Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489908 [url] => /a/10001/201912/b56d74e7254836b2eb9f8d2d33fe0764.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576060551 [sort] => 0 [title] => 【2019.12.11】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/135207.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489908 [url] => /a/10001/201912/b56d74e7254836b2eb9f8d2d33fe0764.png ) ) [id] => 135207 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 467 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 467 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489902 [url] => /a/10001/201912/2109d053aa09be8a3961bd82f4dc24a3.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576060468 [sort] => 0 [title] => 准备开抢!2020年春运火车票12日开售! [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/135201.html [tags] => Array ( [0] => 春运 [1] => 12 [2] => 开抢 [3] => 2020 [4] => 火车票 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 29229 [2] => 50734 [3] => 139470 [4] => 52622 [5] => 2150 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489902 [url] => /a/10001/201912/2109d053aa09be8a3961bd82f4dc24a3.png ) ) [id] => 135201 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 454 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 454 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 春运 [1] => 12 [2] => 开抢 [3] => 2020 [4] => 火车票 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489905 [url] => /a/10001/201912/68081ca1d997ff652c51a3a05aa24e8d.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576060415 [sort] => 0 [title] => 引入高科技装备 推动小区智能化管理 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/135198.html [tags] => Array ( [0] => 物业 [1] => 小区 [2] => 物管 [3] => 俊仕苑 [4] => 仓山区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2198 [1] => 3300 [2] => 844 [3] => 22196 [4] => 139467 [5] => 1230 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489905 [url] => /a/10001/201912/68081ca1d997ff652c51a3a05aa24e8d.png ) ) [id] => 135198 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 448 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 448 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 物业 [1] => 小区 [2] => 物管 [3] => 俊仕苑 [4] => 仓山区 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489896 [url] => /a/10001/201912/aabb21f10b0eb958c45602dd032f01ce.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576060361 [sort] => 0 [title] => 首届“巴斯文化论坛”启动 “巴斯”传奇仍在继续! [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/135195.html [tags] => Array ( [0] => 巴斯 [1] => 文化 [2] => 和平 [3] => 文化论坛 [4] => 世界 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 4336 [2] => 1187 [3] => 27756 [4] => 77904 [5] => 2258 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489896 [url] => /a/10001/201912/aabb21f10b0eb958c45602dd032f01ce.png ) ) [id] => 135195 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 423 [virtual_pv] => 412 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 423 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 巴斯 [1] => 文化 [2] => 和平 [3] => 文化论坛 [4] => 世界 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489893 [url] => /a/10001/201912/2406ada3b77d55c0c750289b0c616afa.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576060224 [sort] => 0 [title] => 闽清:熊孩子被“卡”墙缝 消防叔叔“倒挂”救人 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/135192.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 梅城镇 [2] => 闽清县 [3] => 110 [4] => 堵墙 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50039 [2] => 40213 [3] => 843 [4] => 31297 [5] => 139473 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489893 [url] => /a/10001/201912/2406ada3b77d55c0c750289b0c616afa.png ) ) [id] => 135192 [tran_published] => 16小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 389 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 389 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 梅城镇 [2] => 闽清县 [3] => 110 [4] => 堵墙 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1487229 [url] => /a/10001/201912/ecb71fbe89d64df1fe82c84ba50d3add.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575977667 [sort] => 0 [title] => 【2019.12.10】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/134991.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1487229 [url] => /a/10001/201912/ecb71fbe89d64df1fe82c84ba50d3add.JPG ) ) [id] => 134991 [tran_published] => 12-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 507 [virtual_pv] => 471 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 507 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1487232 [url] => /a/10001/201912/ba4513b6121701f6af69f31d3e51f85b.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575977660 [sort] => 0 [title] => 身边故事:遇见“裁女”胡星月 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/134988.html [tags] => Array ( [0] => 星月 [1] => 旗袍 [2] => 外婆 [3] => 裁缝 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 139308 [2] => 13048 [3] => 9045 [4] => 3131 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1487232 [url] => /a/10001/201912/ba4513b6121701f6af69f31d3e51f85b.JPG ) ) [id] => 134988 [tran_published] => 12-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 435 [virtual_pv] => 427 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 435 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 星月 [1] => 旗袍 [2] => 外婆 [3] => 裁缝 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1487235 [url] => /a/10001/201912/1a8a5165c23b28f7d2e2795b8c7b892e.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575977652 [sort] => 0 [title] => 食品安全宣传进校园 倡导正确饮食习惯 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/134985.html [tags] => Array ( [0] => 食品安全 [1] => 闽侯县 [2] => 安为先 [3] => 责编 [4] => 食以 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 787 [1] => 3300 [2] => 1148 [3] => 127620 [4] => 50039 [5] => 127629 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1487235 [url] => /a/10001/201912/1a8a5165c23b28f7d2e2795b8c7b892e.JPG ) ) [id] => 134985 [tran_published] => 12-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 492 [virtual_pv] => 472 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 492 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 食品安全 [1] => 闽侯县 [2] => 安为先 [3] => 责编 [4] => 食以 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1487244 [url] => /a/10001/201912/4f8b8a85d73cb163d9a5a312f57ad8f5.