Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1892330 [url] => /a/10001/202011/33600f597bdd0d2bea56ed47e76a8ad8.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1606301906 [sort] => 0 [title] => 【2020.11.25】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/173814.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1892330 [url] => /a/10001/202011/33600f597bdd0d2bea56ed47e76a8ad8.png ) ) [id] => 173814 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 427 [virtual_pv] => 415 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 427 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1892328 [url] => /a/10001/202011/93eec511034a38124b938c01879ef111.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1606301793 [sort] => 0 [title] => “海丝”旅游节盛会开幕在即 你期待吗? [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/173810.html [tags] => Array ( [0] => 旅游节 [1] => 产品推介 [2] => 文旅 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 3821 [2] => 107391 [3] => 65424 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,2192,2200, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1892328 [url] => /a/10001/202011/93eec511034a38124b938c01879ef111.png ) ) [id] => 173810 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 428 [virtual_pv] => 424 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 428 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 旅游节 [1] => 产品推介 [2] => 文旅 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1892340 [url] => /a/10001/202011/4d49a71979f13a839ee76721b8d0be35.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1606301790 [sort] => 0 [title] => 烟台山古建筑群岩彩画系列珍藏作品展开展 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/173808.html [tags] => Array ( [0] => 烟台山 [1] => 彩画 [2] => 仓山区 [3] => 作品展 [4] => 古建筑群 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 7451 [2] => 112107 [3] => 1230 [4] => 7478 [5] => 18540 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1892340 [url] => /a/10001/202011/4d49a71979f13a839ee76721b8d0be35.png ) ) [id] => 173808 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 467 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 烟台山 [1] => 彩画 [2] => 仓山区 [3] => 作品展 [4] => 古建筑群 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1892326 [url] => /a/10001/202011/eaf63f2af30e50a1e2bd3e8731b9f25e.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1606301787 [sort] => 0 [title] => 林闽芳 :“微笑警花”坚守窗口一线 三十余载诠释服务初心 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/173806.html [tags] => Array ( [0] => 警星 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 79380 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1892326 [url] => /a/10001/202011/eaf63f2af30e50a1e2bd3e8731b9f25e.png ) ) [id] => 173806 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 385 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 385 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 警星 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1891970 [url] => /a/10001/202011/8c83efbd0b26b5fd8a2ba2774c80c4ee.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1606215196 [sort] => 0 [title] => 许卫敏:办法总比问题多的调解能手 “对症下药”打造和谐社区 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/173736.html [tags] => Array ( [0] => 社区 [1] => 许卫敏 [2] => 警星 [3] => 民警 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1059 [1] => 3300 [2] => 160298 [3] => 79380 [4] => 1104 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1891970 [url] => /a/10001/202011/8c83efbd0b26b5fd8a2ba2774c80c4ee.png ) ) [id] => 173736 [tran_published] => 11-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 740 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 740 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 社区 [1] => 许卫敏 [2] => 警星 [3] => 民警 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1891968 [url] => /a/10001/202011/9007487fd1b224f22e6950dc06931a77.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1606215178 [sort] => 0 [title] => 紧锣密鼓!第六届“海丝国际旅游节”要来了 筹备工作有序开展 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/173734.html [tags] => Array ( [0] => 旅游节 [1] => 筹备工作 [2] => 第六届 [3] => 探班 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 3821 [2] => 43536 [3] => 91848 [4] => 134121 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,2192,2200, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1891968 [url] => /a/10001/202011/9007487fd1b224f22e6950dc06931a77.png ) ) [id] => 173734 [tran_published] => 11-24 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 831 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 19 [digg] => 0 [all_pv] => 831 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 旅游节 [1] => 筹备工作 [2] => 第六届 [3] => 探班 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1891372 [url] => /a/10001/202011/9d7b6fca483820080fb4aec0064ec502.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1606128892 [sort] => 0 [title] => 【2020.11.23】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/173660.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1891372 [url] => /a/10001/202011/9d7b6fca483820080fb4aec0064ec502.png ) ) [id] => 173660 [tran_published] => 11-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 532 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 532 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1891370 [url] => /a/10001/202011/dac930fb866169affdd88b49b84c7039.