Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734630 [url] => /a/thumb/10001/202004/46587f562fb6d415b526cb5d149272ef.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585911614 [sort] => 0 [title] => 清明小长假将至 这些高速路段可能会出现拥堵 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/152178.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734630 [url] => /a/thumb/10001/202004/46587f562fb6d415b526cb5d149272ef.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 152178 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 497 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 497 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734634 [url] => /a/thumb/10001/202004/97efa72a9b359097fa905d9289544659.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585911607 [sort] => 0 [title] => 智慧琅岐:防火应急指挥系统启用 山林防火进入数字时代 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/152174.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734634 [url] => /a/thumb/10001/202004/97efa72a9b359097fa905d9289544659.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 152174 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 379 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 379 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734628 [url] => /a/thumb/10001/202004/afedbdd95f46cbb47e9249301eeeccdb.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585911598 [sort] => 0 [title] => 福州市市场监督管理局:校准学校测温仪 保障高三年级安全复课 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/152172.html [tags] => Array ( [0] => 复课 [1] => 高三 [2] => 责编 [3] => 监测仪 [4] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 148284 [2] => 47449 [3] => 50039 [4] => 149070 [5] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734628 [url] => /a/thumb/10001/202004/afedbdd95f46cbb47e9249301eeeccdb.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 152172 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 454 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 454 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 复课 [1] => 高三 [2] => 责编 [3] => 监测仪 [4] => 110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734626 [url] => /a/thumb/10001/202004/5028500303e1e5bf302d8a33d3ca17bf.jpg@w955_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585911586 [sort] => 0 [title] => 我市校园统一清洁消毒 迎接师生返校 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/152170.html [tags] => Array ( [0] => 消杀 [1] => 师生 [2] => 卫生 [3] => 责编 [4] => 复课 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 145078 [2] => 26102 [3] => 1509 [4] => 50039 [5] => 148284 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734626 [url] => /a/thumb/10001/202004/5028500303e1e5bf302d8a33d3ca17bf.jpg@w955_h537.jpg ) ) [id] => 152170 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 443 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 443 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 消杀 [1] => 师生 [2] => 卫生 [3] => 责编 [4] => 复课 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734622 [url] => /a/thumb/10001/202004/8c95f84a866b985099d2e98ec57cba90.jpg@w958_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585911566 [sort] => 0 [title] => 【2020.4.3】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/152166.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734622 [url] => /a/thumb/10001/202004/8c95f84a866b985099d2e98ec57cba90.jpg@w958_h538.jpg ) ) [id] => 152166 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 437 [virtual_pv] => 425 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 437 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1731790 [url] => /a/10001/202004/badba90462cc0d3085577e02d52360b9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585826278 [sort] => 0 [title] => 【2020.4.2】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/152044.html [tags] => Array ( [0] => 【2020.4.2】《新闻110》 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 148992 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1731790 [url] => /a/10001/202004/badba90462cc0d3085577e02d52360b9.jpeg ) ) [id] => 152044 [tran_published] => 04-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 949 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 12 [digg] => 0 [all_pv] => 949 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 【2020.4.2】《新闻110》 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1731822 [url] => /a/10001/202004/e7f5b807c283c120f05d401e5aca4b9f.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585826174 [sort] => 0 [title] => 滨海快线有新进展 国货路站车站主体工程动建 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/152042.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1113,1101,738,735, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1731822 [url] => /a/10001/202004/e7f5b807c283c120f05d401e5aca4b9f.png ) ) [id] => 152042 [tran_published] => 04-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 967 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 26 [digg] => 0 [all_pv] => 967 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1731782 [url] => /a/10001/202004/0e470177f5eb698cf8e84b2cd6801139.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585826111 [sort] => 0 [title] => 一楼业主扩建阳台 二楼邻居开窗见垃圾 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/152040.html [tags] => Array ( [0] => 谢先生 [1] => 垃圾 [2] => 业主 [3] => 责编 [4] => 仓山区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 9193 [2] => 144 [3] => 1232 [4] => 50039 [5] => 1230 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1731782 [url] => /a/10001/202004/0e470177f5eb698cf8e84b2cd6801139.jpeg ) ) [id] => 152040 [tran_published] => 04-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 565 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 565 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 谢先生 [1] => 垃圾 [2] => 业主 [3] => 责编 [4] => 仓山区 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1731778 [url] => /a/10001/202004/10efff0afa336a2c4b57e75a47ca9013.