Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489974 [url] => /a/10001/201912/fbb1d8f5d8a0d2cbf7e0996ed7fc447a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576063260 [sort] => 0 [title] => 王宁尤猛军与我市道德模范代表座谈交流 王宁强调 大力弘扬道德风尚 加快建设幸福之城 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/135243.html [tags] => Array ( [0] => 模范 [1] => 道德 [2] => 第六届 [3] => 福州市 [4] => 责编 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 20644 [1] => 127971 [2] => 16392 [3] => 91848 [4] => 1261 [5] => 50039 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489974 [url] => /a/10001/201912/fbb1d8f5d8a0d2cbf7e0996ed7fc447a.jpeg ) ) [id] => 135243 [tran_published] => 15小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 691 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 7 [digg] => 0 [all_pv] => 691 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 模范 [1] => 道德 [2] => 第六届 [3] => 福州市 [4] => 责编 ) [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) ) [source] => 福州新闻 ​ [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489803 [url] => /a/10001/201912/572d7e19ab1b91cbf1b62eb5d9bfb3f0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576055681 [sort] => 0 [title] => 福州三江口清凉山垃圾转运站初步设计及概算获批复 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/135189.html [tags] => Array ( [0] => 概算 [1] => 清凉山 [2] => 原则同意 [3] => 福州市 [4] => 转运站 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 139461 [2] => 64608 [3] => 139464 [4] => 1261 [5] => 2680 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489803 [url] => /a/10001/201912/572d7e19ab1b91cbf1b62eb5d9bfb3f0.jpeg ) ) [id] => 135189 [tran_published] => 17小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 459 [virtual_pv] => 437 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 459 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 概算 [1] => 清凉山 [2] => 原则同意 [3] => 福州市 [4] => 转运站 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489755 [url] => /a/10001/201912/f404651d14e7f443700a76aa58a11d6b.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576054139 [sort] => 0 [title] => 马尾垃圾分类督导员收到暖心慰问品 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/135186.html [tags] => Array ( [0] => 马尾区 [1] => 垃圾 [2] => 分类 [3] => 马尾 [4] => 志愿 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 205 [1] => 3641 [2] => 144 [3] => 18679 [4] => 741 [5] => 31 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,759,753,765,1056,1062, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489755 [url] => /a/10001/201912/f404651d14e7f443700a76aa58a11d6b.jpeg ) ) [id] => 135186 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 马尾区 [1] => 垃圾 [2] => 分类 [3] => 马尾 [4] => 志愿 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489566 [url] => /a/10001/201912/cc5a88f9d8b6f3fcd05cf6c38fd064dd.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576053717 [sort] => 0 [title] => 福州新楼盘数量创近10年来新高 96个项目在售 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/135183.html [tags] => Array ( [0] => 楼盘 [1] => 福州 [2] => 项目 [3] => 可售 [4] => 10 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 9668 [2] => 763 [3] => 1155 [4] => 139374 [5] => 50289 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489566 [url] => /a/10001/201912/cc5a88f9d8b6f3fcd05cf6c38fd064dd.jpeg ) ) [id] => 135183 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 473 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 楼盘 [1] => 福州 [2] => 项目 [3] => 可售 [4] => 10 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489521 [url] => /a/10001/201912/b2ece2651fe2b185c329d552d1e9a867.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576053083 [sort] => 0 [title] => 话剧《此心光明》在榕首演 诗意展现王阳明一生 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/135180.html [tags] => Array ( [0] => 王阳明 [1] => 该剧 [2] => 2017 [3] => 话剧团 [4] => 心学 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 46125 [2] => 68361 [3] => 870 [4] => 139428 [5] => 139431 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489521 [url] => /a/10001/201912/b2ece2651fe2b185c329d552d1e9a867.jpeg ) ) [id] => 135180 [tran_published] => 18小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 403 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 403 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 王阳明 [1] => 该剧 [2] => 2017 [3] => 话剧团 [4] => 心学 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489497 [url] => /a/10001/201912/a5e5cd25a6b032d40f78fd625f1c07d6.