Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1585378 [url] => /a/10001/202001/14e3ed95d1c62d5e729d911fe85accdb.png ) [description] => 注意!今起,南平这6个高速收费站正式更名啦!怎么走? [recommend] => 0 [published] => 1579079710 [sort] => 0 [title] => 注意!今起,南平这6个高速收费站正式更名啦! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/142302.html [tags] => Array ( [0] => 收费站 [1] => 站名 [2] => 南平 [3] => 建阳 [4] => 更名 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 6166 [1] => 39987 [2] => 135456 [3] => 14144 [4] => 86310 [5] => 14592 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1585378 [url] => /a/10001/202001/14e3ed95d1c62d5e729d911fe85accdb.png ) ) [id] => 142302 [tran_published] => 01-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 451 [virtual_pv] => 425 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 451 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 收费站 [1] => 站名 [2] => 南平 [3] => 建阳 [4] => 更名 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 注意!今起,南平这6个高速收费站正式更名啦!

  注意!今起,南平这6个高速收费站正式更名啦!怎么走?

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1585350 [url] => /a/10001/202001/54f3edc1838127c43aab401fa89dc3d8.jpeg ) [description] => 今起!福州地铁逐步支持支付宝微信购票!详细教程请收好 [recommend] => 0 [published] => 1579079520 [sort] => 0 [title] => 福州地铁逐步支持支付宝微信购票!详细教程请收好 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/142300.html [tags] => Array ( [0] => 扫码 [1] => 购票 [2] => 福州 [3] => 地铁 [4] => 支付宝 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 12550 [1] => 39987 [2] => 3478 [3] => 763 [4] => 726 [5] => 8206 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1585350 [url] => /a/10001/202001/54f3edc1838127c43aab401fa89dc3d8.jpeg ) ) [id] => 142300 [tran_published] => 01-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 446 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 446 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 扫码 [1] => 购票 [2] => 福州 [3] => 地铁 [4] => 支付宝 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州地铁逐步支持支付宝微信购票!详细教程请收好

  今起!福州地铁逐步支持支付宝微信购票!详细教程请收好

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1585282 [url] => /a/10001/202001/4de6ad3f2d9a6be7d6f5f89399ea4bca.jpeg ) [description] => 6.5万㎡花朵齐盛开!福州这个地方​像极了童话世界!目测要火~ [recommend] => 0 [published] => 1579079139 [sort] => 0 [title] => 6.5万㎡花朵齐盛开!福州这个地方​像极了童话世界! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/142298.html [tags] => Array ( [0] => 虞美人 [1] => 油菜花 [2] => 花海 [3] => 冰岛 [4] => 公园 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 33943 [1] => 39987 [2] => 24847 [3] => 6701 [4] => 140007 [5] => 48 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1585282 [url] => /a/10001/202001/4de6ad3f2d9a6be7d6f5f89399ea4bca.jpeg ) ) [id] => 142298 [tran_published] => 01-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 396 [virtual_pv] => 393 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 396 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 虞美人 [1] => 油菜花 [2] => 花海 [3] => 冰岛 [4] => 公园 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 6.5万㎡花朵齐盛开!福州这个地方​像极了童话世界!

  6.5万㎡花朵齐盛开!福州这个地方​像极了童话世界!目测要火~

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1585254 [url] => /a/10001/202001/6266ba73e1890dcba8b0d1653da570fc.jpeg ) [description] => 年宵花热卖!传统花卉价格稳中有降 新品花卉意外热销 [recommend] => 0 [published] => 1579078905 [sort] => 0 [title] => 年宵花热卖!传统花卉价格稳中有降 新品花卉意外热销 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/142294.html [tags] => Array ( [0] => 兰花 [1] => 蝴蝶兰 [2] => 新品种 [3] => 蕙兰 [4] => 市民 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 41491 [2] => 33493 [3] => 111990 [4] => 87987 [5] => 1383 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1585254 [url] => /a/10001/202001/6266ba73e1890dcba8b0d1653da570fc.jpeg ) ) [id] => 142294 [tran_published] => 01-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 450 [virtual_pv] => 440 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 450 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 兰花 [1] => 蝴蝶兰 [2] => 新品种 [3] => 蕙兰 [4] => 市民 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 年宵花热卖!传统花卉价格稳中有降 新品花卉意外热销

  年宵花热卖!传统花卉价格稳中有降 新品花卉意外热销

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1583416 [url] => /a/10001/202001/9e275dc54305271a1d7d8c51572528bd.jpeg ) [description] => 大幕开启!好戏连台!2020世界福州十邑春晚喜庆开演! [recommend] => 0 [published] => 1579003990 [sort] => 0 [title] => 大幕开启!好戏连台!2020世界福州十邑春晚喜庆开演! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/142208.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 十邑 [2] => 春晚 [3] => 晚会 [4] => 闽剧 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 39987 [2] => 1635 [3] => 18879 [4] => 5412 [5] => 7612 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1583416 [url] => /a/10001/202001/9e275dc54305271a1d7d8c51572528bd.jpeg ) ) [id] => 142208 [tran_published] => 01-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 413 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 413 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 十邑 [2] => 春晚 [3] => 晚会 [4] => 闽剧 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 大幕开启!好戏连台!2020世界福州十邑春晚喜庆开演!

