Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178448 [url] => /a/10001/201908/c343867502928887f6cbb31e6f4d79ba.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566215383 [sort] => 0 [title] => 永泰县红星乡葡萄百香果采摘节启动 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/109266.html [tags] => Array ( [0] => 采摘 [1] => 百香果 [2] => 责编 [3] => 永泰县 [4] => 8.16 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 28945 [2] => 28944 [3] => 50039 [4] => 822 [5] => 121593 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178448 [url] => /a/10001/201908/c343867502928887f6cbb31e6f4d79ba.jpg ) ) [id] => 109266 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 562 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 562 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 采摘 [1] => 百香果 [2] => 责编 [3] => 永泰县 [4] => 8.16 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178445 [url] => /a/10001/201908/987cf1d352e2109ea425aa1068b790e2.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566215270 [sort] => 0 [title] => 水上公园提升改造接近尾声 月底向市民开放 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/109263.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178445 [url] => /a/10001/201908/987cf1d352e2109ea425aa1068b790e2.jpg ) ) [id] => 109263 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 742 [virtual_pv] => 388 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 13 [digg] => 0 [all_pv] => 742 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178460 [url] => /a/10001/201908/77144514f199d7ae8511b179f7483b1c.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566215053 [sort] => 0 [title] => 专项排查+日常管理 连江扫黑除恶有实招 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/109260.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178460 [url] => /a/10001/201908/77144514f199d7ae8511b179f7483b1c.jpg ) ) [id] => 109260 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 594 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 594 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178472 [url] => /a/10001/201908/46ea70ecc6779466c85fcbc7179f8977.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566214965 [sort] => 0 [title] => 福州物联网开放实验室二期项目 测试认证中心本月底完成安装调试 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/109257.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178472 [url] => /a/10001/201908/46ea70ecc6779466c85fcbc7179f8977.jpg ) ) [id] => 109257 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 468 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 468 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178466 [url] => /a/10001/201908/dd412d6cf6c318e90ca6a1b2946566cf.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566214911 [sort] => 0 [title] => 同走新闻路 庆祝新中国成立70周年 军门社区:党建推动社会管理创新 收获满满幸福 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/109254.html [tags] => Array ( [0] => 社区 [1] => 军门 [2] => 福州 [3] => 党建 [4] => 鼓楼区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1059 [1] => 2669 [2] => 8425 [3] => 763 [4] => 854 [5] => 66 ) [appid] => 1 [catids] => ,834,840,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178466 [url] => /a/10001/201908/dd412d6cf6c318e90ca6a1b2946566cf.png ) ) [id] => 109254 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 491 [virtual_pv] => 485 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 491 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 社区 [1] => 军门 [2] => 福州 [3] => 党建 [4] => 鼓楼区 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178433 [url] => /a/10001/201908/0eccd9c287c98d9f0832fdf1f4ea87ae.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566214819 [sort] => 0 [title] => 我市开展庆祝中国医师节活动 弘扬崇高精神 聚力健康中国 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/109251.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178433 [url] => /a/10001/201908/0eccd9c287c98d9f0832fdf1f4ea87ae.jpg ) ) [id] => 109251 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 489 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 489 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178424 [url] => /a/10001/201908/582ade03c60c1d921cef550521f838dd.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566214689 [sort] => 0 [title] => 7月份"一抓一促"综合考评通报 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/109248.html [tags] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 考评 [2] => 项目 [3] => 罗源县 [4] => 连江县 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 903 [1] => 2669 [2] => 2440 [3] => 1155 [4] => 853 [5] => 1122 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178424 [url] => /a/10001/201908/582ade03c60c1d921cef550521f838dd.jpg ) ) [id] => 109248 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 476 [virtual_pv] => 463 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 476 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 考评 [2] => 项目 [3] => 罗源县 [4] => 连江县 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178421 [url] => /a/10001/201908/ce74f8deda496542bcebdea43174e5ad.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566214519 [sort] => 0 [title] => 市行政(市民)服务中心:把初心融入民心 让群众办事更便利 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/109242.html [tags] => Array ( [0] => 初心 [1] => 跑腿 [2] => 文章 [3] => 群众 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 13506 [2] => 31177 [3] => 6189 [4] => 1166 ) [appid] => 1 [catids] => ,1131,1146,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178421 [url] => /a/10001/201908/ce74f8deda496542bcebdea43174e5ad.jpg ) ) [id] => 109242 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 420 [virtual_pv] => 410 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 420 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 初心 [1] => 跑腿 [2] => 文章 [3] => 群众 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1178388 [url] => /a/10001/201908/d6ea9bd407639b1b6aee2d5060bd0369.