Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177455 [url] => /a/10001/201908/1ae680d662d6aa0b9896a865491d09a1.jpeg ) [description] => 是的!搁置三年多仓山学生街要拆了!改造后的学生街将在明年春节前开街! [recommend] => 0 [published] => 1566191778 [sort] => 0 [title] => 福州学生街真的要拆了 改造后开街时间是.... [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/109152.html [tags] => Array ( [0] => 街区 [1] => 烟台山 [2] => 改造 [3] => 仓山区 [4] => 学生 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 851 [1] => 39987 [2] => 7451 [3] => 905 [4] => 1230 [5] => 1752 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177455 [url] => /a/10001/201908/1ae680d662d6aa0b9896a865491d09a1.jpeg ) ) [id] => 109152 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 415 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 415 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 街区 [1] => 烟台山 [2] => 改造 [3] => 仓山区 [4] => 学生 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州学生街真的要拆了 改造后开街时间是....

  是的!搁置三年多仓山学生街要拆了!改造后的学生街将在明年春节前开街!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177359 [url] => /a/10001/201908/efa1d561c04d53b8df85432f344a048f.jpeg ) [description] => 仅以此文,致敬每一位医者! [recommend] => 0 [published] => 1566191156 [sort] => 0 [title] => 8.19 致敬中国医师节:唯有生命不可辜负 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/109143.html [tags] => Array ( [0] => 生命 [1] => 死神 [2] => 医者 [3] => 需要 [4] => 争分夺秒 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 10544 [1] => 39987 [2] => 121491 [3] => 121494 [4] => 60102 [5] => 121497 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177359 [url] => /a/10001/201908/efa1d561c04d53b8df85432f344a048f.jpeg ) ) [id] => 109143 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 400 [virtual_pv] => 393 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 400 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 生命 [1] => 死神 [2] => 医者 [3] => 需要 [4] => 争分夺秒 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 8.19 致敬中国医师节:唯有生命不可辜负

  仅以此文,致敬每一位医者!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1177317 [url] => /a/10001/201908/fef00b1cc7963bf59735f791a09fc754.jpeg ) [description] => “攀讲来了”健康公益社区行来到了乌山社区,为这里的居民们带来活力,带来健康! [recommend] => 0 [published] => 1566190976 [sort] => 0 [title] => 热闹!喜庆!围观乌山社区这场活动! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/109140.html [tags] => Array ( [0] => 社区 [1] => 乌山 [2] => 居民 [3] => 党建 [4] => 睦邻 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1059 [1] => 39987 [2] => 23156 [3] => 1240 [4] => 854 [5] => 77892 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1177317 [url] => /a/10001/201908/fef00b1cc7963bf59735f791a09fc754.jpeg ) ) [id] => 109140 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 429 [virtual_pv] => 428 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 429 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 社区 [1] => 乌山 [2] => 居民 [3] => 党建 [4] => 睦邻 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 热闹!喜庆!围观乌山社区这场活动!

  “攀讲来了”健康公益社区行来到了乌山社区,为这里的居民们带来活力,带来健康!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175433 [url] => /a/10001/201908/9ac88c9505a815299ebc0b4e8560d33a.jpeg ) [description] => 70年前的今天,福州解放了! [recommend] => 0 [published] => 1566031765 [sort] => 0 [title] => 8•17,所有福州人都不能忘却的日子! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/108819.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 解放 [2] => 245 [3] => 万寿桥 [4] => 猪蹄 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 39987 [2] => 29564 [3] => 121140 [4] => 53720 [5] => 53719 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175433 [url] => /a/10001/201908/9ac88c9505a815299ebc0b4e8560d33a.jpeg ) ) [id] => 108819 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 486 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 486 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 解放 [2] => 245 [3] => 万寿桥 [4] => 猪蹄 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 8•17,所有福州人都不能忘却的日子!

  70年前的今天,福州解放了!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175340 [url] => /a/10001/201908/555db0c23d39d06392d485891a367766.jpeg ) [description] => 第二届青年运动会男子排球U16  福建队挺进四强! [recommend] => 0 [published] => 1566031222 [sort] => 0 [title] => 挺进四强!“二青会”男子排球U16, 福建队再创佳绩! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/108816.html [tags] => Array ( [0] => 代表队 [1] => 四强 [2] => 25 [3] => 比赛 [4] => 福建 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 22627 [1] => 39987 [2] => 73539 [3] => 51291 [4] => 1378 [5] => 899 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175340 [url] => /a/10001/201908/555db0c23d39d06392d485891a367766.jpeg ) ) [id] => 108816 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 452 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 452 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 代表队 [1] => 四强 [2] => 25 [3] => 比赛 [4] => 福建 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 挺进四强!“二青会”男子排球U16, 福建队再创佳绩!

