Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663366 [url] => /a/thumb/10001/202002/3e0886c6d57b447e322d39110388d9e8.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582541837 [sort] => 0 [title] => 企业捐物资献爱心 向战“疫”医务人员致敬 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/147534.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663366 [url] => /a/thumb/10001/202002/3e0886c6d57b447e322d39110388d9e8.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 147534 [tran_published] => 20分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 393 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 393 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663372 [url] => /a/thumb/10001/202002/1213cd43e88ca19796be5c16ce0ea039.jpg@w954_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582541827 [sort] => 0 [title] => 企业复工复产该如何消毒?听听专家怎么说 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/147532.html [tags] => Array ( [0] => 复工 [1] => 消毒 [2] => 责编 [3] => 110 [4] => 复产 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 89922 [2] => 2925 [3] => 50039 [4] => 31297 [5] => 145620 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663372 [url] => /a/thumb/10001/202002/1213cd43e88ca19796be5c16ce0ea039.jpg@w954_h537.jpg ) ) [id] => 147532 [tran_published] => 20分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 371 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 371 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 复工 [1] => 消毒 [2] => 责编 [3] => 110 [4] => 复产 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663368 [url] => /a/thumb/10001/202002/34f5e157c44754340945a38a3b54791c.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582541817 [sort] => 0 [title] => 马尾:核酸检测上门服务 把好企业防疫关口 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/147530.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663368 [url] => /a/thumb/10001/202002/34f5e157c44754340945a38a3b54791c.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 147530 [tran_published] => 20分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 417 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 417 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663374 [url] => /a/thumb/10001/202002/5997b65d299b3e4b1f518cd35db4446c.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582541808 [sort] => 0 [title] => 福州高新区:坚持防疫生产“两手抓两不误” 多措并举“铺好路” [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/147528.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663374 [url] => /a/thumb/10001/202002/5997b65d299b3e4b1f518cd35db4446c.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 147528 [tran_published] => 20分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 432 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 432 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663364 [url] => /a/thumb/10001/202002/38ca03ac30d1a3f36356e7b1e92dd939.jpg@w959_h539.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582541786 [sort] => 0 [title] => 【2020.2.24】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/147524.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663364 [url] => /a/thumb/10001/202002/38ca03ac30d1a3f36356e7b1e92dd939.jpg@w959_h539.jpg ) ) [id] => 147524 [tran_published] => 21分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 423 [virtual_pv] => 422 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 423 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1661602 [url] => /a/thumb/10001/202002/b70654957b18c9179e6427c62b2b0baa.jpg@w947_h533.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582455635 [sort] => 0 [title] => 央视推出抗疫歌曲《爱的桥梁》群星演唱“福州造” [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/147418.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 词作家 [2] => 责编 [3] => 首播 [4] => 21 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 146628 [3] => 50039 [4] => 116919 [5] => 22320 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1661602 [url] => /a/thumb/10001/202002/b70654957b18c9179e6427c62b2b0baa.jpg@w947_h533.jpg ) ) [id] => 147418 [tran_published] => 02-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 509 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 509 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 词作家 [2] => 责编 [3] => 首播 [4] => 21 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1661604 [url] => /a/thumb/10001/202002/ed56a9b2d4334f2920ad75edf156cd88.jpg@w958_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582455619 [sort] => 0 [title] => 福州驰援武汉医生陈玮:与时间赛跑 冲在“前线中的前线” [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/147416.html [tags] => Array ( [0] => 医疗队 [1] => 队员 [2] => 首批 [3] => 陈玮 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 15165 [2] => 9882 [3] => 119616 [4] => 24976 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1661604 [url] => /a/thumb/10001/202002/ed56a9b2d4334f2920ad75edf156cd88.jpg@w958_h538.jpg ) ) [id] => 147416 [tran_published] => 02-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 417 [virtual_pv] => 401 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 417 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 医疗队 [1] => 队员 [2] => 首批 [3] => 陈玮 [4] => 责编 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1661598 [url] => /a/thumb/10001/202002/e4203058576d859e6108c0ce5794a710.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582455610 [sort] => 0 [title] => 福州独有“拗九粥” 向宜昌“家人”传递“平安福” [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/147414.