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575977643 [sort] => 0 [title] => 鼓楼区第一家“长者食堂”开业 8元两荤两素 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/134982.html [tags] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 责编 [2] => 街道社区 [3] => 110 [4] => 两素 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 66 [1] => 3300 [2] => 50039 [3] => 50239 [4] => 31297 [5] => 139305 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1487244 [url] => /a/10001/201912/4f8b8a85d73cb163d9a5a312f57ad8f5.JPG ) ) [id] => 134982 [tran_published] => 12-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1096 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 50 [digg] => 0 [all_pv] => 1096 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 鼓楼区 [1] => 责编 [2] => 街道社区 [3] => 110 [4] => 两素 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1487238 [url] => /a/10001/201912/61ce6153164c8470ea20432d10edccc7.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575977637 [sort] => 0 [title] => 福州市第二医院:排队停车顽疾“动手术” 患者就医“大提速” [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/134979.html [tags] => Array ( [0] => 医院 [1] => 车辆 [2] => 十字路口 [3] => 就医 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2398 [1] => 3300 [2] => 3784 [3] => 139302 [4] => 2025 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1487238 [url] => /a/10001/201912/61ce6153164c8470ea20432d10edccc7.JPG ) ) [id] => 134979 [tran_published] => 12-10 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 465 [virtual_pv] => 403 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 465 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 医院 [1] => 车辆 [2] => 十字路口 [3] => 就医 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1484742 [url] => /a/10001/201912/018df974bc8921f6f98c27789fcc9946.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575889507 [sort] => 0 [title] => 记者帮你忙:物业费“捆绑”停车费 是否合理合法? [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/134772.html [tags] => Array ( [0] => 物业费 [1] => 物业 [2] => 停车费 [3] => 业主 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 130 [1] => 3300 [2] => 2198 [3] => 143 [4] => 1232 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1484742 [url] => /a/10001/201912/018df974bc8921f6f98c27789fcc9946.JPG ) ) [id] => 134772 [tran_published] => 12-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 441 [virtual_pv] => 429 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 441 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 物业费 [1] => 物业 [2] => 停车费 [3] => 业主 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1484736 [url] => /a/10001/201912/fe0332b64411893dd26b56c9055500d7.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575889496 [sort] => 0 [title] => 记者帮你忙:不交物业费 停车费也不能交? [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/134769.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1484736 [url] => /a/10001/201912/fe0332b64411893dd26b56c9055500d7.JPG ) ) [id] => 134769 [tran_published] => 12-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 433 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 433 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1484730 [url] => /a/10001/201912/dd5c2c2eef45131db85c04b2c2110a70.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575889487 [sort] => 0 [title] => 记者帮你忙:旧物业收过的物业费 新物业还要收一次? [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/134766.html [tags] => Array ( [0] => 物业公司 [1] => 晋安区 [2] => 责编 [3] => 新闻热线 [4] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 50120 [2] => 903 [3] => 50039 [4] => 125244 [5] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1484730 [url] => /a/10001/201912/dd5c2c2eef45131db85c04b2c2110a70.JPG ) ) [id] => 134766 [tran_published] => 12-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 459 [virtual_pv] => 448 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 459 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 物业公司 [1] => 晋安区 [2] => 责编 [3] => 新闻热线 [4] => 110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1484727 [url] => /a/10001/201912/f775ee98938bac26dcf80828922a98c9.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575889469 [sort] => 0 [title] => 党建公园开园 寓教于景弘扬“红色精神” [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/134763.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1484727 [url] => /a/10001/201912/f775ee98938bac26dcf80828922a98c9.JPG ) ) [id] => 134763 [tran_published] => 12-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 558 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 558 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1484724 [url] => /a/10001/201912/7f1fe5a32a8989714feb86fb82bafba8.JPG ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1575889460 [sort] => 0 [title] => 尤溪洲环岛路段开展整治 严查电动自行车交通违法 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/134760.html [tags] => Array ( [0] => 违法 [1] => 高峰 [2] => 责编 [3] => 现场 [4] => 尤溪 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 700 [1] => 3300 [2] => 2804 [3] => 50039 [4] => 8174 [5] => 5013 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1484724 [url] => /a/10001/201912/7f1fe5a32a8989714feb86fb82bafba8.JPG ) ) [id] => 134760 [tran_published] => 12-09 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 469 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 469 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 违法 [1] => 高峰 [2] => 责编 [3] => 现场 [4] => 尤溪 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1