  第二届青年运动会男子排球U16  福建队挺进四强!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175292 [url] => /a/10001/201908/6f3cb07c407acf1d01eb170bd801d756.jpeg ) [description] => 节目预告:《幸福红娘帮》,周六(8月17日)21:35播出 [recommend] => 0 [published] => 1566031016 [sort] => 0 [title] => 《幸福红娘帮》七夕情人节特别节目! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/108813.html [tags] => Array ( [0] => 七夕 [1] => 红娘 [2] => 情人节 [3] => 牛郎织女 [4] => 爱情 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 745 [1] => 39987 [2] => 10683 [3] => 34933 [4] => 121230 [5] => 29568 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175292 [url] => /a/10001/201908/6f3cb07c407acf1d01eb170bd801d756.jpeg ) ) [id] => 108813 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 七夕 [1] => 红娘 [2] => 情人节 [3] => 牛郎织女 [4] => 爱情 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 《幸福红娘帮》七夕情人节特别节目!

  节目预告:《幸福红娘帮》,周六(8月17日)21:35播出

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1173381 [url] => /a/10001/201908/10fb24d54e187265dda13b4c8526c317.jpeg ) [description] => 仓山区有4所配套中小学校投入使用,新增6885个学位。3所省级幼儿园将在晋安区开办分园,新增约900个学位。 [recommend] => 0 [published] => 1565938331 [sort] => 0 [title] => 重磅!福州新增一批中小学、幼儿园!共7700多个学位 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/108525.html [tags] => Array ( [0] => 幼儿园 [1] => 晋安区 [2] => 分园 [3] => 福建省 [4] => 中学 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 740 [1] => 39987 [2] => 903 [3] => 63747 [4] => 3256 [5] => 1605 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1173381 [url] => /a/10001/201908/10fb24d54e187265dda13b4c8526c317.jpeg ) ) [id] => 108525 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 402 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 402 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 幼儿园 [1] => 晋安区 [2] => 分园 [3] => 福建省 [4] => 中学 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 重磅!福州新增一批中小学、幼儿园!共7700多个学位

  仓山区有4所配套中小学校投入使用,新增6885个学位。3所省级幼儿园将在晋安区开办分园,新增约900个学位。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1173186 [url] => /a/10001/201908/9cb200a7ae79d127fe69569009be00b9.jpeg ) [description] => 便民信息! [recommend] => 0 [published] => 1565937864 [sort] => 0 [title] => 住房公积金中心的这些业务可在网上办理了! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/108519.html [tags] => Array ( [0] => 公积金 [1] => 住房 [2] => 事项 [3] => 缴存 [4] => 查询 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1014 [1] => 39987 [2] => 1013 [3] => 737 [4] => 11553 [5] => 9391 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1173186 [url] => /a/10001/201908/9cb200a7ae79d127fe69569009be00b9.jpeg ) ) [id] => 108519 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 386 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 386 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 公积金 [1] => 住房 [2] => 事项 [3] => 缴存 [4] => 查询 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1173156 [url] => /a/10001/201908/9a727c94a0340aea9f2f1687ef13426c.jpeg ) [description] => 小伙伴们注意啦!近期因地铁5号线爆破施工需要福州这些路段将开始实行交通管制长达一个多月!出行前赶紧先看看哦~ [recommend] => 0 [published] => 1565937326 [sort] => 0 [title] => 地铁5号线最新进展!这里即将交通管制!还有换乘调整 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/108513.html [tags] => Array ( [0] => 号线 [1] => 换乘 [2] => 福州 [3] => 线路 [4] => 地铁 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 50559 [2] => 3755 [3] => 763 [4] => 1403 [5] => 726 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1173156 [url] => /a/10001/201908/9a727c94a0340aea9f2f1687ef13426c.jpeg ) ) [id] => 108513 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 号线 [1] => 换乘 [2] => 福州 [3] => 线路 [4] => 地铁 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 地铁5号线最新进展!这里即将交通管制!还有换乘调整

  小伙伴们注意啦!近期因地铁5号线爆破施工需要福州这些路段将开始实行交通管制长达一个多月!出行前赶紧先看看哦~

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1171665 [url] => /a/10001/201908/7b4492193bd29fac17bef8cae34333f1.jpeg ) [description] => 住老旧小区的福州人恭喜了! 国家下拨2.53亿元! 这类房屋要升级! 配套设施将更齐全 你家房子有望升值! [recommend] => 0 [published] => 1565876074 [sort] => 0 [title] => 2.53亿!国家出钱!福州这类房屋要升值了! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/108336.html [tags] => Array ( [0] => 小区 [1] => 改造 [2] => 片区 [3] => 老旧 [4] => 新村 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 844 [1] => 39987 [2] => 905 [3] => 3609 [4] => 59958 [5] => 6410 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1171665 [url] => /a/10001/201908/7b4492193bd29fac17bef8cae34333f1.jpeg ) ) [id] => 108336 [tran_published] => 08-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 457 [virtual_pv] => 450 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 457 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 小区 [1] => 改造 [2] => 片区 [3] => 老旧 [4] => 新村 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 2.53亿!国家出钱!福州这类房屋要升值了!

