Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1176738 [url] => /a/thumb/10001/201908/1881bbc22e86d1742405893275a6db3c.jpeg@w743_h418.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566126076 [sort] => 0 [title] => 29岁男子患“吸血鬼症”脸白牙长怕见光 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/109005.html [tags] => Array ( [0] => 吸血鬼 [1] => 责编 [2] => 孟超 [3] => 110 [4] => 阵子 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 121383 [2] => 50039 [3] => 25189 [4] => 31297 [5] => 121386 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1176738 [url] => /a/thumb/10001/201908/1881bbc22e86d1742405893275a6db3c.jpeg@w743_h418.jpeg ) ) [id] => 109005 [tran_published] => 08-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 484 [virtual_pv] => 470 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 484 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 吸血鬼 [1] => 责编 [2] => 孟超 [3] => 110 [4] => 阵子 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1176735 [url] => /a/thumb/10001/201908/19deef42aad6743d873796a49dc45397.jpeg@w730_h411.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566126072 [sort] => 0 [title] => 供水干管连接线完工 马尾供水“困局”破解 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/109002.html [tags] => Array ( [0] => 马尾 [1] => 清洗 [2] => 福州 [3] => 管道 [4] => 清水池 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 741 [1] => 3300 [2] => 17488 [3] => 763 [4] => 12314 [5] => 49325 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1176735 [url] => /a/thumb/10001/201908/19deef42aad6743d873796a49dc45397.jpeg@w730_h411.jpeg ) ) [id] => 109002 [tran_published] => 08-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 532 [virtual_pv] => 476 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 532 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 马尾 [1] => 清洗 [2] => 福州 [3] => 管道 [4] => 清水池 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1176732 [url] => /a/thumb/10001/201908/5bcc1b535281e4d447699cc3c77eefed.jpeg@w737_h415.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566126069 [sort] => 0 [title] => 军门社区:以党建推动社会管理创新 让群众收获满满的幸福 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/108999.html [tags] => Array ( [0] => 社区 [1] => 军门 [2] => 鼓楼区 [3] => 福州 [4] => 党建 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1059 [1] => 3300 [2] => 8425 [3] => 66 [4] => 763 [5] => 854 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1176732 [url] => /a/thumb/10001/201908/5bcc1b535281e4d447699cc3c77eefed.jpeg@w737_h415.jpeg ) ) [id] => 108999 [tran_published] => 08-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 464 [virtual_pv] => 443 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 464 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 社区 [1] => 军门 [2] => 鼓楼区 [3] => 福州 [4] => 党建 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1176741 [url] => /a/thumb/10001/201908/b4b0e6a4165fbc384739c9e9ddd705f3.jpeg@w737_h415.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566126066 [sort] => 0 [title] => 福建海峡银行举行“快闪”活动 唱响爱国情怀 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/108996.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1176741 [url] => /a/thumb/10001/201908/b4b0e6a4165fbc384739c9e9ddd705f3.jpeg@w737_h415.jpeg ) ) [id] => 108996 [tran_published] => 08-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 1604 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 89 [digg] => 0 [all_pv] => 1604 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1176711 [url] => /a/thumb/10001/201908/11fc8edd32f3470074b3af0f76d0e1b7.jpg@w958_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566125740 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.18】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/108987.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1176711 [url] => /a/thumb/10001/201908/11fc8edd32f3470074b3af0f76d0e1b7.jpg@w958_h538.jpg ) ) [id] => 108987 [tran_published] => 08-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 441 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 441 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1175481 [url] => /a/10001/201908/30ba716d87c6967deb23b1f02f7459c0.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1566033994 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.17】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/108822.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1175481 [url] => /a/10001/201908/30ba716d87c6967deb23b1f02f7459c0.png ) ) [id] => 108822 [tran_published] => 08-17 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 964 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 37 [digg] => 0 [all_pv] => 964 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1173951 [url] => /a/10001/201908/389dd124734da81c537c0b92c14604a8.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565953860 [sort] => 0 [title] => 普及生活垃圾分类知识 秒变垃圾分类小能手 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/108621.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,801,810, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1173951 [url] => /a/10001/201908/389dd124734da81c537c0b92c14604a8.jpeg ) ) [id] => 108621 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 670 [virtual_pv] => 455 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 10 [digg] => 0 [all_pv] => 670 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1173948 [url] => /a/10001/201908/9ab2d0043a613bd3365e5b4101e849de.