Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1589156 [url] => /a/10001/202001/633d7c9cc08d8b319fb755d89d6b8f64.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579258809 [sort] => 0 [title] => 迎新春汇爱心 精准帮困扶贫 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/142632.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 127383 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1676,1680, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1589156 [url] => /a/10001/202001/633d7c9cc08d8b319fb755d89d6b8f64.png ) ) [id] => 142632 [tran_published] => 7小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 612 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 32 [digg] => 0 [all_pv] => 612 [source] => 新闻110 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1589154 [url] => /a/10001/202001/cc1ae263740718358b07d6acd42a61c8.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579258794 [sort] => 0 [title] => 春节送慰问 把温暖带给老战士 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/142630.html [tags] => Array ( [0] => 慰问 [1] => 光荣院 [2] => 责编 [3] => 80 [4] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 958 [1] => 3300 [2] => 143936 [3] => 50039 [4] => 50447 [5] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,1676,1680,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1589154 [url] => /a/10001/202001/cc1ae263740718358b07d6acd42a61c8.png ) ) [id] => 142630 [tran_published] => 7小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 555 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 555 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 慰问 [1] => 光荣院 [2] => 责编 [3] => 80 [4] => 110 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1589162 [url] => /a/10001/202001/63ee00fbb57b04349f894d9c5d2040a0.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579258777 [sort] => 0 [title] => 新春走基层:旅客行李包裹的守护者 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/142628.html [tags] => Array ( [0] => 忙碌 [1] => 行李 [2] => 行包 [3] => 责编 [4] => 售票厅 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 63594 [2] => 2420 [3] => 51360 [4] => 50039 [5] => 143934 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1676,1680,1682, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1589162 [url] => /a/10001/202001/63ee00fbb57b04349f894d9c5d2040a0.png ) ) [id] => 142628 [tran_published] => 7小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 391 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 391 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 忙碌 [1] => 行李 [2] => 行包 [3] => 责编 [4] => 售票厅 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1589152 [url] => /a/10001/202001/b8a37d8c9fa8726280538892096ab372.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579258750 [sort] => 0 [title] => 鼓楼:推进垃圾误时投放整治 “晒与罚”等机制解难题 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/142626.html [tags] => Array ( [0] => 分类 [1] => 垃圾 [2] => 投放 [3] => 四定 [4] => 鼓楼区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 18679 [2] => 144 [3] => 18681 [4] => 122268 [5] => 66 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1056,1065, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1589152 [url] => /a/10001/202001/b8a37d8c9fa8726280538892096ab372.png ) ) [id] => 142626 [tran_published] => 7小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 454 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 454 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 分类 [1] => 垃圾 [2] => 投放 [3] => 四定 [4] => 鼓楼区 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1589158 [url] => /a/10001/202001/9683425b2223b961153d813421cc4fd3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579258679 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.17】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/142622.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1589158 [url] => /a/10001/202001/9683425b2223b961153d813421cc4fd3.png ) ) [id] => 142622 [tran_published] => 7小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 480 [virtual_pv] => 464 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 480 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1588700 [url] => /a/10001/202001/d50de05fa01073f7ffcc58ac973753c8.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579247456 [sort] => 0 [title] => 来榕旅游品尝美食 这些网红打卡处等你来 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/142572.html [tags] => Array ( [0] => 打卡 [1] => 福州 [2] => 美味 [3] => 闽菜 [4] => 旅游 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 6609 [2] => 763 [3] => 2330 [4] => 6260 [5] => 2323 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1588700 [url] => /a/10001/202001/d50de05fa01073f7ffcc58ac973753c8.png ) ) [id] => 142572 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 604 [virtual_pv] => 404 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 9 [digg] => 0 [all_pv] => 604 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 打卡 [1] => 福州 [2] => 美味 [3] => 闽菜 [4] => 旅游 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1587564 [url] => /a/10001/202001/c3c60dea472bbcae5b5ee6d47746503f.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579172642 [sort] => 0 [title] => 倒计时100天!2020年中国航天大会将在福州举办! [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/142466.html [tags] => Array ( [0] => 中国航天 [1] => 责编 [2] => 福州大学 [3] => 24 [4] => 100 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 27449 [2] => 50039 [3] => 6059 [4] => 51181 [5] => 52240 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1587564 [url] => /a/10001/202001/c3c60dea472bbcae5b5ee6d47746503f.png ) ) [id] => 142466 [tran_published] => 01-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 859 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 34 [digg] => 0 [all_pv] => 859 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 中国航天 [1] => 责编 [2] => 福州大学 [3] => 24 [4] => 100 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1587562 [url] => /a/10001/202001/6625889a6cc5853470b46dbd24df8ec6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579172589 [sort] => 0 [title] => “不忘初心 平安同行” 让平安建设深入人心 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/142464.html [tags] => Array ( [0] => 平安 [1] => 马尾 [2] => 初心 [3] => 责编 [4] => 区法院 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50110 [2] => 741 [3] => 13506 [4] => 50039 [5] => 143824 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1131,1146, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1587562 [url] => /a/10001/202001/6625889a6cc5853470b46dbd24df8ec6.png ) ) [id] => 142464 [tran_published] => 01-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 414 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 414 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 平安 [1] => 马尾 [2] => 初心 [3] => 责编 [4] => 区法院 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1587554 [url] => /a/10001/202001/fa93359e3217ba9623429cb35952d737.