  大幕开启!好戏连台!2020世界福州十邑春晚喜庆开演!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1583106 [url] => /a/10001/202001/de69427bcd6d7183c07dfdf533204ccd.jpeg ) [description] => 1.2万个岗位!部分免笔试!一大波机关名企!福州最大规模招聘会来了! [recommend] => 0 [published] => 1579003683 [sort] => 0 [title] => 1.2万个岗位!一大波机关名企!福州最大规模招聘会! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/142206.html [tags] => Array ( [0] => 毕业生 [1] => 供需见面 [2] => 高校 [3] => 起薪 [4] => 招聘会 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 11961 [1] => 39987 [2] => 49144 [3] => 1253 [4] => 3144 [5] => 24268 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1583106 [url] => /a/10001/202001/de69427bcd6d7183c07dfdf533204ccd.jpeg ) ) [id] => 142206 [tran_published] => 01-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 395 [virtual_pv] => 369 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 395 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 毕业生 [1] => 供需见面 [2] => 高校 [3] => 起薪 [4] => 招聘会 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 1.2万个岗位!一大波机关名企!福州最大规模招聘会!

  1.2万个岗位!部分免笔试!一大波机关名企!福州最大规模招聘会来了!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1583054 [url] => /a/10001/202001/df101a3a699251fa5f29c315da1e28d3.jpeg ) [description] => 围观农产品!第二届永泰农博会盛大开幕! [recommend] => 0 [published] => 1579003570 [sort] => 0 [title] => 围观农产品!第二届永泰农博会盛大开幕! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/142204.html [tags] => Array ( [0] => 农博会 [1] => 展区 [2] => 永泰 [3] => 电商 [4] => 机械 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 42717 [2] => 5121 [3] => 40 [4] => 61 [5] => 13661 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1583054 [url] => /a/10001/202001/df101a3a699251fa5f29c315da1e28d3.jpeg ) ) [id] => 142204 [tran_published] => 01-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 381 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 381 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 农博会 [1] => 展区 [2] => 永泰 [3] => 电商 [4] => 机械 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 围观农产品!第二届永泰农博会盛大开幕!

  围观农产品!第二届永泰农博会盛大开幕!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1580634 [url] => /a/10001/202001/91dae7db470353d6ad6f80c5c42025c3.jpeg ) [description] => 春运来啦!攀讲来了! 福州火车站这里热闹又温暖! [recommend] => 0 [published] => 1578918250 [sort] => 0 [title] => 春运来啦!攀讲来了! 福州火车站这里热闹又温暖! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/142042.html [tags] => Array ( [0] => 八闽 [1] => 第一站 [2] => 福州 [3] => 服务 [4] => 志愿 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 10018 [1] => 39987 [2] => 134682 [3] => 763 [4] => 1167 [5] => 31 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1580634 [url] => /a/10001/202001/91dae7db470353d6ad6f80c5c42025c3.jpeg ) ) [id] => 142042 [tran_published] => 01-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 386 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 386 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 八闽 [1] => 第一站 [2] => 福州 [3] => 服务 [4] => 志愿 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 春运来啦!攀讲来了! 福州火车站这里热闹又温暖!

  春运来啦!攀讲来了! 福州火车站这里热闹又温暖!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1580374 [url] => /a/10001/202001/b59332e11fc1edfbfacc1a961d23f09f.jpeg ) [description] => 最新好消息!用ETC上高速的福建车主注意了! [recommend] => 0 [published] => 1578917092 [sort] => 0 [title] => 最新好消息!用ETC上高速的福建车主注意了! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/142040.html [tags] => Array ( [0] => 收费站 [1] => ETC [2] => 拥堵 [3] => 查验 [4] => 收费 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 6166 [1] => 39987 [2] => 61098 [3] => 8672 [4] => 21638 [5] => 2709 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1580374 [url] => /a/10001/202001/b59332e11fc1edfbfacc1a961d23f09f.jpeg ) ) [id] => 142040 [tran_published] => 01-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 419 [virtual_pv] => 406 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 419 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 收费站 [1] => ETC [2] => 拥堵 [3] => 查验 [4] => 收费 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 最新好消息!用ETC上高速的福建车主注意了!

  最新好消息!用ETC上高速的福建车主注意了!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1580366 [url] => /a/10001/202001/dbf06cb44c37bbda976668234c426a58.jpeg ) [description] => 春运来了!福州的加班航线已“到货”! [recommend] => 0 [published] => 1578916909 [sort] => 0 [title] => 春运来了!!福州的加班航线已“到货”! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/142038.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 航线 [2] => 航班 [3] => 加班 [4] => 长沙 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 39987 [2] => 4661 [3] => 5695 [4] => 3352 [5] => 17192 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1580366 [url] => /a/10001/202001/dbf06cb44c37bbda976668234c426a58.jpeg ) ) [id] => 142038 [tran_published] => 01-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 航线 [2] => 航班 [3] => 加班 [4] => 长沙 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 春运来了!!福州的加班航线已“到货”!

