Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1326000 [url] => /a/thumb/10001/201910/22d72c789b0f18d924fb176b98197a62.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571571871 [sort] => 0 [title] => 电影交流推介活动聚焦AR技术 带来观影新体验 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/123504.html [tags] => Array ( [0] => 零仔 [1] => 海报 [2] => 三坊七巷 [3] => 电影 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 131610 [2] => 25275 [3] => 1010 [4] => 10905 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1326000 [url] => /a/thumb/10001/201910/22d72c789b0f18d924fb176b98197a62.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 123504 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 402 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 402 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 零仔 [1] => 海报 [2] => 三坊七巷 [3] => 电影 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1325988 [url] => /a/thumb/10001/201910/031245e478a3ccf0a7a2aeadee78efc0.jpg@w956_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571571858 [sort] => 0 [title] => 丝路电影节剧组媒体见面会:惊险题材引发人性思考 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/123501.html [tags] => Array ( [0] => 电影 [1] => 宋文 [2] => 主创 [3] => 之谜 [4] => 抵达 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 10905 [2] => 131604 [3] => 66342 [4] => 131607 [5] => 87147 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1325988 [url] => /a/thumb/10001/201910/031245e478a3ccf0a7a2aeadee78efc0.jpg@w956_h537.jpg ) ) [id] => 123501 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 420 [virtual_pv] => 407 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 420 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 电影 [1] => 宋文 [2] => 主创 [3] => 之谜 [4] => 抵达 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1325985 [url] => /a/thumb/10001/201910/787b0f9d1d772c891d612a7aee1fb5be.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571571844 [sort] => 0 [title] => “一带一路”大学生电影学术盛典举行 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/123498.html [tags] => Array ( [0] => 最佳 [1] => 大学生 [2] => 三坊七巷 [3] => 电影 [4] => 一路 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 64572 [2] => 1269 [3] => 1010 [4] => 10905 [5] => 12567 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1325985 [url] => /a/thumb/10001/201910/787b0f9d1d772c891d612a7aee1fb5be.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 123498 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 409 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 409 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 最佳 [1] => 大学生 [2] => 三坊七巷 [3] => 电影 [4] => 一路 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1325991 [url] => /a/thumb/10001/201910/cf554a6d8ef5bff931f206547efc1a4e.jpg@w958_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571571829 [sort] => 0 [title] => 前沿电影视效“扮靓”福州古厝 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/123495.html [tags] => Array ( [0] => 视效 [1] => 电影 [2] => 三坊七巷 [3] => 论坛 [4] => 古香古色 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 130671 [2] => 10905 [3] => 1010 [4] => 3239 [5] => 63945 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1325991 [url] => /a/thumb/10001/201910/cf554a6d8ef5bff931f206547efc1a4e.jpg@w958_h538.jpg ) ) [id] => 123495 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 475 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 475 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 视效 [1] => 电影 [2] => 三坊七巷 [3] => 论坛 [4] => 古香古色 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1326006 [url] => /a/thumb/10001/201910/8681e00fe4c19742416bbde5f3a34954.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571571813 [sort] => 0 [title] => 歌唱《我和我的祖国》电影分享会举办 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/123492.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1344,1356,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1326006 [url] => /a/thumb/10001/201910/8681e00fe4c19742416bbde5f3a34954.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 123492 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 499 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 499 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1325994 [url] => /a/thumb/10001/201910/888eb21036725cb411f9aafc4de6b81e.jpg@w957_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571571795 [sort] => 0 [title] => 省领导出席中外电影合作峰会 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/123486.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1344,1356,17,11,8, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1325994 [url] => /a/thumb/10001/201910/888eb21036725cb411f9aafc4de6b81e.jpg@w957_h538.jpg ) ) [id] => 123486 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 400 [virtual_pv] => 391 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 400 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1325982 [url] => /a/thumb/10001/201910/a0cdf31bfcc20156e04b1f525a6c81cd.jpg@w956_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571571782 [sort] => 0 [title] => 第18届世界中学生运动会倒计时一周年晚会在晋江举办 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/123480.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1325982 [url] => /a/thumb/10001/201910/a0cdf31bfcc20156e04b1f525a6c81cd.jpg@w956_h537.jpg ) ) [id] => 123480 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 414 [virtual_pv] => 409 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 414 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1325973 [url] => /a/thumb/10001/201910/f29d4047b115cee1a6029d3336060f3a.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571571327 [sort] => 0 [title] => 【2019.10.20】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/123477.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1325973 [url] => /a/thumb/10001/201910/f29d4047b115cee1a6029d3336060f3a.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 123477 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 469 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 469 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1325970 [url] => /a/thumb/10001/201910/bb657cd77114554158ef0eeb304f0cfc.jpg@w960_h540.