d4ab2c0cce02ee4549eca533.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 147426 [tran_published] => 02-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 661 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 661 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 文明单位 [1] => 疫情 [2] => 担当 [3] => 立足本职 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1661626 [url] => /a/thumb/10001/202002/edb1ad372b609522049dc0a9dfd2da15.png@w952_h536.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582456815 [sort] => 0 [title] => 王宁尤猛军调研检查世遗大会工程 全面提升城市功能品质 全力做好世遗大会筹备工作 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/147422.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,8,15,10,17,11,1548,1554, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1661626 [url] => /a/thumb/10001/202002/edb1ad372b609522049dc0a9dfd2da15.png@w952_h536.png ) ) [id] => 147422 [tran_published] => 02-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 433 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 433 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1661614 [url] => /a/thumb/10001/202002/4746362c0b557151575551650e26337e.jpg@w949_h534.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582456804 [sort] => 0 [title] => 【2020.2.23】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/147420.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1661614 [url] => /a/thumb/10001/202002/4746362c0b557151575551650e26337e.jpg@w949_h534.jpg ) ) [id] => 147420 [tran_published] => 02-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 439 [virtual_pv] => 408 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 439 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1