Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1325961 [url] => /a/thumb/10001/201910/dbb919f0f6ad7fb6b9dfbf68f6c5d69b.jpg@w958_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571570538 [sort] => 0 [title] => 聚焦城市外景地 探讨镜头里的城市文化 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/123468.html [tags] => Array ( [0] => 三坊七巷 [1] => 外景地 [2] => 责编 [3] => 黄健中 [4] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1010 [1] => 3300 [2] => 131586 [3] => 50039 [4] => 131589 [5] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1325961 [url] => /a/thumb/10001/201910/dbb919f0f6ad7fb6b9dfbf68f6c5d69b.jpg@w958_h538.jpg ) ) [id] => 123468 [tran_published] => 7小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 396 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 396 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 三坊七巷 [1] => 外景地 [2] => 责编 [3] => 黄健中 [4] => 110 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1325691 [url] => /a/thumb/10001/201910/449603cbefd53ea14534907f88e53e0c.jpg@w954_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571569185 [sort] => 0 [title] => 【2019.10.20】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/123453.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1325691 [url] => /a/thumb/10001/201910/449603cbefd53ea14534907f88e53e0c.jpg@w954_h536.jpg ) ) [id] => 123453 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 434 [virtual_pv] => 411 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 434 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1325694 [url] => /a/thumb/10001/201910/74ba5dd4182aef230d120108b0a15bf9.jpg@w956_h537.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571569164 [sort] => 0 [title] => 5G连线:第六届丝路国际电影节闭幕式红毯 耀眼星光尽展芳华 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/123447.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 电影局 [2] => 闭幕式 [3] => 电影节 [4] => 连线 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3300 [2] => 130794 [3] => 3736 [4] => 21302 [5] => 29680 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1325694 [url] => /a/thumb/10001/201910/74ba5dd4182aef230d120108b0a15bf9.jpg@w956_h537.jpg ) ) [id] => 123447 [tran_published] => 8小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 547 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 547 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 电影局 [2] => 闭幕式 [3] => 电影节 [4] => 连线 ) [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [source] => 新闻110 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1323147 [url] => /a/10001/201910/90c1ab6180fb9e4cbe34fd065e5ccc03.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571483320 [sort] => 0 [title] => 一带一路电影产业联盟圆桌会议:搭平台促合作 共谋中外电影合作新篇章 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/123315.html [tags] => Array ( [0] => 电影 [1] => 福州 [2] => 三坊七巷 [3] => 责编 [4] => 11 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 10905 [2] => 763 [3] => 1010 [4] => 50039 [5] => 27 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1323147 [url] => /a/10001/201910/90c1ab6180fb9e4cbe34fd065e5ccc03.png ) ) [id] => 123315 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 461 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 461 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 电影 [1] => 福州 [2] => 三坊七巷 [3] => 责编 [4] => 11 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1323144 [url] => /a/10001/201910/fe3aa8e42c32e2d17ca1779ca53b2bd2.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571483317 [sort] => 0 [title] => 电影《二凤》剧组来榕 越南国宝级女演员亮相 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/123312.html [tags] => Array ( [0] => 电影 [1] => 责编 [2] => 扎罗 [3] => 新闻 [4] => 多场 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 10905 [2] => 50039 [3] => 131499 [4] => 2615 [5] => 131502 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1323144 [url] => /a/10001/201910/fe3aa8e42c32e2d17ca1779ca53b2bd2.png ) ) [id] => 123312 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 487 [virtual_pv] => 459 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 487 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 电影 [1] => 责编 [2] => 扎罗 [3] => 新闻 [4] => 多场 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1323138 [url] => /a/10001/201910/a6aaff69bbe265f27d48f51e8682807c.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571483314 [sort] => 0 [title] => 陕闽合作·陕西特色农产品推介宣传周 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/123309.html [tags] => Array ( [0] => 陕闽 [1] => 福州 [2] => 陕西 [3] => 宣传周 [4] => 农产品 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 131493 [2] => 763 [3] => 131496 [4] => 46405 [5] => 942 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1323138 [url] => /a/10001/201910/a6aaff69bbe265f27d48f51e8682807c.png ) ) [id] => 123309 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 472 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 472 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 陕闽 [1] => 福州 [2] => 陕西 [3] => 宣传周 [4] => 农产品 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1323135 [url] => /a/10001/201910/99f07eeda313ba38dcb90d47b8fa846c.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571483310 [sort] => 0 [title] => 2019年福建省社会科学普及宣传周:创新科普活动 让群众把社科知识带回家 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/123306.html [tags] => Array ( [0] => 科普 [1] => 福州 [2] => 宣传周 [3] => 责编 [4] => 社会科学界 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 4849 [2] => 763 [3] => 46405 [4] => 50039 [5] => 131490 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1323135 [url] => /a/10001/201910/99f07eeda313ba38dcb90d47b8fa846c.png ) ) [id] => 123306 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 499 [virtual_pv] => 460 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 499 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 科普 [1] => 福州 [2] => 宣传周 [3] => 责编 [4] => 社会科学界 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1323153 [url] => /a/10001/201910/52ff296a62904cf6093a3c97d4c02182.