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571571138 [sort] => 0 [title] => 福州职业技术学院:坚持问题导向 推动学校高质量发展 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/123474.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 初心 [2] => 责编 [3] => 本职工作 [4] => 新台阶 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 2669 [2] => 13506 [3] => 50039 [4] => 22029 [5] => 131595 ) [appid] => 1 [catids] => ,2,1131,1146, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1325970 [url] => /a/thumb/10001/201910/bb657cd77114554158ef0eeb304f0cfc.jpg@w960_h540.jpg ) ) [id] => 123474 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 431 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 431 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 初心 [2] => 责编 [3] => 本职工作 [4] => 新台阶 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [source] => 福州新闻 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1323159 [url] => /a/10001/201910/48173933f7abee748653575ce45d9675.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571485982 [sort] => 0 [title] => 【2019.10.19】《福州新闻》 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/123348.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 ) [appid] => 1 [catids] => ,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1323159 [url] => /a/10001/201910/48173933f7abee748653575ce45d9675.JPG ) ) [id] => 123348 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 415 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 415 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1323174 [url] => /a/10001/201910/18345ebe5eb3d905812a7de4eb50e855.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571485979 [sort] => 0 [title] => 知名电影节策展人共话突破与创新 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/123345.html [tags] => Array ( [0] => 电影节 [1] => 面对面 [2] => 福州 [3] => 观众 [4] => 三坊七巷 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 21302 [2] => 37269 [3] => 763 [4] => 3914 [5] => 1010 ) [appid] => 1 [catids] => ,1344,1356,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1323174 [url] => /a/10001/201910/18345ebe5eb3d905812a7de4eb50e855.JPG ) ) [id] => 123345 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 389 [virtual_pv] => 373 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 389 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 电影节 [1] => 面对面 [2] => 福州 [3] => 观众 [4] => 三坊七巷 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1323177 [url] => /a/10001/201910/defc9e4a0ba9141a0197588b52b69b46.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571485975 [sort] => 0 [title] => 丝路电影节剧组媒体见面会:政法题材电影叫好叫座 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/123342.html [tags] => Array ( [0] => 抑郁症 [1] => 六欲 [2] => 电影 [3] => 影片 [4] => 嫌疑者 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 11579 [2] => 131421 [3] => 10905 [4] => 13867 [5] => 131418 ) [appid] => 1 [catids] => ,1344,1356,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1323177 [url] => /a/10001/201910/defc9e4a0ba9141a0197588b52b69b46.JPG ) ) [id] => 123342 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 497 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 497 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 抑郁症 [1] => 六欲 [2] => 电影 [3] => 影片 [4] => 嫌疑者 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1323183 [url] => /a/10001/201910/faff682c315fbaab0b451755de71d694.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571485970 [sort] => 0 [title] => 电影创投项目集中路演展示 打造电影文化交流平台 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/123339.html [tags] => Array ( [0] => 创投 [1] => 福州 [2] => 三坊七巷 [3] => 责编 [4] => 18 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 8967 [2] => 763 [3] => 1010 [4] => 50039 [5] => 43499 ) [appid] => 1 [catids] => ,1344,1356,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1323183 [url] => /a/10001/201910/faff682c315fbaab0b451755de71d694.JPG ) ) [id] => 123339 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 494 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 494 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 创投 [1] => 福州 [2] => 三坊七巷 [3] => 责编 [4] => 18 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1323180 [url] => /a/10001/201910/800f762b0c291e6a06ebbbb1873977ec.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571485966 [sort] => 0 [title] => 中外电影大师榕城“论道”电影镜头美学 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/123336.html [tags] => Array ( [0] => 电影 [1] => 镜头 [2] => 美学 [3] => 福州 [4] => 论坛 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 10905 [2] => 51147 [3] => 24772 [4] => 763 [5] => 3239 ) [appid] => 1 [catids] => ,1344,1356,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1323180 [url] => /a/10001/201910/800f762b0c291e6a06ebbbb1873977ec.JPG ) ) [id] => 123336 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 401 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 401 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 电影 [1] => 镜头 [2] => 美学 [3] => 福州 [4] => 论坛 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1323168 [url] => /a/10001/201910/2639b5be4e2b014bbf7537347731496a.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571485962 [sort] => 0 [title] => 第十六届中国戏剧节本月26日在榕开幕 [url] => http://www.zohi.tv/fzxw-spdb/p/123333.html [tags] => Array ( [0] => 戏剧节 [1] => 福建省 [2] => 责编 [3] => 26 [4] => 10 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 49958 [2] => 3256 [3] => 50039 [4] => 50312 [5] => 50289 ) [appid] => 1 [catids] => ,1278,1287,2, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1323168 [url] => /a/10001/201910/2639b5be4e2b014bbf7537347731496a.JPG ) ) [id] => 123333 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 423 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 423 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 戏剧节 [1] => 福建省 [2] => 责编 [3] => 26 [4] => 10 ) ) [author] => Array ( ) ) 1