Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1486923 [url] => /a/10001/201912/b34977ca04a4b9dcf16f2557b44c3ec3.jpeg ) [description] => 猜!猜!猜! 祝福春晚 福州十邑方言找不同赢门票第一波! [recommend] => 0 [published] => 1575972927 [sort] => 0 [title] => 猜!猜!猜! 祝福春晚 福州十邑方言找不同赢门票第一波 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/134949.html [tags] => Array ( [0] => 十邑 [1] => 福州 [2] => 2020 [3] => 联欢晚会 [4] => 门票 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1635 [1] => 39987 [2] => 763 [3] => 52622 [4] => 18881 [5] => 3006 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1486923 [url] => /a/10001/201912/b34977ca04a4b9dcf16f2557b44c3ec3.jpeg ) ) [id] => 134949 [tran_published] => 12-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 450 [virtual_pv] => 445 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 450 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 十邑 [1] => 福州 [2] => 2020 [3] => 联欢晚会 [4] => 门票 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 猜!猜!猜! 祝福春晚 福州十邑方言找不同赢门票第一波

  猜!猜!猜! 祝福春晚 福州十邑方言找不同赢门票第一波!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1486962 [url] => /a/10001/201912/7d04b73d414d43de3c3441bc89342260.jpeg ) [description] => 福州后园里古建筑群!比故乡还故乡的奇特景观(附视频) [recommend] => 0 [published] => 1575972910 [sort] => 0 [title] => 福州后园里古建筑群!比故乡还故乡的奇特景观 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/134946.html [tags] => Array ( [0] => 园里 [1] => 古民居 [2] => 古建筑群 [3] => 天井 [4] => 古厝 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 139284 [2] => 32141 [3] => 18540 [4] => 74088 [5] => 25461 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1486962 [url] => /a/10001/201912/7d04b73d414d43de3c3441bc89342260.jpeg ) ) [id] => 134946 [tran_published] => 12-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 492 [virtual_pv] => 484 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 492 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 园里 [1] => 古民居 [2] => 古建筑群 [3] => 天井 [4] => 古厝 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州后园里古建筑群!比故乡还故乡的奇特景观

  福州后园里古建筑群!比故乡还故乡的奇特景观(附视频)

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1486992 [url] => /a/10001/201912/2bd7a0f295c76d877b930f6acf242fba.jpeg ) [description] => 8元两荤两素!鼓楼第一家长者食堂开业 [recommend] => 0 [published] => 1575972896 [sort] => 0 [title] => 8元两荤两素!鼓楼第一家长者食堂开业 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/134943.html [tags] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 食堂 [2] => 长者 [3] => 照料 [4] => 养老 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 66 [1] => 39987 [2] => 6199 [3] => 47334 [4] => 70 [5] => 68 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1486992 [url] => /a/10001/201912/2bd7a0f295c76d877b930f6acf242fba.jpeg ) ) [id] => 134943 [tran_published] => 12-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 396 [virtual_pv] => 381 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 396 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 食堂 [2] => 长者 [3] => 照料 [4] => 养老 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 8元两荤两素!鼓楼第一家长者食堂开业

  8元两荤两素!鼓楼第一家长者食堂开业

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1484652 [url] => /a/10001/201912/014d98078b286a7087e129356513be8c.jpeg ) [description] => 重磅!福州晋安湖公园效果图曝光! [recommend] => 0 [published] => 1575893249 [sort] => 0 [title] => 重磅!福州晋安湖公园效果图曝光! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/134817.html [tags] => Array ( [0] => 晋安 [1] => 公园 [2] => 摩天轮 [3] => 湖体 [4] => 效果图 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1436 [1] => 39987 [2] => 48 [3] => 68676 [4] => 3184 [5] => 2699 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1484652 [url] => /a/10001/201912/014d98078b286a7087e129356513be8c.jpeg ) ) [id] => 134817 [tran_published] => 12-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 545 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 545 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 晋安 [1] => 公园 [2] => 摩天轮 [3] => 湖体 [4] => 效果图 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 重磅!福州晋安湖公园效果图曝光!

