Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1589134 [url] => /a/10001/202001/565eb463d2e99d3dfe616a862e245c3c.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579257573 [sort] => 0 [title] => 王宁在全市"不忘初心、牢记使命"主题教育总结会上强调 持续巩固深化主题教育成果 推动广大党员干部永葆政治本色 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/142612.html [tags] => Array ( [0] => 出席 [1] => 福州 [2] => 省委 [3] => 讲话 [4] => 总结会 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 127971 [1] => 143932 [2] => 763 [3] => 1249 [4] => 47135 [5] => 85092 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1589134 [url] => /a/10001/202001/565eb463d2e99d3dfe616a862e245c3c.jpeg ) ) [id] => 142612 [tran_published] => 7小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 463 [virtual_pv] => 458 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 463 [source] => 福州新闻 ​ [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福州新闻 ​ ) [2] => Array ( [0] => 出席 [1] => 福州 [2] => 省委 [3] => 讲话 [4] => 总结会 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1589094 [url] => /a/10001/202001/0fc958b9d5f756845234012d7bf03cbc.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579253428 [sort] => 0 [title] => 冷空气赶在年底刷存在感! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/142592.html [tags] => Array ( [0] => 气温 [1] => 小年 [2] => 天气 [3] => 大部 [4] => 明天 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 1025 [1] => 3641 [2] => 34335 [3] => 1525 [4] => 143928 [5] => 5392 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1589094 [url] => /a/10001/202001/0fc958b9d5f756845234012d7bf03cbc.jpeg ) ) [id] => 142592 [tran_published] => 9小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 411 [virtual_pv] => 392 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 411 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 气温 [1] => 小年 [2] => 天气 [3] => 大部 [4] => 明天 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1588800 [url] => /a/10001/202001/ed6045584b0795525035ab6c3bbfcbeb.png ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579249063 [sort] => 0 [title] => 福州春节打车涨价,每车次加收5元! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/142580.html [tags] => Array ( [0] => ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( ) [appid] => 1 [catids] => ,214,222,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1588800 [url] => /a/10001/202001/ed6045584b0795525035ab6c3bbfcbeb.png ) ) [id] => 142580 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 492 [virtual_pv] => 471 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 492 [author] => Array ( ) [source] => ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1588794 [url] => /a/10001/202001/34a6d91aaab7861c248bfe570c96bec4.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579247966 [sort] => 0 [title] => 整整5年!工业路下穿通道终于要建完了! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/142576.html [tags] => Array ( [0] => 工业 [1] => 路口 [2] => 二环 [3] => 改造 [4] => 路下 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3388 [1] => 3641 [2] => 1610 [3] => 9170 [4] => 905 [5] => 40581 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1588794 [url] => /a/10001/202001/34a6d91aaab7861c248bfe570c96bec4.jpeg ) ) [id] => 142576 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 437 [virtual_pv] => 416 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 437 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 工业 [1] => 路口 [2] => 二环 [3] => 改造 [4] => 路下 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1588762 [url] => /a/10001/202001/3febc38bc085e97a749f2d70949abf13.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579247726 [sort] => 0 [title] => 福州人注意啦!重磅好消息就在下周二! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/142574.html [tags] => Array ( [0] => 街区 [1] => 特色 [2] => 文化 [3] => 历史 [4] => 公顷 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 0 [terms] => Array ( [0] => 851 [1] => 3641 [2] => 2395 [3] => 1187 [4] => 7730 [5] => 53085 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,753,759,756, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1588762 [url] => /a/10001/202001/3febc38bc085e97a749f2d70949abf13.jpeg ) [1] => Array ( [id] => 1588808 [url] => /a/10001/202001/11075137248615f4a03715730797dcb4.jpeg ) [2] => Array ( [id] => 1588810 [url] => /a/10001/202001/ec45dc6cc028569f9ad320735d3452d5.jpeg ) ) [id] => 142574 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 471 [virtual_pv] => 447 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 471 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 街区 [1] => 特色 [2] => 文化 [3] => 历史 [4] => 公顷 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1588694 [url] => /a/10001/202001/db4d3b4cc3f466b538f6f3e9e2fbfafe.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579246915 [sort] => 0 [title] => 厦航新开福州至札幌、福冈两条航班 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/142570.html [tags] => Array ( [0] => 福州 [1] => 札幌 [2] => 福冈 [3] => 厦航 [4] => 航线 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 763 [1] => 3641 [2] => 143920 [3] => 47318 [4] => 4789 [5] => 4661 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1588694 [url] => /a/10001/202001/db4d3b4cc3f466b538f6f3e9e2fbfafe.jpeg ) ) [id] => 142570 [tran_published] => 10小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 432 [virtual_pv] => 425 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 432 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 福州 [1] => 札幌 [2] => 福冈 [3] => 厦航 [4] => 航线 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1588690 [url] => /a/10001/202001/9c9bec3150e1eb26489c87d38b377a04.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579246697 [sort] => 0 [title] => 福州张灯结彩迎新年 流光溢彩夜色靓 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/142568.html [tags] => Array ( [0] => 灯会 [1] => 水母 [2] => 元宵 [3] => 布置 [4] => 彩灯 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 32285 [2] => 35640 [3] => 8191 [4] => 13049 [5] => 136884 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1676,1678, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1588690 [url] => /a/10001/202001/9c9bec3150e1eb26489c87d38b377a04.jpeg ) ) [id] => 142568 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 496 [virtual_pv] => 475 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 496 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 灯会 [1] => 水母 [2] => 元宵 [3] => 布置 [4] => 彩灯 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1588684 [url] => /a/10001/202001/2389cc033630638be34b5e0950f12ab8.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579246490 [sort] => 0 [title] => 白酒、土鸡土鸭这些热门年货能上地铁吗?答案来了! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/142566.html [tags] => Array ( [0] => 地铁 [1] => 物品 [2] => 带上 [3] => 携带 [4] => 单品 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 726 [1] => 3641 [2] => 5628 [3] => 143914 [4] => 1078 [5] => 137163 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1588684 [url] => /a/10001/202001/2389cc033630638be34b5e0950f12ab8.jpeg ) ) [id] => 142566 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 383 [virtual_pv] => 371 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 383 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 地铁 [1] => 物品 [2] => 带上 [3] => 携带 [4] => 单品 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1588660 [url] => /a/10001/202001/d8bcae189d2fab48a44191c7a3632204.jpeg ) [description] => 二环路大变化! [recommend] => 0 [published] => 1579245615 [sort] => 0 [title] => 今后,去福州东部办公区、大学城这样走! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/142564.html [tags] => Array ( [0] => 互通 [1] => 匝道 [2] => 园洲 [3] => 二环路 [4] => 大桥 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 2891 [1] => 3641 [2] => 3374 [3] => 54294 [4] => 9217 [5] => 3010 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1588660 [url] => /a/10001/202001/d8bcae189d2fab48a44191c7a3632204.jpeg ) ) [id] => 142564 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 435 [virtual_pv] => 417 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 435 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 互通 [1] => 匝道 [2] => 园洲 [3] => 二环路 [4] => 大桥 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • 今后,去福州东部办公区、大学城这样走!

  二环路大变化!