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576051525 [sort] => 0 [title] => 福州设立首家台胞权益保障检察官工作室 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/135177.html [tags] => Array ( [0] => 台胞 [1] => 台企 [2] => 福州市 [3] => 港澳办 [4] => 保障 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 11439 [2] => 96108 [3] => 1261 [4] => 83241 [5] => 2468 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489497 [url] => /a/10001/201912/a5e5cd25a6b032d40f78fd625f1c07d6.jpeg ) ) [id] => 135177 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 468 [virtual_pv] => 461 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 468 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 台胞 [1] => 台企 [2] => 福州市 [3] => 港澳办 [4] => 保障 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489488 [url] => /a/10001/201912/9901e2bb9f3921e8b6bcd8187cb41e52.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576051438 [sort] => 0 [title] => 《古田军号》在榕高校“吹响” 学生:挤在过道也要听 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/135174.html [tags] => Array ( [0] => 古田 [1] => 军号 [2] => 最佳 [3] => 电影 [4] => 福建 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 51523 [2] => 139419 [3] => 64572 [4] => 10905 [5] => 899 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489488 [url] => /a/10001/201912/9901e2bb9f3921e8b6bcd8187cb41e52.jpeg ) ) [id] => 135174 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 397 [virtual_pv] => 372 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 397 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 古田 [1] => 军号 [2] => 最佳 [3] => 电影 [4] => 福建 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489479 [url] => /a/10001/201912/401f337f53aaee19e913d3f6fde16e6a.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576051318 [sort] => 0 [title] => 福州选手李发彬在2019举重世界杯上夺冠 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/135171.html [tags] => Array ( [0] => 公斤 [1] => 举重 [2] => 抓举 [3] => 比赛 [4] => 李发彬 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 40006 [2] => 40837 [3] => 70161 [4] => 1378 [5] => 2164 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489479 [url] => /a/10001/201912/401f337f53aaee19e913d3f6fde16e6a.jpeg ) ) [id] => 135171 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 391 [virtual_pv] => 369 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 391 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 公斤 [1] => 举重 [2] => 抓举 [3] => 比赛 [4] => 李发彬 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489461 [url] => /a/10001/201912/c2a2ecdfbdecffbea5f24dcd922107f3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576050770 [sort] => 0 [title] => 招134人!晋安又一大型招聘活动开始 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/135168.html [tags] => Array ( [0] => 00 [1] => 12 [2] => 报名 [3] => 社区 [4] => 晋安区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4476 [2] => 50734 [3] => 1655 [4] => 1059 [5] => 903 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489461 [url] => /a/10001/201912/c2a2ecdfbdecffbea5f24dcd922107f3.jpeg ) ) [id] => 135168 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 378 [virtual_pv] => 368 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 378 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 00 [1] => 12 [2] => 报名 [3] => 社区 [4] => 晋安区 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489440 [url] => /a/10001/201912/05eb1bea8d2f08a4cc30d8692cbf2955.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576050449 [sort] => 0 [title] => 长乐举行福州高楼米线非遗体验基地揭牌仪式 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/135165.html [tags] => Array ( [0] => 米线 [1] => 高楼 [2] => 非遗 [3] => 文化遗产 [4] => 物质 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 32175 [2] => 48484 [3] => 22636 [4] => 2378 [5] => 30800 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489440 [url] => /a/10001/201912/05eb1bea8d2f08a4cc30d8692cbf2955.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1489443 [url] => /a/10001/201912/bc5a13db619502a41aece9865f30db40.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1489446 [url] => /a/10001/201912/1dcfa3e5ed23e40513383e2f4d248190.jpeg ) ) [id] => 135165 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 438 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 438 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 米线 [1] => 高楼 [2] => 非遗 [3] => 文化遗产 [4] => 物质 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489419 [url] => /a/10001/201912/02ad92c413c4e0da107276d7d44734a1.