  重磅!福州晋安湖公园效果图曝光!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1484616 [url] => /a/10001/201912/78007053ec166b4e6ee4e24a76511e19.jpeg ) [description] => 马拉松12月15日起跑!注意多条道路交通管制!地铁保障送福利! [recommend] => 0 [published] => 1575893234 [sort] => 0 [title] => 马拉松12月15日起跑!道路交通管制!地铁保障送福利! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/134814.html [tags] => Array ( [0] => 赛事 [1] => 2019 [2] => 南路 [3] => 大道 [4] => 江滨 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1455 [1] => 39987 [2] => 54057 [3] => 7848 [4] => 3884 [5] => 9622 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1484616 [url] => /a/10001/201912/78007053ec166b4e6ee4e24a76511e19.jpeg ) ) [id] => 134814 [tran_published] => 12-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 521 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 521 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 赛事 [1] => 2019 [2] => 南路 [3] => 大道 [4] => 江滨 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 马拉松12月15日起跑!道路交通管制!地铁保障送福利!

  马拉松12月15日起跑!注意多条道路交通管制!地铁保障送福利!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1484511 [url] => /a/10001/201912/b3084408d497bf2d00eef23e3d27b5dd.jpeg ) [description] => 又是一年闽清橄榄节 宣传语征集开始啦! [recommend] => 0 [published] => 1575893221 [sort] => 0 [title] => 又是一年闽清橄榄节 宣传语征集开始啦! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/134811.html [tags] => Array ( [0] => 闽清 [1] => 作品 [2] => 征集 [3] => 橄榄 [4] => 宣传语 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 185 [1] => 39987 [2] => 2029 [3] => 9898 [4] => 17658 [5] => 109176 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1484511 [url] => /a/10001/201912/b3084408d497bf2d00eef23e3d27b5dd.jpeg ) ) [id] => 134811 [tran_published] => 12-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 463 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 463 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 闽清 [1] => 作品 [2] => 征集 [3] => 橄榄 [4] => 宣传语 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 又是一年闽清橄榄节 宣传语征集开始啦!

  又是一年闽清橄榄节 宣传语征集开始啦!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1475802 [url] => /a/10001/201912/47388295ffbda95ea7d72e70d62ec3ca.jpeg ) [description] => 奔跑榕城 我们等你|2019福建农信福州国际马拉松宣传片来袭! [recommend] => 0 [published] => 1575631424 [sort] => 0 [title] => 奔跑榕城|2019福建农信福州国际马拉松宣传片来袭! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/134226.html [tags] => Array ( [0] => 马拉松 [1] => 福马 [2] => 福州 [3] => 五一广场 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 4011 [1] => 39987 [2] => 16862 [3] => 763 [4] => 3777 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1475802 [url] => /a/10001/201912/47388295ffbda95ea7d72e70d62ec3ca.jpeg ) ) [id] => 134226 [tran_published] => 12-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 435 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 435 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 马拉松 [1] => 福马 [2] => 福州 [3] => 五一广场 [4] => 2019 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 奔跑榕城|2019福建农信福州国际马拉松宣传片来袭!