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566201599 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.19】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/109215.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1178388 [url] => /a/10001/201908/d6ea9bd407639b1b6aee2d5060bd0369.png ) ) [id] => 109215 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 400 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 400 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1176765 [url] => /a/thumb/10001/201908/ea2725aeb0be174195ac3ec4e932e4e2.jpg@w958_h539.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566127187 [sort] => 0 [title] => “爱在云端”福州旅游音乐会在鼓岭举行 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/109029.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 音乐会 [2] => 音乐 [3] => 旅游 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 5377 [3] => 4610 [4] => 2323 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1176765 [url] => /a/thumb/10001/201908/ea2725aeb0be174195ac3ec4e932e4e2.jpg@w958_h539.jpg ) ) [id] => 109029 [tran_published] => 08-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 481 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 481 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 音乐会 [2] => 音乐 [3] => 旅游 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1176756 [url] => /a/thumb/10001/201908/5a338f932b19c8beb9d983256532a17a.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566127180 [sort] => 0 [title] => 彩虹“星”计划:用心启航 守护“星星的孩子” [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/109026.html [tags] => Array ( [0] => 星星 [1] => 孩子 [2] => 责编 [3] => 自闭症 [4] => 文明办 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 53294 [2] => 1163 [3] => 50039 [4] => 13805 [5] => 34390 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,197,199, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1176756 [url] => /a/thumb/10001/201908/5a338f932b19c8beb9d983256532a17a.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 109026 [tran_published] => 08-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 937 [virtual_pv] => 384 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 60 [digg] => 0 [all_pv] => 937 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 星星 [1] => 孩子 [2] => 责编 [3] => 自闭症 [4] => 文明办 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1176768 [url] => /a/thumb/10001/201908/22354a57fe74b57c9922eaad542ad477.jpg@w951_h535.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566127010 [sort] => 0 [title] => 鼓楼区及时整改扰民废品收购站 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/109023.html [tags] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 督察组 [2] => 责编 [3] => 脏乱差 [4] => 废品收购 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 66 [1] => 2669 [2] => 2539 [3] => 50039 [4] => 120795 [5] => 116496 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1008,1014, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1176768 [url] => /a/thumb/10001/201908/22354a57fe74b57c9922eaad542ad477.jpg@w951_h535.jpg ) ) [id] => 109023 [tran_published] => 08-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 448 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 448 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 督察组 [2] => 责编 [3] => 脏乱差 [4] => 废品收购 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1176759 [url] => /a/thumb/10001/201908/7500723242a60c17add3642d8a39da36.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566127004 [sort] => 0 [title] => 罗源县源头治理破难题 治“漂”治本 重现“蓝色港湾” [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/109020.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,47, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1176759 [url] => /a/thumb/10001/201908/7500723242a60c17add3642d8a39da36.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 109020 [tran_published] => 08-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 474 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 474 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1176753 [url] => /a/thumb/10001/201908/2c0d68e7c8819f595b4197f37946d261.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566126993 [sort] => 0 [title] => 福州市社会组织创业园首批10家社会组织“孵化出壳” [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/109017.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,41,47, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1176753 [url] => /a/thumb/10001/201908/2c0d68e7c8819f595b4197f37946d261.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 109017 [tran_published] => 08-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 449 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1176750 [url] => /a/thumb/10001/201908/84704214b97c15a7fb0f20d3e526e9cd.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566126984 [sort] => 0 [title] => 晋安区九峰村:守护绿水青山 收获"金山银山" [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/109014.html [tags] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 责编 [2] => 打卡 [3] => 网红村 [4] => 九峰 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 903 [1] => 2669 [2] => 50039 [3] => 6609 [4] => 121398 [5] => 66921 ) [appid] => 1 [catids] => ,41,47,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1176750 [url] => /a/thumb/10001/201908/84704214b97c15a7fb0f20d3e526e9cd.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 109014 [tran_published] => 08-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 431 [virtual_pv] => 408 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 431 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 责编 [2] => 打卡 [3] => 网红村 [4] => 九峰 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1