Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663288 [url] => /a/10001/202002/7ecb6b0d334e355c194d75e7f3786104.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582538163 [sort] => 0 [title] => 最新!福州多家医院发布最新门诊信息! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/147516.html [tags] => Array ( [0] => 预约 [1] => 门诊 [2] => 患者 [3] => 急诊 [4] => 医院 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 14583 [2] => 4093 [3] => 1444 [4] => 4353 [5] => 2398 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1706,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663288 [url] => /a/10001/202002/7ecb6b0d334e355c194d75e7f3786104.jpeg ) ) [id] => 147516 [tran_published] => 27分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 402 [virtual_pv] => 402 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 402 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 预约 [1] => 门诊 [2] => 患者 [3] => 急诊 [4] => 医院 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663346 [url] => /a/10001/202002/eb95ebae69b3ad70e3f9375d48aee824.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582536908 [sort] => 0 [title] => 闽侯完成第六轮“敲门行动” 企业吃下“定心丸” [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/147512.html [tags] => Array ( [0] => 复工 [1] => 企业 [2] => 复产 [3] => 返岗 [4] => 闽侯县 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 89922 [2] => 54 [3] => 145620 [4] => 144922 [5] => 1148 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1722,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663346 [url] => /a/10001/202002/eb95ebae69b3ad70e3f9375d48aee824.jpeg ) ) [id] => 147512 [tran_published] => 48分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 431 [virtual_pv] => 431 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 431 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 复工 [1] => 企业 [2] => 复产 [3] => 返岗 [4] => 闽侯县 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663340 [url] => /a/10001/202002/1e2e0e662a7277b256808b1d2c704f89.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582536619 [sort] => 0 [title] => 福州一天2万人次逛公园!这个时段请避开! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/147510.html [tags] => Array ( [0] => 公园 [1] => 三四点 [2] => 游园 [3] => 口罩 [4] => 游客 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 48 [1] => 3641 [2] => 146682 [3] => 89871 [4] => 29781 [5] => 2324 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1706,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663340 [url] => /a/10001/202002/1e2e0e662a7277b256808b1d2c704f89.jpeg ) ) [id] => 147510 [tran_published] => 52分钟前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 403 [virtual_pv] => 402 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 403 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 公园 [1] => 三四点 [2] => 游园 [3] => 口罩 [4] => 游客 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663326 [url] => /a/10001/202002/7ae434dcd9375fcb94a1b878d9c39d69.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582536097 [sort] => 0 [title] => 福州新增3名新冠肺炎确诊患者治愈出院 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/147508.html [tags] => Array ( [0] => 出院 [1] => 冠状病毒 [2] => 福州 [3] => 患者 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 8772 [2] => 143136 [3] => 763 [4] => 1444 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1706,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663326 [url] => /a/10001/202002/7ae434dcd9375fcb94a1b878d9c39d69.jpeg ) ) [id] => 147508 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 484 [virtual_pv] => 483 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 484 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 出院 [1] => 冠状病毒 [2] => 福州 [3] => 患者 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663288 [url] => /a/10001/202002/7ecb6b0d334e355c194d75e7f3786104.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582535812 [sort] => 0 [title] => 湖北今早数据为何迟发布?原因公布 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/147506.html [tags] => Array ( [0] => 黄冈市 [1] => 荆州市 [2] => 潜江市 [3] => 咸宁市 [4] => 卫健委 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 146416 [2] => 146418 [3] => 146420 [4] => 146422 [5] => 113589 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1706,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663288 [url] => /a/10001/202002/7ecb6b0d334e355c194d75e7f3786104.jpeg ) ) [id] => 147506 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 465 [virtual_pv] => 465 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 465 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 黄冈市 [1] => 荆州市 [2] => 潜江市 [3] => 咸宁市 [4] => 卫健委 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663316 [url] => /a/10001/202002/4a57e450c5752bdbbb852b7284246206.jpeg ) [description] => 一运输企业获减11万元税费 [recommend] => 0 [published] => 1582534542 [sort] => 0 [title] => 运输疫情防控物资收入可享系列优惠政策 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/147504.html [tags] => Array ( [0] => 免征 [1] => 防控 [2] => 疫情 [3] => 物资 [4] => 增值税 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 22264 [2] => 15387 [3] => 21826 [4] => 4172 [5] => 27407 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1704,1710, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663316 [url] => /a/10001/202002/4a57e450c5752bdbbb852b7284246206.jpeg ) ) [id] => 147504 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 373 [virtual_pv] => 373 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 373 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 免征 [1] => 防控 [2] => 疫情 [3] => 物资 [4] => 增值税 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 运输疫情防控物资收入可享系列优惠政策