  春运来了!福州的加班航线已“到货”!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1580336 [url] => /a/10001/202001/775b4abebc7c0fc3314b27ef27786081.png ) [description] => 通知!这周日照常上班!还有这些你要知道…… [recommend] => 0 [published] => 1578916476 [sort] => 0 [title] => 通知!这周日照常上班!还有这些你要知道…… [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/142036.html [tags] => Array ( [0] => 24 [1] => 春节 [2] => 加班 [3] => 工资 [4] => 高速 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 51181 [2] => 21642 [3] => 3352 [4] => 6880 [5] => 29505 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1580336 [url] => /a/10001/202001/775b4abebc7c0fc3314b27ef27786081.png ) ) [id] => 142036 [tran_published] => 01-13 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 733 [virtual_pv] => 439 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 733 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 24 [1] => 春节 [2] => 加班 [3] => 工资 [4] => 高速 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 通知!这周日照常上班!还有这些你要知道……

  通知!这周日照常上班!还有这些你要知道……

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1577516 [url] => /a/10001/202001/b2399d0e988f28eb1ee24e493a650f75.jpeg ) [description] => 开启!好戏连台!2020世界福州十邑春晚喜庆开演! [recommend] => 0 [published] => 1578745171 [sort] => 0 [title] => 开启!好戏连台!2020世界福州十邑春晚喜庆开演! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/141776.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 十邑 [2] => 春晚 [3] => 晚会 [4] => 闽剧 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 39987 [2] => 1635 [3] => 18879 [4] => 5412 [5] => 7612 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1577516 [url] => /a/10001/202001/b2399d0e988f28eb1ee24e493a650f75.jpeg ) ) [id] => 141776 [tran_published] => 01-11 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 476 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 476 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 十邑 [2] => 春晚 [3] => 晚会 [4] => 闽剧 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 开启!好戏连台!2020世界福州十邑春晚喜庆开演!

  开启!好戏连台!2020世界福州十邑春晚喜庆开演!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1572698 [url] => /a/10001/202001/811b70d32689d3ff9e6586e0dae40b91.jpeg ) [description] => 来啦来啦!十邑春晚的脚步近了!明晚相见! [recommend] => 0 [published] => 1578557248 [sort] => 0 [title] => 来啦来啦!十邑春晚的脚步近了!明晚相见! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/141468.html [tags] => Array ( [0] => 春晚 [1] => 十邑 [2] => 福州 [3] => 剧院 [4] => 观众 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 18879 [1] => 39987 [2] => 1635 [3] => 763 [4] => 50238 [5] => 3914 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1572698 [url] => /a/10001/202001/811b70d32689d3ff9e6586e0dae40b91.jpeg ) ) [id] => 141468 [tran_published] => 01-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 442 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 442 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 春晚 [1] => 十邑 [2] => 福州 [3] => 剧院 [4] => 观众 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 来啦来啦!十邑春晚的脚步近了!明晚相见!

  来啦来啦!十邑春晚的脚步近了!明晚相见!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1572590 [url] => /a/10001/202001/4977a12188b693db5edc90a75a798254.jpeg ) [description] => 十邑春晚进行时 探班伬艺《古厝邻里情》 [recommend] => 0 [published] => 1578556983 [sort] => 0 [title] => 十邑春晚进行时 探班伬艺《古厝邻里情》 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/141466.html [tags] => Array ( [0] => 邻里 [1] => 古厝 [2] => 福州人 [3] => 2020 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1275 [1] => 39987 [2] => 25461 [3] => 18215 [4] => 52622 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1572590 [url] => /a/10001/202001/4977a12188b693db5edc90a75a798254.jpeg ) ) [id] => 141466 [tran_published] => 01-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 邻里 [1] => 古厝 [2] => 福州人 [3] => 2020 [4] => 福州 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 十邑春晚进行时 探班伬艺《古厝邻里情》

  十邑春晚进行时 探班伬艺《古厝邻里情》

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1572568 [url] => /a/10001/202001/930406c2c1a41206c811fab91560d070.jpeg ) [description] => 十邑春晚进行时 探班街舞说唱《福州赞赞赞》 [recommend] => 0 [published] => 1578556850 [sort] => 0 [title] => 十邑春晚进行时 探班街舞说唱《福州赞赞赞》 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/141464.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 赞赞赞 [2] => 侨乡 [3] => 街舞 [4] => nbsp ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 39987 [2] => 143178 [3] => 44645 [4] => 42295 [5] => 50527 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1572568 [url] => /a/10001/202001/930406c2c1a41206c811fab91560d070.jpeg ) ) [id] => 141464 [tran_published] => 01-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 426 [virtual_pv] => 416 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 426 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 赞赞赞 [2] => 侨乡 [3] => 街舞 [4] => nbsp ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 十邑春晚进行时 探班街舞说唱《福州赞赞赞》

  十邑春晚进行时 探班街舞说唱《福州赞赞赞》