 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1588636 [url] => /a/10001/202001/b92fa12a88460f78a376daa3a0497e65.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579244862 [sort] => 0 [title] => 今天可能是中国人最“迷糊”的节日!你是怎么过? [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/142562.html [tags] => Array ( [0] => 祭灶 [1] => 灶君 [2] => 福州 [3] => 保估 [4] => 廿四 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 32189 [2] => 143770 [3] => 763 [4] => 143908 [5] => 88488 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1588636 [url] => /a/10001/202001/b92fa12a88460f78a376daa3a0497e65.jpeg ) ) [id] => 142562 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 384 [virtual_pv] => 374 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 1 [digg] => 0 [all_pv] => 384 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 祭灶 [1] => 灶君 [2] => 福州 [3] => 保估 [4] => 廿四 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1588608 [url] => /a/10001/202001/1f60a84211ecf1b3a52797deb02abb98.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579243646 [sort] => 0 [title] => 春运版十二时辰来了!他们在为你我的归家路护航 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/142560.html [tags] => Array ( [0] => 春运 [1] => 责编 [2] => 一千里 [3] => 精检细修 [4] => 110 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 29229 [2] => 50039 [3] => 143896 [4] => 143898 [5] => 31297 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1588608 [url] => /a/10001/202001/1f60a84211ecf1b3a52797deb02abb98.gif ) ) [id] => 142560 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 444 [virtual_pv] => 438 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 444 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 春运 [1] => 责编 [2] => 一千里 [3] => 精检细修 [4] => 110 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1588606 [url] => /a/10001/202001/f02808d16f721f38629effbb0e8866bb.gif ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579243441 [sort] => 0 [title] => 长城亮了!来看新年里长城最美瞬间! [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/142558.html [tags] => Array ( [0] => 长城 [1] => 点亮 [2] => 责编 [3] => 15 [4] => 日晚 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 2 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 12685 [2] => 88926 [3] => 50039 [4] => 50561 [5] => 80094 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1588606 [url] => /a/10001/202001/f02808d16f721f38629effbb0e8866bb.gif ) ) [id] => 142558 [tran_published] => 11小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 460 [virtual_pv] => 454 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 460 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 长城 [1] => 点亮 [2] => 责编 [3] => 15 [4] => 日晚 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1588604 [url] => /a/10001/202001/169c39bfd091e2b2c5a81b204e21b784.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579242604 [sort] => 0 [title] => 马尾新增6处文物保护单位!快看看在你老家吗? [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/142556.html [tags] => Array ( [0] => 马尾区 [1] => 福州市 [2] => 第九 [3] => 文物保护 [4] => 人民政府 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 205 [1] => 3641 [2] => 1261 [3] => 143868 [4] => 46447 [5] => 2736 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,753,759, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1588604 [url] => /a/10001/202001/169c39bfd091e2b2c5a81b204e21b784.jpeg ) ) [id] => 142556 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 462 [virtual_pv] => 453 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 462 [content_terms] => Array ( [2] => Array ( [0] => 马尾区 [1] => 福州市 [2] => 第九 [3] => 文物保护 [4] => 人民政府 ) [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) ) [source] => 福视悦动 [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1588588 [url] => /a/10001/202001/080efbe0d220d3482f1f5b0dfc709d84.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579242316 [sort] => 0 [title] => 停水公告!涉及仓山、台江多个小区、单位 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/142554.html [tags] => Array ( [0] => 00 [1] => 2020 [2] => 17 [3] => 祥坂街 [4] => 牛道 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 4476 [2] => 52622 [3] => 50125 [4] => 143894 [5] => 72384 ) [appid] => 1 [catids] => ,9, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1588588 [url] => /a/10001/202001/080efbe0d220d3482f1f5b0dfc709d84.jpeg ) ) [id] => 142554 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 439 [virtual_pv] => 432 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 439 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 00 [1] => 2020 [2] => 17 [3] => 祥坂街 [4] => 牛道 ) ) [author] => Array ( ) ) 1
 • Array ( [comments] => 0 [thumb] => Array ( [id] => 1588584 [url] => /a/10001/202001/26ce45393c63aef98064c721a46eef96.jpeg ) [description] => [recommend] => 0 [published] => 1579242205 [sort] => 0 [title] => 福州首个垃圾分类宣教长廊投用 [url] => http://www.zohi.tv/xwtj198/p/142552.html [tags] => Array ( [0] => 长廊 [1] => 垃圾 [2] => 亿力 [3] => 名居 [4] => 分类 ) [sourceurl] => [thumb_ratio] => 1 [terms] => Array ( [0] => 3641 [1] => 27206 [2] => 144 [3] => 43510 [4] => 143890 [5] => 18679 ) [appid] => 1 [catids] => ,9,1056,1062, [thumbs] => Array ( [0] => Array ( [id] => 1588584 [url] => /a/10001/202001/26ce45393c63aef98064c721a46eef96.jpeg ) ) [id] => 142552 [tran_published] => 12小时前 [model] => [is_hot_content] => [pv] => 450 [virtual_pv] => 444 [click_pv] => 0 [virtual_digg] => 0 [shares] => 0 [digg] => 0 [all_pv] => 450 [source] => 福视悦动 [content_terms] => Array ( [4] => Array ( [0] => 福视悦动 ) [2] => Array ( [0] => 长廊 [1] => 垃圾 [2] => 亿力 [3] => 名居 [4] => 分类 ) ) [author] => Array ( ) ) 1