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 团聚 [2] => 队员 [3] => 家人 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 30310 [3] => 9882 [4] => 3070 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1661598 [url] => /a/thumb/10001/202002/e4203058576d859e6108c0ce5794a710.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 147414 [tran_published] => 02-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 428 [virtual_pv] => 419 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 428 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 团聚 [2] => 队员 [3] => 家人 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1661596 [url] => /a/thumb/10001/202002/38fa0be7cc5aae10234f307162555427.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582455600 [sort] => 0 [title] => 三坊七巷重新开放 进出游览需按规定路线 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/147412.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1661596 [url] => /a/thumb/10001/202002/38fa0be7cc5aae10234f307162555427.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 147412 [tran_published] => 02-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 390 [virtual_pv] => 376 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 390 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1661594 [url] => /a/thumb/10001/202002/a47b690cff6d6b110d92e275f578bbea.jpg@w951_h535.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582455581 [sort] => 0 [title] => 【2020.2.23】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/147408.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1661594 [url] => /a/thumb/10001/202002/a47b690cff6d6b110d92e275f578bbea.jpg@w951_h535.jpg ) ) [id] => 147408 [tran_published] => 02-23 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 460 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 460 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1659240 [url] => /a/10001/202002/24f0f4d9b5f4dc3cb5da30dd0821aadb.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582366120 [sort] => 0 [title] => 国家重点工程福平铁路节后第一个复工点开始架梁作业 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/147266.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1659240 [url] => /a/10001/202002/24f0f4d9b5f4dc3cb5da30dd0821aadb.png ) ) [id] => 147266 [tran_published] => 02-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 478 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 478 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1659236 [url] => /a/10001/202002/138a8f16cbe71d7a13f204eb400be1da.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582364307 [sort] => 0 [title] => 福建省新冠肺炎治疗中医药参与率超过96% 临床效果好 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/147256.html [tags] => Array ( [0] => 中医药 [1] => 中医药学会 [2] => 肺炎 [3] => 新冠 [4] => 疫情 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2558 [1] => 3300 [2] => 139830 [3] => 20784 [4] => 144426 [5] => 21826 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1659236 [url] => /a/10001/202002/138a8f16cbe71d7a13f204eb400be1da.png ) ) [id] => 147256 [tran_published] => 02-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 489 [virtual_pv] => 486 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 489 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 中医药 [1] => 中医药学会 [2] => 肺炎 [3] => 新冠 [4] => 疫情 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1659220 [url] => /a/10001/202002/25d96c13b5629b68efc1557ec640fdd5.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582364201 [sort] => 0 [title] => 护士暖心手绘“太平面” 病区转递正能量 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/147254.html [tags] => Array ( [0] => 宜昌 [1] => 重症 [2] => 支援 [3] => 对口 [4] => 病房 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 12951 [2] => 31550 [3] => 909 [4] => 69006 [5] => 25285 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1659220 [url] => /a/10001/202002/25d96c13b5629b68efc1557ec640fdd5.png ) ) [id] => 147254 [tran_published] => 02-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 379 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 379 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 宜昌 [1] => 重症 [2] => 支援 [3] => 对口 [4] => 病房 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1659208 [url] => /a/10001/202002/1a90eee3bf72387503acafb778add1ec.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582364130 [sort] => 0 [title] => 首趟定制高铁复工专列来了 519名定西务工人员乘专列抵榕 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/147252.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1704,1714, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1659208 [url] => /a/10001/202002/1a90eee3bf72387503acafb778add1ec.png ) ) [id] => 147252 [tran_published] => 02-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 421 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 4 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1659202 [url] => /a/10001/202002/0366c30208734d6e48d96796d3db1978.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582361325 [sort] => 0 [title] => 【2020.2.22】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/147246.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1659202 [url] => /a/10001/202002/0366c30208734d6e48d96796d3db1978.png ) ) [id] => 147246 [tran_published] => 02-22 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 536 [virtual_pv] => 477 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 536 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1