  住老旧小区的福州人恭喜了! 国家下拨2.53亿元! 这类房屋要升级! 配套设施将更齐全 你家房子有望升值!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1171530 [url] => /a/10001/201908/b84bf442bac0805f564a8bb35862db5f.jpeg ) [description] => 《法治零距离》,福州市国家机关“谁执法谁普法“专题系列节目! [recommend] => 0 [published] => 1565869857 [sort] => 0 [title] => 看看听听,民警走进演播厅,说说非机动车违法的问题! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/108330.html [tags] => Array ( [0] => 电动 [1] => 福州市 [2] => 自行车 [3] => 电动车 [4] => 非机动车 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2448 [1] => 39987 [2] => 1261 [3] => 2449 [4] => 2032 [5] => 699 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1171530 [url] => /a/10001/201908/b84bf442bac0805f564a8bb35862db5f.jpeg ) ) [id] => 108330 [tran_published] => 08-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 409 [virtual_pv] => 407 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 409 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 电动 [1] => 福州市 [2] => 自行车 [3] => 电动车 [4] => 非机动车 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 看看听听,民警走进演播厅,说说非机动车违法的问题!

  《法治零距离》,福州市国家机关“谁执法谁普法“专题系列节目!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1171296 [url] => /a/10001/201908/ade17b3818efbe77fc261dbb5c6713e1.jpeg ) [description] => 福州交警将17处新增道路交通技术监控设备具体设置地点(详表附后)向社会进行公告。 [recommend] => 0 [published] => 1565860287 [sort] => 0 [title] => 司机注意!福州新启用17处电子监控抓拍设备! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/108267.html [tags] => Array ( [0] => 监控 [1] => 道路交通 [2] => 违法行为 [3] => 抓拍 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 24119 [1] => 39987 [2] => 4891 [3] => 4498 [4] => 16165 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1171296 [url] => /a/10001/201908/ade17b3818efbe77fc261dbb5c6713e1.jpeg ) ) [id] => 108267 [tran_published] => 08-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 405 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 405 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 监控 [1] => 道路交通 [2] => 违法行为 [3] => 抓拍 [4] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 司机注意!福州新启用17处电子监控抓拍设备!

  福州交警将17处新增道路交通技术监控设备具体设置地点(详表附后)向社会进行公告。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1171263 [url] => /a/10001/201908/75b48f677c6c12795fa3e9ce21c02d28.jpeg ) [description] => 播报一条重要消息:福州这些地方接下来将停水、停气、停电!赶紧看看! [recommend] => 0 [published] => 1565860061 [sort] => 0 [title] => 紧急通知!停水-停气-停电!快看有没你家 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/108264.html [tags] => Array ( [0] => 00 [1] => 用户 [2] => 福州 [3] => 奥体 [4] => 17 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4476 [1] => 39987 [2] => 2946 [3] => 763 [4] => 3607 [5] => 50125 ) [appid] => 1 [catids] => ,165,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1171263 [url] => /a/10001/201908/75b48f677c6c12795fa3e9ce21c02d28.jpeg ) ) [id] => 108264 [tran_published] => 08-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 453 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 453 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 00 [1] => 用户 [2] => 福州 [3] => 奥体 [4] => 17 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 紧急通知!停水-停气-停电!快看有没你家

  播报一条重要消息:福州这些地方接下来将停水、停气、停电!赶紧看看!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1168851 [url] => /a/10001/201908/9384dc6ca6f2f7bd37b316e079688192.jpeg ) [description] => 跆拳道、蹦床、举重,福州运动健儿再获奖牌。 [recommend] => 0 [published] => 1565772399 [sort] => 0 [title] => 又传佳讯!“二青会”,福州运动健儿再获金牌。 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/108036.html [tags] => Array ( [0] => 福建省 [1] => 乙组 [2] => 运动会 [3] => 蹦床 [4] => 2018 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3256 [1] => 39987 [2] => 51350 [3] => 19298 [4] => 32288 [5] => 30388 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1168851 [url] => /a/10001/201908/9384dc6ca6f2f7bd37b316e079688192.jpeg ) ) [id] => 108036 [tran_published] => 08-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 479 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 479 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福建省 [1] => 乙组 [2] => 运动会 [3] => 蹦床 [4] => 2018 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 又传佳讯!“二青会”,福州运动健儿再获金牌。

  跆拳道、蹦床、举重,福州运动健儿再获奖牌。

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1168698 [url] => /a/10001/201908/b419828eb18e461a1ec3ae4eec426460.jpeg ) [description] => 重磅消息来啦!国庆前,福州新增上百处休闲好去处! [recommend] => 0 [published] => 1565771759 [sort] => 0 [title] => 美美美!国庆前,福州新增上百处休闲好去处! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/108033.html [tags] => Array ( [0] => 30 [1] => 支流 [2] => 河道 [3] => 叶义斌 [4] => 完成 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 49860 [2] => 40423 [3] => 2141 [4] => 23274 [5] => 17601 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1168698 [url] => /a/10001/201908/b419828eb18e461a1ec3ae4eec426460.jpeg ) ) [id] => 108033 [tran_published] => 08-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 391 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 391 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 30 [1] => 支流 [2] => 河道 [3] => 叶义斌 [4] => 完成 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 美美美!国庆前,福州新增上百处休闲好去处!

  重磅消息来啦!国庆前,福州新增上百处休闲好去处!