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579172569 [sort] => 0 [title] => 记者调查:福州春节乘出租车 加收5元服务费 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/142462.html [tags] => Array ( [0] => 打车 [1] => 2019 [2] => 春节 [3] => 出租车 [4] => 中国社会科学院社会学研究所 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 30837 [2] => 54057 [3] => 21642 [4] => 968 [5] => 143822 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1676,1680, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1587554 [url] => /a/10001/202001/fa93359e3217ba9623429cb35952d737.png ) ) [id] => 142462 [tran_published] => 01-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 678 [virtual_pv] => 414 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 6 [digg] => 0 [all_pv] => 678 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 打车 [1] => 2019 [2] => 春节 [3] => 出租车 [4] => 中国社会科学院社会学研究所 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1587560 [url] => /a/10001/202001/12901e533eb3fa63cd04eecf7242a626.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579172524 [sort] => 0 [title] => 全市首个生活垃圾分类宣教长廊今日启用 颜值高功能强 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/142460.html [tags] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 新时尚 [3] => 一头 [4] => 文明 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 144 [1] => 3300 [2] => 18679 [3] => 95844 [4] => 122562 [5] => 30 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1056,1065, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1587560 [url] => /a/10001/202001/12901e533eb3fa63cd04eecf7242a626.png ) ) [id] => 142460 [tran_published] => 01-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 989 [virtual_pv] => 373 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 50 [digg] => 0 [all_pv] => 989 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 垃圾 [1] => 分类 [2] => 新时尚 [3] => 一头 [4] => 文明 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1587558 [url] => /a/10001/202001/782e8b690a1b4c0a1702f2b3d8101118.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579172470 [sort] => 0 [title] => 【2020.1.16】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/142456.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1587558 [url] => /a/10001/202001/782e8b690a1b4c0a1702f2b3d8101118.png ) ) [id] => 142456 [tran_published] => 01-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 458 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 458 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1585502 [url] => /a/10001/202001/0cd7cbf7afc49661310efbed4368b1a2.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579086077 [sort] => 0 [title] => 完善城市标识系统 提升城市品质迎盛会 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/142352.html [tags] => Array ( [0] => 标识 [1] => 城市 [2] => 系统 [3] => 人行 [4] => 鼓楼区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 6887 [2] => 1266 [3] => 5069 [4] => 30681 [5] => 66 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1548,1554,735,738, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1585502 [url] => /a/10001/202001/0cd7cbf7afc49661310efbed4368b1a2.png ) ) [id] => 142352 [tran_published] => 01-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 511 [virtual_pv] => 446 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 511 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 标识 [1] => 城市 [2] => 系统 [3] => 人行 [4] => 鼓楼区 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1585504 [url] => /a/10001/202001/a5fe98356105cec5539c645ce0bf133b.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579086055 [sort] => 0 [title] => “小眼睛”来看“大春运” 12名畲族孩子开启寒假新体验 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/142350.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1676,1680,1682, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1585504 [url] => /a/10001/202001/a5fe98356105cec5539c645ce0bf133b.png ) ) [id] => 142350 [tran_published] => 01-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 787 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 23 [digg] => 0 [all_pv] => 787 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1585508 [url] => /a/10001/202001/07a94c71b54457ba227a893a3ba455c0.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579086037 [sort] => 0 [title] => 福州客运段设置“小候鸟”专用厢 为儿童旅途增添欢乐 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/142348.html [tags] => Array ( [0] => 旅途 [1] => 候鸟 [2] => 春运 [3] => 踏上 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 143728 [2] => 9204 [3] => 29229 [4] => 143730 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1676,1680,1682, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1585508 [url] => /a/10001/202001/07a94c71b54457ba227a893a3ba455c0.png ) ) [id] => 142348 [tran_published] => 01-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 878 [virtual_pv] => 482 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 16 [digg] => 0 [all_pv] => 878 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 旅途 [1] => 候鸟 [2] => 春运 [3] => 踏上 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1585500 [url] => /a/10001/202001/368c956ad544a0a079488f84cbc5e203.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579086012 [sort] => 0 [title] => 超方便!今起福州地铁可扫码购票 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/142346.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,735,738, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1585500 [url] => /a/10001/202001/368c956ad544a0a079488f84cbc5e203.png ) ) [id] => 142346 [tran_published] => 01-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 469 [virtual_pv] => 393 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 469 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1