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565953788 [sort] => 0 [title] => 福州女生手写明信片 为消防员送上“特别祝福” [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/108618.html [tags] => Array ( [0] => 消防员 [1] => 作战服 [2] => 一方平安 [3] => 坚守岗位 [4] => 挥汗如雨 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 7313 [2] => 121080 [3] => 106071 [4] => 119 [5] => 52812 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1173948 [url] => /a/10001/201908/9ab2d0043a613bd3365e5b4101e849de.jpeg ) ) [id] => 108618 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 382 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 382 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 消防员 [1] => 作战服 [2] => 一方平安 [3] => 坚守岗位 [4] => 挥汗如雨 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1173945 [url] => /a/10001/201908/71e7e5a710318b2f8e8113a02a6e49f6.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565953734 [sort] => 0 [title] => 福州地铁举办“全民健康月”活动 普及急救常识 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/108615.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1173945 [url] => /a/10001/201908/71e7e5a710318b2f8e8113a02a6e49f6.jpeg ) ) [id] => 108615 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 455 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 455 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1173942 [url] => /a/10001/201908/f4533870e84bf5ccdf61fbb2caab93ed.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565953688 [sort] => 0 [title] => 爱国情 奋斗者:曾维森:27年风雨坚守 甘当“铺路石” [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/108612.html [tags] => Array ( [0] => 养护 [1] => 公路 [2] => 坚守 [3] => 竹岐 [4] => 既当 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 6514 [2] => 3034 [3] => 33187 [4] => 14370 [5] => 121077 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1173942 [url] => /a/10001/201908/f4533870e84bf5ccdf61fbb2caab93ed.jpeg ) ) [id] => 108612 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 434 [virtual_pv] => 394 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 3 [digg] => 0 [all_pv] => 434 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 养护 [1] => 公路 [2] => 坚守 [3] => 竹岐 [4] => 既当 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1173930 [url] => /a/10001/201908/298cf84838b3638553f209a928263bbf.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565953617 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.16】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/108609.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1173930 [url] => /a/10001/201908/298cf84838b3638553f209a928263bbf.jpg ) ) [id] => 108609 [tran_published] => 08-16 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 445 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 445 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1171506 [url] => /a/10001/201908/c2d369bd26165d6b56f253a2b34733eb.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565867697 [sort] => 0 [title] => 新增爱心服务点 为户外工作者送清凉 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/108309.html [tags] => Array ( [0] => 户外 [1] => 清凉 [2] => 爱心 [3] => 工作者 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 1113 [1] => 3300 [2] => 52940 [3] => 1110 [4] => 7719 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1171506 [url] => /a/10001/201908/c2d369bd26165d6b56f253a2b34733eb.jpeg ) ) [id] => 108309 [tran_published] => 08-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 524 [virtual_pv] => 456 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 524 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 户外 [1] => 清凉 [2] => 爱心 [3] => 工作者 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1171509 [url] => /a/10001/201908/cffb6d131066d62f6912c09e5b8f7eb0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565867689 [sort] => 0 [title] => 男子养鸽子患上“鹦鹉热” 高烧不退一度呼吸衰竭 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/108303.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1171509 [url] => /a/10001/201908/cffb6d131066d62f6912c09e5b8f7eb0.jpeg ) ) [id] => 108303 [tran_published] => 08-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 399 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 399 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1171431 [url] => /a/10001/201908/f3f6d52b593badcac17a00dd48dabc46.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565867182 [sort] => 0 [title] => 【2019.8.15】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/108279.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1171431 [url] => /a/10001/201908/f3f6d52b593badcac17a00dd48dabc46.jpeg ) ) [id] => 108279 [tran_published] => 08-15 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 506 [virtual_pv] => 457 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 506 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1169136 [url] => /a/10001/201908/97e901f2b02cdd9eb9af40d61f3ecde4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1565777118 [sort] => 0 [title] => 用假章借款致公司吃官司 检方查明真相建议民事再审 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/108057.html [tags] => Array ( [0] => 飞某 [1] => 通知书 [2] => 电梯公司 [3] => 2015 [4] => 向林 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 120717 [2] => 48958 [3] => 1234 [4] => 52562 [5] => 120720 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,756,762, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1169136 [url] => /a/10001/201908/97e901f2b02cdd9eb9af40d61f3ecde4.jpeg ) ) [id] => 108057 [tran_published] => 08-14 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 492 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 492 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 飞某 [1] => 通知书 [2] => 电梯公司 [3] => 2015 [4] => 向林 ) ) [author] => Array ( ) ) 1