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1606128888 [sort] => 0 [title] => 福州市律师协会第四届篮球赛圆满落幕 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/173658.html [tags] => Array ( [0] => 篮球赛 [1] => 律师协会 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 98 [1] => 3300 [2] => 42581 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1891370 [url] => /a/10001/202011/dac930fb866169affdd88b49b84c7039.png ) ) [id] => 173658 [tran_published] => 11-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1042 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 1042 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 篮球赛 [1] => 律师协会 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1891366 [url] => /a/10001/202011/2c1b73c5805e40f58b34e8589bee9df6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1606128880 [sort] => 0 [title] => 退伍老兵肺部严重感染 久病床前亦有孝子 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/173656.html [tags] => Array ( [0] => 叶先生 [1] => 病床 [2] => 父亲 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 6376 [2] => 58269 [3] => 5800 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1891366 [url] => /a/10001/202011/2c1b73c5805e40f58b34e8589bee9df6.png ) ) [id] => 173656 [tran_published] => 11-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 406 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 406 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 叶先生 [1] => 病床 [2] => 父亲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1891360 [url] => /a/10001/202011/15ade6da01a0690110eaf1a3eddeffd6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1606128873 [sort] => 0 [title] => 醉驾上高速 驾照才刚“转正”就被吊销 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/173654.html [tags] => Array ( [0] => 驾照 [1] => 科目 [2] => 上路 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 9769 [2] => 2413 [3] => 25070 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1891360 [url] => /a/10001/202011/15ade6da01a0690110eaf1a3eddeffd6.png ) ) [id] => 173654 [tran_published] => 11-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 439 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 439 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 驾照 [1] => 科目 [2] => 上路 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1891356 [url] => /a/10001/202011/741082185c37a94648ad2844d606d780.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1606128868 [sort] => 0 [title] => 福州机场高速今早突发交通事故 3人当场身亡 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/173652.html [tags] => Array ( [0] => 机场 [1] => 小轿车 [2] => 身亡 [3] => 福州 [4] => 当场 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 9532 [2] => 18527 [3] => 122118 [4] => 763 [5] => 160252 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1891356 [url] => /a/10001/202011/741082185c37a94648ad2844d606d780.png ) ) [id] => 173652 [tran_published] => 11-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 5796 [virtual_pv] => 399 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 51 [digg] => 0 [all_pv] => 5796 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 机场 [1] => 小轿车 [2] => 身亡 [3] => 福州 [4] => 当场 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1891098 [url] => /a/10001/202011/ef202349cc3d6e6128fad774f5ce5ba3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1606042848 [sort] => 0 [title] => 【2020.11.22】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/173588.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1891098 [url] => /a/10001/202011/ef202349cc3d6e6128fad774f5ce5ba3.png ) ) [id] => 173588 [tran_published] => 11-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 530 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 530 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1891104 [url] => /a/10001/202011/21f749c01efe8102c0b90eabaf68e20a.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1606042689 [sort] => 0 [title] => “敏锐刀客”郑秋林:智勇双全的刑侦尖兵 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/173586.html [tags] => Array ( [0] => 警星 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 79380 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,753,756,762, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1891104 [url] => /a/10001/202011/21f749c01efe8102c0b90eabaf68e20a.png ) ) [id] => 173586 [tran_published] => 11-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 816 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 11 [digg] => 0 [all_pv] => 816 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 警星 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1891102 [url] => /a/10001/202011/dae04bf84a7030087099ea528603205c.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1606042666 [sort] => 0 [title] => “共享单车”罚单你“吃”过吗? [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/173584.html [tags] => Array ( [0] => 走访调查 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 137802 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1891102 [url] => /a/10001/202011/dae04bf84a7030087099ea528603205c.png ) ) [id] => 173584 [tran_published] => 11-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 483 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 483 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 走访调查 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1890634 [url] => /a/10001/202011/fa372d1419d9287fc5cc23625f69a1c4.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1605956104 [sort] => 0 [title] => 【2020.11.21】《检察时间》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/173512.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1890634 [url] => /a/10001/202011/fa372d1419d9287fc5cc23625f69a1c4.png ) ) [id] => 173512 [tran_published] => 11-21 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 498 [virtual_pv] => 480 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 498 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1