Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1735202 [url] => /a/10001/202004/1f116e690e85e8e6c33a75bb6d63530d.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585936586 [sort] => 0 [title] => 4月4日10时北京地铁停车鸣笛 悼念牺牲烈士和逝世同胞 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/152224.html [tags] => Array ( [0] => 列车 [1] => 哀悼 [2] => 责编 [3] => 新冠 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2148 [1] => 3641 [2] => 145408 [3] => 50039 [4] => 144426 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1735202 [url] => /a/10001/202004/1f116e690e85e8e6c33a75bb6d63530d.png ) ) [id] => 152224 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 432 [virtual_pv] => 429 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 432 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 列车 [1] => 哀悼 [2] => 责编 [3] => 新冠 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1735202 [url] => /a/10001/202004/1f116e690e85e8e6c33a75bb6d63530d.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585936362 [sort] => 0 [title] => 4月4日10时武汉全城红灯 车辆停驶3分钟 追悼烈士和逝世同胞 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/152222.html [tags] => Array ( [0] => 管控 [1] => 武汉市 [2] => 悼念 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 29211 [2] => 144322 [3] => 99810 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1735202 [url] => /a/10001/202004/1f116e690e85e8e6c33a75bb6d63530d.png ) ) [id] => 152222 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 390 [virtual_pv] => 386 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 390 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 管控 [1] => 武汉市 [2] => 悼念 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1735190 [url] => /a/10001/202004/f4d8955f76309563f954133957199e8e.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585936078 [sort] => 0 [title] => 深切哀悼抗击新冠肺炎疫情斗争牺牲烈士和逝世同胞 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/152220.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1735190 [url] => /a/10001/202004/f4d8955f76309563f954133957199e8e.jpeg ) ) [id] => 152220 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 447 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 447 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1735016 [url] => /a/10001/202004/c6ee986225f872ef6b91da7ee3bf3eb1.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585932969 [sort] => 0 [title] => 今天,全中国默哀三分钟 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/152218.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1735016 [url] => /a/10001/202004/c6ee986225f872ef6b91da7ee3bf3eb1.jpg ) ) [id] => 152218 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 503 [virtual_pv] => 481 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 503 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734920 [url] => /a/10001/202004/84cdfcc8c5c0e8f0809a4eb6cc5dcba5.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585931256 [sort] => 0 [title] => 今日,全国哀悼!一起缅怀,为逝去的同胞! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/152208.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734920 [url] => /a/10001/202004/84cdfcc8c5c0e8f0809a4eb6cc5dcba5.png ) ) [id] => 152208 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 413 [virtual_pv] => 413 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 413 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734662 [url] => /a/thumb/10001/202004/25705ed12f1c836c25c651f1e7f926a4.jpg@w1920_h1080.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585912548 [sort] => 0 [title] => 王宁在市委常委会(扩大)会议上强调 自觉扛起管党治党政治责任 坚决做到“两个维护” 减少疫情造成的损失 奋力实现经济社会发展目标 市委常委班子成员在会上述责述廉并接受评议 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/152188.html [tags] => Array ( [0] => 责编 [1] => 2019 [2] => 述责述 [3] => 班子成员 [4] => 党风廉政 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2669 [1] => 50039 [2] => 54057 [3] => 106941 [4] => 21349 [5] => 149074 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734662 [url] => /a/thumb/10001/202004/25705ed12f1c836c25c651f1e7f926a4.jpg@w1920_h1080.jpg ) ) [id] => 152188 [tran_published] => 7小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 387 [virtual_pv] => 377 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 387 [source] => 福州新闻 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ) [2] => Array ( [0] => 责编 [1] => 2019 [2] => 述责述 [3] => 班子成员 [4] => 党风廉政 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734612 [url] => /a/10001/202004/00d78a644babdc2a445a94b0228033a2.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585907482 [sort] => 0 [title] => 如何打卡福州宝藏村落林浦,看这部微电影就够了 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/152162.html [tags] => Array ( [0] => 林浦 [1] => 福州 [2] => 进士 [3] => 尚书 [4] => 安南 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 41730 [1] => 44061 [2] => 763 [3] => 30896 [4] => 38365 [5] => 149068 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,9,238, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734612 [url] => /a/10001/202004/00d78a644babdc2a445a94b0228033a2.jpeg ) ) [id] => 152162 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 459 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 459 [source] => 艺次元 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) [2] => Array ( [0] => 林浦 [1] => 福州 [2] => 进士 [3] => 尚书 [4] => 安南 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734688 [url] => /a/10001/202004/b1e288a76be5eda8abde76ce39103e2c.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585907384 [sort] => 0 [title] => 国家森防办对9省区市森林草原防灭火工作进行督导检查 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/152160.html [tags] => Array ( [0] => 应急 [1] => 灭火 [2] => 森林草原 [3] => 火险 [4] => 管理部 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 891 [1] => 3641 [2] => 13706 [3] => 149064 [4] => 38828 [5] => 149066 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734688 [url] => /a/10001/202004/b1e288a76be5eda8abde76ce39103e2c.jpg ) ) [id] => 152160 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 452 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 452 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 应急 [1] => 灭火 [2] => 森林草原 [3] => 火险 [4] => 管理部 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734690 [url] => /a/10001/202004/5a25d09384460d7fcdb7ae54a8bde332.