  奔跑榕城 我们等你|2019福建农信福州国际马拉松宣传片来袭!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1475553 [url] => /a/10001/201912/0c5a51c13e9e188c741fb09437a9bf72.jpeg ) [description] => “书写新时代的雷锋故事——省、市12.5国际志愿者日”主题活动在中山广场举行 [recommend] => 0 [published] => 1575631026 [sort] => 0 [title] => “省、市12.5国际志愿者日”主题活动在中山广场举行 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/134217.html [tags] => Array ( [0] => 志愿 [1] => 志愿者 [2] => 服务 [3] => 省委 [4] => 12 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 31 [1] => 39987 [2] => 813 [3] => 1167 [4] => 1249 [5] => 50734 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1475553 [url] => /a/10001/201912/0c5a51c13e9e188c741fb09437a9bf72.jpeg ) ) [id] => 134217 [tran_published] => 12-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 387 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 387 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 志愿 [1] => 志愿者 [2] => 服务 [3] => 省委 [4] => 12 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • “省、市12.5国际志愿者日”主题活动在中山广场举行

  “书写新时代的雷锋故事——省、市12.5国际志愿者日”主题活动在中山广场举行

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1475433 [url] => /a/10001/201912/b94463d5940d0c98f2eaad83d0a973db.jpeg ) [description] => 围观:福州这村现场活动很热闹!! [recommend] => 0 [published] => 1575630798 [sort] => 0 [title] => 围观:福州这村现场活动很热闹!! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/134208.html [tags] => Array ( [0] => 先锋 [1] => 分会 [2] => nbsp [3] => 视频工具 [4] => 边框 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 81690 [2] => 79371 [3] => 50527 [4] => 50526 [5] => 42689 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1475433 [url] => /a/10001/201912/b94463d5940d0c98f2eaad83d0a973db.jpeg ) ) [id] => 134208 [tran_published] => 12-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 486 [virtual_pv] => 478 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 486 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 先锋 [1] => 分会 [2] => nbsp [3] => 视频工具 [4] => 边框 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 围观:福州这村现场活动很热闹!!

  围观:福州这村现场活动很热闹!!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1475256 [url] => /a/10001/201912/529ac48c1091432ad9f6ee5abd88cbaa.jpeg ) [description] => 昨天,福州下雪了!福建这些地方也迎来降雪...... [recommend] => 0 [published] => 1575630311 [sort] => 0 [title] => 昨天,福州下雪了!福建这些地方也迎来降雪...... [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/134202.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 白天 [2] => 夜里 [3] => 沿海 [4] => 12 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 39987 [2] => 14103 [3] => 4387 [4] => 50403 [5] => 50734 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1475256 [url] => /a/10001/201912/529ac48c1091432ad9f6ee5abd88cbaa.jpeg ) ) [id] => 134202 [tran_published] => 12-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 903 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 903 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 白天 [2] => 夜里 [3] => 沿海 [4] => 12 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 昨天,福州下雪了!福建这些地方也迎来降雪......

  昨天,福州下雪了!福建这些地方也迎来降雪......

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1475196 [url] => /a/10001/201912/90e01ecafe6cb14dbf653f7f506c8f18.jpeg ) [description] => 紧急提醒!2020年度个税专项附加扣除待确认!否则每月可能损失…… [recommend] => 0 [published] => 1575630052 [sort] => 0 [title] => 2020年度个税专项附加扣除待确认!否则每月可能... [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/134199.html [tags] => Array ( [0] => 2020 [1] => APP [2] => 确认 [3] => 扣除 [4] => 点击 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 52622 [2] => 707 [3] => 14164 [4] => 40394 [5] => 5393 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1475196 [url] => /a/10001/201912/90e01ecafe6cb14dbf653f7f506c8f18.jpeg ) ) [id] => 134199 [tran_published] => 12-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 2020 [1] => APP [2] => 确认 [3] => 扣除 [4] => 点击 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 2020年度个税专项附加扣除待确认!否则每月可能...