  一运输企业获减11万元税费

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663308 [url] => /a/10001/202002/818217f7a48e29fa29106f41dc68a97b.jpeg ) [description] => 保障农资供应,做到防疫和生产两不误 [recommend] => 0 [published] => 1582534086 [sort] => 0 [title] => 福清:绘好“春耕图”种下“新希望” [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/147500.html [tags] => Array ( [0] => 农资 [1] => 枇杷 [2] => 供应 [3] => 福清市 [4] => 防疫 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 8991 [2] => 40066 [3] => 22717 [4] => 1028 [5] => 144482 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,756,753,1722,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663308 [url] => /a/10001/202002/818217f7a48e29fa29106f41dc68a97b.jpeg ) ) [id] => 147500 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 434 [virtual_pv] => 433 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 434 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 农资 [1] => 枇杷 [2] => 供应 [3] => 福清市 [4] => 防疫 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福清:绘好“春耕图”种下“新希望”

  保障农资供应,做到防疫和生产两不误

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663304 [url] => /a/10001/202002/e64efcd3b516088ccb7a42fbecb4f845.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582533566 [sort] => 0 [title] => 好消息!全国24地新增病例为0! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/147498.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1706,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663304 [url] => /a/10001/202002/e64efcd3b516088ccb7a42fbecb4f845.jpeg ) ) [id] => 147498 [tran_published] => 1小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 371 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 371 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663288 [url] => /a/10001/202002/7ecb6b0d334e355c194d75e7f3786104.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582531370 [sort] => 0 [title] => 各地开学又延迟?31省市最新开学时间统计 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/147496.html [tags] => Array ( [0] => 开学 [1] => 日期 [2] => 现阶段 [3] => 省份 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1372 [1] => 3641 [2] => 97149 [3] => 146668 [4] => 15774 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1706,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663288 [url] => /a/10001/202002/7ecb6b0d334e355c194d75e7f3786104.jpeg ) ) [id] => 147496 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 520 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 520 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 开学 [1] => 日期 [2] => 现阶段 [3] => 省份 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663294 [url] => /a/10001/202002/46de6b76d1f1dbfbb6c0e40308dc6f8b.jpeg ) [description] => 防疫进入“关键期”植绿又到“黄金期” [recommend] => 0 [published] => 1582530891 [sort] => 0 [title] => 福州市林业部门多措施力保造林绿化“不误时” [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/147494.html [tags] => Array ( [0] => 造林 [1] => 苗木 [2] => 林业局 [3] => 作业 [4] => 蹲点 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 37171 [2] => 17770 [3] => 8471 [4] => 2136 [5] => 46593 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663294 [url] => /a/10001/202002/46de6b76d1f1dbfbb6c0e40308dc6f8b.jpeg ) ) [id] => 147494 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 441 [virtual_pv] => 437 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 441 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 造林 [1] => 苗木 [2] => 林业局 [3] => 作业 [4] => 蹲点 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州市林业部门多措施力保造林绿化“不误时”

  防疫进入“关键期”植绿又到“黄金期”