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585907102 [sort] => 0 [title] => 两部门:以金融力量支持步行街改造提升 促消费升级 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/152156.html [tags] => Array ( [0] => 步行街 [1] => 金融服务 [2] => 商户 [3] => 支持 [4] => 改造 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 21950 [2] => 72018 [3] => 4491 [4] => 14586 [5] => 905 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734690 [url] => /a/10001/202004/5a25d09384460d7fcdb7ae54a8bde332.jpg ) ) [id] => 152156 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 477 [virtual_pv] => 469 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 477 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 步行街 [1] => 金融服务 [2] => 商户 [3] => 支持 [4] => 改造 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734684 [url] => /a/10001/202004/e37409ac5f4864a44048f6c8a9a39373.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585907021 [sort] => 0 [title] => 多地政府发稳外贸大礼包 重点外贸企业复产率再提升 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/152152.html [tags] => Array ( [0] => 外贸企业 [1] => 外贸 [2] => 疫情 [3] => 支持 [4] => 复工 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 149058 [2] => 36566 [3] => 21826 [4] => 14586 [5] => 89922 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734684 [url] => /a/10001/202004/e37409ac5f4864a44048f6c8a9a39373.jpeg ) ) [id] => 152152 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 378 [virtual_pv] => 370 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 378 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 外贸企业 [1] => 外贸 [2] => 疫情 [3] => 支持 [4] => 复工 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734516 [url] => /a/thumb/10001/202004/d3d51d4c6483b091e607e3fbf5080040.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585906819 [sort] => 0 [title] => 古厝百科 | 于山白塔,报的是谁的恩? [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/152148.html [tags] => Array ( [0] => 白塔 [1] => 王审知 [2] => 兄弟 [3] => 报恩 [4] => 王氏兄弟 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 38248 [1] => 41730 [2] => 16235 [3] => 59442 [4] => 50182 [5] => 149052 ) [appid] => 1 [catids] => ,239,238,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734516 [url] => /a/thumb/10001/202004/d3d51d4c6483b091e607e3fbf5080040.jpeg@w1440_h1080.jpeg ) ) [id] => 152148 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 403 [virtual_pv] => 396 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 403 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 白塔 [1] => 王审知 [2] => 兄弟 [3] => 报恩 [4] => 王氏兄弟 ) [4] => Array ( [0] => 艺次元 ) ) [source] => 艺次元 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734694 [url] => /a/10001/202004/8e6d2a8bfbe39e1441eb18c247691725.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585906768 [sort] => 0 [title] => 商务部:98.8%的在建外资大项目已复工 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/152146.html [tags] => Array ( [0] => 外资项目 [1] => 外资 [2] => 商务部 [3] => 项目 [4] => 长青 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 125028 [2] => 21553 [3] => 14255 [4] => 1155 [5] => 149050 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734694 [url] => /a/10001/202004/8e6d2a8bfbe39e1441eb18c247691725.jpeg ) ) [id] => 152146 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 472 [virtual_pv] => 468 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 472 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 外资项目 [1] => 外资 [2] => 商务部 [3] => 项目 [4] => 长青 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734700 [url] => /a/10001/202004/6085b0218e8815f866b612e833822619.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585906359 [sort] => 0 [title] => 防疫情 补短板 护民生——老旧小区改造工程加紧复工复产 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/152140.html [tags] => Array ( [0] => 小区 [1] => 改造 [2] => 老旧 [3] => 居民 [4] => 钱东 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 844 [1] => 3641 [2] => 905 [3] => 59958 [4] => 1240 [5] => 149046 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734700 [url] => /a/10001/202004/6085b0218e8815f866b612e833822619.jpeg ) ) [id] => 152140 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 398 [virtual_pv] => 390 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 398 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 小区 [1] => 改造 [2] => 老旧 [3] => 居民 [4] => 钱东 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1734702 [url] => /a/10001/202004/548ad2e911e57c9035fe3803e3c39b81.jpg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585906129 [sort] => 0 [title] => “懒汉庄”改名记 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/152138.html [tags] => Array ( [0] => 懒汉 [1] => 阳坡 [2] => 贫困户 [3] => 多彩 [4] => 扶贫 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 149042 [2] => 149044 [3] => 1074 [4] => 86667 [5] => 82 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1734702 [url] => /a/10001/202004/548ad2e911e57c9035fe3803e3c39b81.jpg ) ) [id] => 152138 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 441 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 441 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 懒汉 [1] => 阳坡 [2] => 贫困户 [3] => 多彩 [4] => 扶贫 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • “懒汉庄”改名记

  “懒汉庄”改名记

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1735116 [url] => /a/10001/202004/3fd9bf504a02d2e60eaf59a1764479b9.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1585905861 [sort] => 0 [title] => 星火成炬——记战“疫”中的志愿服务英雄 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/152136.html [tags] => Array ( [0] => 志愿者 [1] => 志愿 [2] => 社区 [3] => 疫情 [4] => 服务 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 813 [1] => 3641 [2] => 31 [3] => 1059 [4] => 21826 [5] => 1167 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1735116 [url] => /a/10001/202004/3fd9bf504a02d2e60eaf59a1764479b9.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1735118 [url] => /a/10001/202004/f64af6a877ee44053d6b6a57f5c8945e.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1735120 [url] => /a/10001/202004/138de8d89d31b2cd28f54a0b78939c30.jpeg ) ) [id] => 152136 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 387 [virtual_pv] => 380 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 387 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 志愿者 [1] => 志愿 [2] => 社区 [3] => 疫情 [4] => 服务 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1