  紧急提醒!2020年度个税专项附加扣除待确认!否则每月可能损失……

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1475112 [url] => /a/10001/201912/fa8954413dc9ee568982cb9dc323c17b.jpeg ) [description] => 全长4.9公里!福州地铁1号线二期新进展来了! [recommend] => 0 [published] => 1575629734 [sort] => 0 [title] => 全长4.9公里!福州地铁1号线二期新进展来了! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/134196.html [tags] => Array ( [0] => 号线 [1] => 福州 [2] => 地铁 [3] => 起于 [4] => 新城 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 50559 [2] => 763 [3] => 726 [4] => 83022 [5] => 1089 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1475112 [url] => /a/10001/201912/fa8954413dc9ee568982cb9dc323c17b.jpeg ) ) [id] => 134196 [tran_published] => 12-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 号线 [1] => 福州 [2] => 地铁 [3] => 起于 [4] => 新城 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 全长4.9公里!福州地铁1号线二期新进展来了!

  全长4.9公里!福州地铁1号线二期新进展来了!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1474734 [url] => /a/10001/201912/c137f164b973c4475794ff1233f92a9b.jpeg ) [description] => 交通管制!福州市公安局关于2019福建农信福州国际马拉松赛期间部分道路实行临时交通管制的通告 [recommend] => 0 [published] => 1575629554 [sort] => 0 [title] => 限行!马拉松赛期间部分道路实行临时交通管制 [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/134193.html [tags] => Array ( [0] => 南路 [1] => 赛事 [2] => 大道 [3] => 江滨 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 7848 [1] => 39987 [2] => 1455 [3] => 3884 [4] => 9622 [5] => 54057 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1474734 [url] => /a/10001/201912/c137f164b973c4475794ff1233f92a9b.jpeg ) ) [id] => 134193 [tran_published] => 12-06 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 424 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 424 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 南路 [1] => 赛事 [2] => 大道 [3] => 江滨 [4] => 2019 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 限行!马拉松赛期间部分道路实行临时交通管制

  交通管制!福州市公安局关于2019福建农信福州国际马拉松赛期间部分道路实行临时交通管制的通告

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1471125 [url] => /a/10001/201912/f93c1b9b6c55c09be8f919ee04d6f227.jpeg ) [description] => 紧急提醒!福州城乡居民医保、养老缴费进入倒计时! [recommend] => 0 [published] => 1575547237 [sort] => 0 [title] => 紧急提醒!福州城乡居民医保、养老缴费进入倒计时! [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/133944.html [tags] => Array ( [0] => 缴费 [1] => 城乡居民 [2] => 办税 [3] => 服务厅 [4] => 2019 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1542 [1] => 39987 [2] => 1543 [3] => 54057 [4] => 42281 [5] => 18452 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1471125 [url] => /a/10001/201912/f93c1b9b6c55c09be8f919ee04d6f227.jpeg ) ) [id] => 133944 [tran_published] => 12-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 408 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 408 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 缴费 [1] => 城乡居民 [2] => 2019 [3] => 服务厅 [4] => 办税 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 紧急提醒!福州城乡居民医保、养老缴费进入倒计时!

  紧急提醒!福州城乡居民医保、养老缴费进入倒计时!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1471215 [url] => /a/10001/201912/e5652ecad58fbf869dfa4d2f1422c593.jpeg ) [description] => 注意了!降雨+大风+降温齐上线!还有霜冻+结冰…… [recommend] => 0 [published] => 1575547219 [sort] => 0 [title] => 注意了!降雨+大风+降温齐上线!还有霜冻+结冰…… [url] => http://www.zohi.tv/panjiang/p/133941.html [tags] => Array ( [0] => 台风 [1] => 福州市 [2] => 沿海 [3] => 12 [4] => 28 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 255 [1] => 39987 [2] => 1261 [3] => 50403 [4] => 51318 [5] => 50734 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1471215 [url] => /a/10001/201912/e5652ecad58fbf869dfa4d2f1422c593.jpeg ) ) [id] => 133941 [tran_published] => 12-05 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 393 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 393 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 台风 [1] => 福州市 [2] => 沿海 [3] => 28 [4] => 12 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 注意了!降雨+大风+降温齐上线!还有霜冻+结冰……

  注意了!降雨+大风+降温齐上线!还有霜冻+结冰……