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663288 [url] => /a/10001/202002/7ecb6b0d334e355c194d75e7f3786104.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1582529254 [sort] => 0 [title] => 武汉:宣布17号令无效 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/147490.html [tags] => Array ( [0] => 武汉市 [1] => 指挥部 [2] => 新冠 [3] => 防控 [4] => 疫情 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 144322 [2] => 5467 [3] => 144426 [4] => 15387 [5] => 21826 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1706,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663288 [url] => /a/10001/202002/7ecb6b0d334e355c194d75e7f3786104.jpeg ) ) [id] => 147490 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 604 [virtual_pv] => 387 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 604 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 武汉市 [1] => 指挥部 [2] => 新冠 [3] => 防控 [4] => 疫情 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663282 [url] => /a/10001/202002/7452ca471fd6a0a3e26a47ff611d18f5.jpeg ) [description] => 188个!福建新一批省级传统村落名录的村落名单公示 [recommend] => 0 [published] => 1582529125 [sort] => 0 [title] => 188个!福建新一批省级传统村落名录的村落名单公示 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/147488.html [tags] => Array ( [0] => 自然村 [1] => 山村 [2] => 福建省 [3] => 村落 [4] => 城乡 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 32499 [1] => 39987 [2] => 7500 [3] => 3256 [4] => 2259 [5] => 1418 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663282 [url] => /a/10001/202002/7452ca471fd6a0a3e26a47ff611d18f5.jpeg ) ) [id] => 147488 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 403 [virtual_pv] => 402 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 403 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 自然村 [1] => 山村 [2] => 福建省 [3] => 村落 [4] => 城乡 ) [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [source] => 攀讲 [author] => Array ( ) ) 1
 • 188个!福建新一批省级传统村落名录的村落名单公示

  188个!福建新一批省级传统村落名录的村落名单公示

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663272 [url] => /a/10001/202002/bb59ea0fbd021f4b7f410abf4f40f664.jpeg ) [description] => 返岗复工你关心的工资、社保、劳动合同问题,人社部权威解答 [recommend] => 0 [published] => 1582529026 [sort] => 0 [title] => 返岗复工你关心的工资、社保、劳动合同问题,人社部权威解答 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/147486.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663272 [url] => /a/10001/202002/bb59ea0fbd021f4b7f410abf4f40f664.jpeg ) ) [id] => 147486 [tran_published] => 2小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 401 [virtual_pv] => 400 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 401 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 返岗复工你关心的工资、社保、劳动合同问题,人社部权威解答

  返岗复工你关心的工资、社保、劳动合同问题,人社部权威解答

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663242 [url] => /a/10001/202002/2b04ba0ee94838f1916a421693b336ae.jpeg ) [description] => 福建省教育厅公布!全省小学生注意啦! [recommend] => 0 [published] => 1582528918 [sort] => 0 [title] => 福建省教育厅公布!全省小学生注意啦! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/147484.html [tags] => Array ( [0] => 空中课堂 [1] => 学习 [2] => 小学 [3] => 福建省 [4] => 福建师范大学 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 39987 [1] => 146638 [2] => 887 [3] => 1443 [4] => 3256 [5] => 6448 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,165, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663242 [url] => /a/10001/202002/2b04ba0ee94838f1916a421693b336ae.jpeg ) ) [id] => 147484 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 381 [virtual_pv] => 379 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 381 [source] => 攀讲 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 攀讲 ) [2] => Array ( [0] => 空中课堂 [1] => 学习 [2] => 小学 [3] => 福建省 [4] => 福建师范大学 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福建省教育厅公布!全省小学生注意啦!

  福建省教育厅公布!全省小学生注意啦!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1663192 [url] => /a/10001/202002/9af3b71061119a36bb64c5d913ef2340.png ) [description] => 政企携手复工复产忙 [recommend] => 0 [published] => 1582526215 [sort] => 0 [title] => 福州高新区坚持防疫生产“两手抓两不误” [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/147482.html [tags] => Array ( [0] => 复工 [1] => 高新区 [2] => 防控 [3] => 疫情 [4] => 福州 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 89922 [2] => 2145 [3] => 15387 [4] => 21826 [5] => 763 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1722,1704, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1663192 [url] => /a/10001/202002/9af3b71061119a36bb64c5d913ef2340.png ) ) [id] => 147482 [tran_published] => 3小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 374 [virtual_pv] => 373 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 374 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 复工 [1] => 高新区 [2] => 防控 [3] => 疫情 [4] => 福州 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • 福州高新区坚持防疫生产“两手抓两不误”

  政企携手复工复产忙