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576050333 [sort] => 0 [title] => 福州高新区创新园二期正式投入使用 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/135162.html [tags] => Array ( [0] => 二期 [1] => 创新 [2] => 高新区 [3] => 福州 [4] => 科技 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 11205 [2] => 1343 [3] => 2145 [4] => 763 [5] => 9639 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489419 [url] => /a/10001/201912/02ad92c413c4e0da107276d7d44734a1.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1489422 [url] => /a/10001/201912/bd35f3993bfbbeecfc3afd3b02954133.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1489386 [url] => /a/10001/201912/343ce2f5f671a7f48bcb72dd41f0c0ea.jpeg ) ) [id] => 135162 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 409 [virtual_pv] => 397 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 409 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 二期 [1] => 创新 [2] => 高新区 [3] => 福州 [4] => 科技 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489362 [url] => /a/10001/201912/bdf6aa128f7946969711b4c62572b9d0.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576050098 [sort] => 0 [title] => 长乐和平街特色历史文化街区韵味十足 预计元旦开街 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/135159.html [tags] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 长乐 [2] => 铺设 [3] => 立面 [4] => 街区 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 59976 [2] => 2281 [3] => 11344 [4] => 84936 [5] => 851 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489362 [url] => /a/10001/201912/bdf6aa128f7946969711b4c62572b9d0.jpeg ) ) [id] => 135159 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 415 [virtual_pv] => 407 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 415 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 和平街 [1] => 长乐 [2] => 铺设 [3] => 立面 [4] => 街区 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489350 [url] => /a/10001/201912/b7956cfd18dd4718b837d0f758416ac3.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576049931 [sort] => 0 [title] => 2019年巴斯文化论坛在福州举办 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/135156.html [tags] => Array ( [0] => 巴斯 [1] => 大熊猫 [2] => 福州 [3] => 文化 [4] => 和平 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4336 [2] => 4338 [3] => 763 [4] => 1187 [5] => 27756 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489350 [url] => /a/10001/201912/b7956cfd18dd4718b837d0f758416ac3.jpeg ) ) [id] => 135156 [tran_published] => 19小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 467 [virtual_pv] => 426 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 467 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 巴斯 [1] => 大熊猫 [2] => 福州 [3] => 文化 [4] => 和平 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489323 [url] => /a/10001/201912/068d3f8f1598ef262212a1953b6db6e5.png ) [description] => 12月“新花样”调皮出动,带你遨游海丝精灵谷梦幻世界! [recommend] => 0 [published] => 1576049628 [sort] => 0 [title] => 12月“新花样”调皮出动,带你遨游海丝精灵谷梦幻世界! [url] => http://www.zohi.tv/p/135153.html [tags] => Array ( [0] => 12月“新花样”调皮出动带你遨游海丝精灵谷梦幻世界! ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 139404 ) [appid] => 3 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489323 [url] => /a/10001/201912/068d3f8f1598ef262212a1953b6db6e5.png ) ) [id] => 135153 [tran_published] => 19小时前 [model] => 链接 [is_hot_content] => [pv] => 0 [virtual_pv] => 0 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 0 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 12月“新花样”调皮出动带你遨游海丝精灵谷梦幻世界! ) ) [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • 12月“新花样”调皮出动,带你遨游海丝精灵谷梦幻世界!

  12月“新花样”调皮出动,带你遨游海丝精灵谷梦幻世界!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1489314 [url] => /a/10001/201912/6d9a8b458486d337914d9ea08fd47de1.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1576044999 [sort] => 0 [title] => 中国火星天团首次亮相 中国明年向火星出发 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/135150.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1489314 [url] => /a/10001/201912/6d9a8b458486d337914d9ea08fd47de1.gif ) ) [id] => 135150 [tran_published] => 20小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 4912 [virtual_pv] => 395 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 5 [digg] => 0 [all_pv] => 4912 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1