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585826028 [sort] => 0 [title] => 预约错峰寄哀思 倡导绿色文明祭祀新风 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/152038.html [tags] => Array ( [0] => 祭扫 [1] => 预约 [2] => 清明 [3] => 限流 [4] => 触网 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 38767 [2] => 14583 [3] => 38873 [4] => 91362 [5] => 58878 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1731778 [url] => /a/10001/202004/10efff0afa336a2c4b57e75a47ca9013.jpeg ) ) [id] => 152038 [tran_published] => 04-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 559 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 559 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 祭扫 [1] => 预约 [2] => 清明 [3] => 限流 [4] => 触网 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1731770 [url] => /a/10001/202004/c6b1939929990aea15369762cc50d6d4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585825906 [sort] => 0 [title] => 晋安区:停水断电!整治群租房动真格! [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/152032.html [tags] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 房屋结构 [2] => 租房 [3] => 责编 [4] => 发力 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 903 [1] => 3300 [2] => 147644 [3] => 6655 [4] => 50039 [5] => 127128 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1731770 [url] => /a/10001/202004/c6b1939929990aea15369762cc50d6d4.jpeg ) ) [id] => 152032 [tran_published] => 04-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 467 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 467 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 晋安区 [1] => 房屋结构 [2] => 租房 [3] => 责编 [4] => 发力 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1731748 [url] => /a/10001/202004/371751fa70b87427a48dfa6899835b08.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585820213 [sort] => 0 [title] => 脚底黑痣长成蚕豆大 一查竟是恶性肿瘤 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/152026.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1731748 [url] => /a/10001/202004/371751fa70b87427a48dfa6899835b08.png ) ) [id] => 152026 [tran_published] => 04-02 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 398 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 398 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1729924 [url] => /a/10001/202004/3a5e90e80d2f56e5185bcccc58e484c9.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585734915 [sort] => 0 [title] => 驾校学员报名近5年没学车 想退部分学费遭拒绝 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/151928.html [tags] => Array ( [0] => 驾校 [1] => 学费 [2] => 剩余 [3] => 责编 [4] => 罗先生 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3161 [1] => 3300 [2] => 15137 [3] => 27375 [4] => 50039 [5] => 4622 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1729924 [url] => /a/10001/202004/3a5e90e80d2f56e5185bcccc58e484c9.png ) ) [id] => 151928 [tran_published] => 04-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 590 [virtual_pv] => 420 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 590 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 驾校 [1] => 学费 [2] => 剩余 [3] => 责编 [4] => 罗先生 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1729918 [url] => /a/10001/202004/2dbc2c3f8a2ee32abda2f7c2926717a0.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585734849 [sort] => 0 [title] => “铁血柔情”院长陈捷:不辱使命 把队员平安带回家! [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/151926.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714,1738, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1729918 [url] => /a/10001/202004/2dbc2c3f8a2ee32abda2f7c2926717a0.png ) ) [id] => 151926 [tran_published] => 04-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 501 [virtual_pv] => 441 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 501 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1729922 [url] => /a/10001/202004/89a5a68310c4fb98d2075da39df8b491.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585734786 [sort] => 0 [title] => 黄锦燕:铿锵玫瑰结束休整 家人团聚把家还 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/151924.html [tags] => Array ( [0] => 有太多 [1] => 英雄 [2] => 责编 [3] => 黄锦燕 [4] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 143572 [2] => 23300 [3] => 50039 [4] => 148924 [5] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1729922 [url] => /a/10001/202004/89a5a68310c4fb98d2075da39df8b491.png ) ) [id] => 151924 [tran_published] => 04-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 2441 [virtual_pv] => 440 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 89 [digg] => 0 [all_pv] => 2441 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 有太多 [1] => 英雄 [2] => 责编 [3] => 黄锦燕 [4] => 110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1729930 [url] => /a/10001/202004/a28da2ce343ae2433b827ec79334db60.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585734727 [sort] => 0 [title] => 首批返闽医疗队顺利结束14天集中休整 启程回家! [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/151922.html [tags] => Array ( [0] => 医疗队 [1] => 支援 [2] => 湖北 [3] => 福建 [4] => 疗养 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 15165 [2] => 909 [3] => 7583 [4] => 899 [5] => 148922 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1729930 [url] => /a/10001/202004/a28da2ce343ae2433b827ec79334db60.png ) ) [id] => 151922 [tran_published] => 04-01 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 507 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 507 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 医疗队 [1] => 支援 [2] => 湖北 [3] => 福建 [4] => 疗养 ) ) [author] => Array ( ) ) 1