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571483301 [sort] => 0 [title] => 【2019.10.19】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/123300.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1323153 [url] => /a/10001/201910/52ff296a62904cf6093a3c97d4c02182.png ) ) [id] => 123300 [tran_published] => 10-19 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 467 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 467 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1320348 [url] => /a/thumb/10001/201910/70bc1fc34e937a6696e75683865c8fe0.jpg@w952_h536.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571396226 [sort] => 0 [title] => 公路养护技能大比拼 养护工现场“比武” [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/123105.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1320348 [url] => /a/thumb/10001/201910/70bc1fc34e937a6696e75683865c8fe0.jpg@w952_h536.jpg ) ) [id] => 123105 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 480 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 480 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1320351 [url] => /a/thumb/10001/201910/12265bdeaf8ea0f01226148baf33c0d6.jpg@w956_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571396213 [sort] => 0 [title] => 千名工人连夜奋战 福平铁路联络线正式接入福州站 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/123102.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1320351 [url] => /a/thumb/10001/201910/12265bdeaf8ea0f01226148baf33c0d6.jpg@w956_h538.jpg ) ) [id] => 123102 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 433 [virtual_pv] => 389 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 433 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1320345 [url] => /a/thumb/10001/201910/1db0d926a2f0802f4f863489b1a65f59.jpg@w958_h538.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571396201 [sort] => 0 [title] => 畅谈影片创作的背后故事:从剧组走心到观众入心 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/123099.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1320345 [url] => /a/thumb/10001/201910/1db0d926a2f0802f4f863489b1a65f59.jpg@w958_h538.jpg ) ) [id] => 123099 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 462 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 462 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1320342 [url] => /a/10001/201910/d8b9f5cfede3db53fb99c5b32ad556c6.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571392297 [sort] => 0 [title] => 闭幕式精彩纷呈 展现魅力福州元素 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/123078.html [tags] => Array ( [0] => 闭幕式 [1] => 节目组 [2] => 责编 [3] => 110 [4] => 日晚 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 3736 [2] => 27290 [3] => 50039 [4] => 31297 [5] => 80094 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1320342 [url] => /a/10001/201910/d8b9f5cfede3db53fb99c5b32ad556c6.png ) ) [id] => 123078 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 466 [virtual_pv] => 391 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 466 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 闭幕式 [1] => 节目组 [2] => 责编 [3] => 110 [4] => 日晚 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1320333 [url] => /a/10001/201910/470221c049061a6b5bf4463a03137dbd.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571392256 [sort] => 0 [title] => 5G时代 电影行业迎来新变革 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/123075.html [tags] => Array ( [0] => 观影 [1] => 影院 [2] => 体验 [3] => 技术 [4] => 观众 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 [1] => 3328 [2] => 11061 [3] => 1322 [4] => 271 [5] => 3914 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1320333 [url] => /a/10001/201910/470221c049061a6b5bf4463a03137dbd.png ) ) [id] => 123075 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 458 [virtual_pv] => 434 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 458 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) [2] => Array ( [0] => 观影 [1] => 影院 [2] => 体验 [3] => 技术 [4] => 观众 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1320324 [url] => /a/10001/201910/213f1d9b984beb88c84a32e370051961.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571392190 [sort] => 0 [title] => 终端技术圆桌论坛 开启观影新时代 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/123072.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 131328 ) [appid] => 1 [catids] => ,3,1344,1356, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1320324 [url] => /a/10001/201910/213f1d9b984beb88c84a32e370051961.png ) ) [id] => 123072 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 418 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 418 [source] => 新闻110 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ​ ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1320315 [url] => /a/10001/201910/2e0ff6b82df98db11def7218107f4c77.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1571392095 [sort] => 0 [title] => 【2019.10.18】《新闻110》 [url] => http://www.zohi.tv/xw110-spdb/p/123066.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3300 ) [appid] => 1 [catids] => ,3, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1320315 [url] => /a/10001/201910/2e0ff6b82df98db11def7218107f4c77.png ) ) [id] => 123066 [tran_published] => 10-18 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 467 [virtual_pv] => 429 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 2 [digg] => 0 [all_pv] => 467 [source] => 新闻110 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 新闻110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1